16.713 votes, 4.4/ 5
Package name: sk.o2.mojeo2

The description of Download Moje O2 SK 5.3 APK

Aplikácia pre zákazníkov O2 Slovensko s programom O2 Paušál, O2 Dáta, O2 Voľnosť, O2 Fér s platbou na faktúru, O2 Fér s dobíjaním kreditu, O2 Internet s bonusom alebo O2 Moja Firma.
S aplikáciou Moje O2 máte prehľad o vašom telefónnom čísle, kdekoľvek sa nachádzate. V smartfóne si kedykoľvek skontrolujete svoju spotrebu, koľko ste prevolali a koľko vám ešte zostáva. Neprekvapí vás výška vášho kreditu a vždy viete, aké služby a balíčky máte aktivované. Vybrané balíčky a služby si jednoducho aktivujete alebo upravíte cez aplikáciu Moje O2.
Po prihlásení do aplikácie máte k dispozícii:
- spotrebu alebo výšku kreditu,
- čerpanie balíčkov a služieb,
- možnosť aktivovať, deaktivovať alebo upraviť si vybrané balíčky a služby,
- možnosť obnoviť si internetový balíček,
- prehľad faktúr a informácie o stave ich úhrady,
- možnosť uhradiť svoje O2 faktúry prostredníctvom platobnej karty alebo internet banking vybraných bánk
- dobíjanie kreditu
- zoznam aktívnych doplnkových služieb,
- možnosť prepínať medzi viacerými číslami a fakturačnými profilmi,
- možnosť spojiť sa s O2 Guru cez Online chat
Do aplikácie vás prihlásime automaticky alebo sa môžete prihlásiť:
- jednorazovým prihlásením cez SMS kód,
- prihlásením cez meno a heslo (vyžaduje registráciu na www.mojeo2.sk).
Applications for O2 customers O2 Slovakia with the program Pause O2 Data, Freedom O2, O2 Fair payment invoice, O2 Fair of recharging credit, O2 Internet with bonus and O2 Moja Firma.
The My O2 application you can keep track of your phone number wherever you are. The smartphone can always check their consumption, how much you prevolali and how much you have left. Surprise you the amount of your credit, and you always know what services and packages are activated. Selected packages and services can easily activate or edit via the application My O2.
After logging into the application you are available:
- the amount of credit or consumption,
- drawing packages and services.
- Activate, deactivate or modify the selected packages and services.
- possibility to restore your internet package
- Overview of invoices and information about the status of their payments.
- the possibility to pay their O2 invoices by credit card or internet banking selected banks
- recharging credit
- a list of active ancillary services,
- possibility to switch between multiple numbers and billing profile.
- opportunity to connect with O2 Guru via online chat
Applications to sign you in automatically or you can subscribe:
- a one-time login code via SMS.
- login via username and password (requires registration on www.mojeo2.sk).
Show more
Moje O2 SK 5.3 APK for Android 5.0+

Version: 5.3 for Android 5.0+

Update on: 2019-07-21

File size: 28.234.310 bytes

App permissions: view permissions

What's new:

- Doplnenie pomenovania kontaktov z telefónneho zoznamu pri prepínaní čísiel
- Doplnenie výberu telefónneho čísla pri dobíjaní kreditu
- Úprava widgetov
- Oprava chýb pri aktivácii balíčkov
- Oprava zobrazovania objemu voľných dát v roamingu

Download APK now


Versions history:
1. LATEST. Moje O2 SK 5.3 APK (2019-07-21, 28.234.310 bytes)
2. Moje O2 SK 5.2 APK (2019-07-13, 28.147.049 bytes)
3. Moje O2 SK 5.1 APK (2019-07-08, 28.092.700 bytes)
4. Moje O2 SK 5.0 APK (2019-07-04, 27.783.886 bytes)
5. Moje O2 SK 4.8 APK (2019-03-25, 28.980.940 bytes)
6. Moje O2 SK 4.8 APK (2019-03-20, 28.980.352 bytes)
7. Moje O2 SK 4.8 APK (2019-03-17, 28.984.544 bytes)
8. Moje O2 SK 4.6 APK (2019-01-16, 28.873.925 bytes)
9. Moje O2 SK 4.6 APK (2019-01-12, 28.877.725 bytes)
10. Moje O2 SK 4.5 APK (2019-01-05, 28.782.090 bytes)
11. Moje O2 SK 4.4 APK (2018-08-16, 9.699.019 bytes)
12. Moje O2 SK 4.4 APK (2018-08-09, 9.699.231 bytes)
13. Moje O2 SK 4.4 APK (2018-07-03, 9.896.617 bytes)
14. Moje O2 SK 4.3 APK (2018-05-18, 9.880.827 bytes)
15. Moje O2 SK 4.2 APK (2018-04-25, 9.709.662 bytes)
16. Moje O2 SK 3.9 APK (2017-11-13, 8.944.704 bytes)
17. Moje O2 SK 3.9 APK (2017-10-26, 8.944.672 bytes)
18. Moje O2 SK 3.8.1 APK (2017-07-06, 9.492.352 bytes)
19. Moje O2 SK 3.8 APK (2017-06-13, 9.455.968 bytes)
20. Moje O2 SK 3.7 APK (2017-05-06, 9.149.765 bytes)
21. Moje O2 SK 3.6 APK (2017-03-02, 8.998.417 bytes)
22. Moje O2 SK 3.5 APK (2017-01-27, 8.971.517 bytes)
23. Moje O2 SK 3.4 APK (2016-10-22, 3.984.337 bytes)
24. Moje O2 SK 3.3 APK (2016-09-18, 3.983.528 bytes)
25. Moje O2 SK 3.1 APK (2016-06-30, 3.893.002 bytes)
26. Moje O2 SK 3.0 APK (2016-05-18, 3.911.085 bytes)
27. Moje O2 SK 2.9 APK (2016-03-24, 3.844.178 bytes)
28. Moje O2 SK 2.8 APK (2016-01-04, 3.059.490 bytes)
29. Moje O2 SK 2.7 APK (2015-12-04, 3.059.201 bytes)
30. Moje O2 SK 2.4 APK (2015-09-12, 2.881.437 bytes)
31. Moje O2 SK 2.3 APK (2015-06-26, 2.880.338 bytes)
32. Moje O2 SK 2.2 APK (2015-06-05, 2.879.896 bytes)
33. Moje O2 SK 2.1 APK (2015-05-31, 2.876.111 bytes)
34. Moje O2 SK 1.3 APK (2015-01-01, 2.424.513 bytes)