26.725 votes, 4.7/ 5
Package name: sk.o2.mojeo2

The description of Download Moje O2 SK 6.4 APK

Aplikácia pre zákazníkov O2 Slovensko s programom O2 SMART Paušál, O2 Paušál, O2 Dáta, O2 Voľnosť, O2 Fér s platbou na faktúru, O2 Fér s dobíjaním kreditu, O2 Internet s bonusom alebo O2 Moja Firma.
S aplikáciou Moje O2 máte prehľad o vašom telefónnom čísle, kdekoľvek sa nachádzate. V smartfóne si kedykoľvek skontrolujete svoju spotrebu, koľko ste predátovali a koľko vám ešte zostáva. Neprekvapí vás výška vášho kreditu a vždy viete, aké služby a balíčky máte aktivované. Vybrané balíčky, služby a aplikácie si jednoducho aktivujete alebo upravíte cez aplikáciu Moje O2.
Po prihlásení do aplikácie máte k dispozícii:
- spotrebu alebo výšku kreditu,
- čerpanie balíčkov a služieb,- informáciu o mesačnej platbe za zariadenie a bonuse na zariadenie
- možnosť aktivovať, deaktivovať alebo upraviť si vybrané balíčky, služby a aplikácie
- možnosť navýšiť si alebo obnoviť internetový balíček,
- prehľad faktúr a informácie o stave ich úhrady,
- možnosť uhradiť svoje O2 faktúry prostredníctvom platobnej karty alebo internet banking vybraných bánk
- dobíjanie kreditu
- možnosť prepínať medzi viacerými číslami
- možnosť spojiť sa s O2 Guru cez Online chat
Do aplikácie vás prihlásime automaticky alebo sa môžete prihlásiť:
- jednorazovým prihlásením cez SMS kód,
- prihlásením cez meno a heslo (vyžaduje registráciu na www.mojeo2.sk).
Application for O2 Slovakia customers with O2 SMART Flat rate, O2 Flat rate, O2 Data, O2 Freedom, O2 Fair with invoice payment, O2 Fair with credit recharge, O2 Internet with bonus or O2 My Business.
With My O2, you can keep track of your phone number wherever you are. On your smartphone, you can always check your consumption, how much you have sold and how much you have left. You won't be surprised by the amount of your credit, and you always know what services and packages you have activated. You can easily activate or modify selected packages, services and applications via the My O2 application.
When you sign in to the app, you have:
- Consumption or credit amount
- use of packages and services, - information on the monthly payment for the facility and the bonus per facility
- Option to activate, deactivate or edit selected packages, services and applications
- the possibility of increasing or renewing the internet package,
- an overview of the invoices and information on their payment status,
- Possibility to pay your O2 invoices by credit card or internet banking of selected banks
- top-up credit
- Ability to switch between multiple numbers
- possibility to connect with O2 Guru via Online chat
We'll automatically sign you into the app, or you can sign in:
- one-time login via SMS code,
- login by name and password (requires registration at www.mojeo2.sk).
Show more
Moje O2 SK 6.4 APK for Android 5.0+

Version: 6.4 for Android 5.0+

Update on: 2020-05-14

File size: 7.538.256 bytes

App permissions: view permissions

What's new:

- Nové funkcie pre Digitálny bonus
- Opravy drobných chýb
- Optimalizácia aplikácie

Download APK now


Versions history:
1. LATEST. Moje O2 SK 6.4 APK (2020-05-14, 7.538.256 bytes)
2. Moje O2 SK 6.3.1 APK (2020-05-06, 7.521.999 bytes)
3. Moje O2 SK 6.3 APK (2020-05-01, 7.521.999 bytes)
4. Moje O2 SK 6.3 APK (2020-04-17, 7.520.234 bytes)
5. Moje O2 SK 6.3 APK (2020-04-16, 7.518.523 bytes)
6. Moje O2 SK 6.2.2 APK (2020-03-03, 7.987.703 bytes)
7. Moje O2 SK 6.2.1 APK (2020-03-02, 7.980.995 bytes)
8. Moje O2 SK 6.1 APK (2019-11-21, 28.796.329 bytes)
9. Moje O2 SK 6.0 APK (2019-11-08, 27.984.927 bytes)
10. Moje O2 SK 5.3 APK (2019-07-21, 28.234.310 bytes)
11. Moje O2 SK 5.2 APK (2019-07-13, 28.147.049 bytes)
12. Moje O2 SK 5.1 APK (2019-07-08, 28.092.700 bytes)
13. Moje O2 SK 5.0 APK (2019-07-04, 27.783.886 bytes)
14. Moje O2 SK 4.8 APK (2019-03-25, 28.980.940 bytes)
15. Moje O2 SK 4.8 APK (2019-03-20, 28.980.352 bytes)
16. Moje O2 SK 4.8 APK (2019-03-17, 28.984.544 bytes)
17. Moje O2 SK 4.6 APK (2019-01-16, 28.873.925 bytes)
18. Moje O2 SK 4.6 APK (2019-01-12, 28.877.725 bytes)
19. Moje O2 SK 4.5 APK (2019-01-05, 28.782.090 bytes)
20. Moje O2 SK 4.4 APK (2018-08-16, 9.699.019 bytes)
21. Moje O2 SK 4.4 APK (2018-08-09, 9.699.231 bytes)
22. Moje O2 SK 4.4 APK (2018-07-03, 9.896.617 bytes)
23. Moje O2 SK 4.3 APK (2018-05-18, 9.880.827 bytes)
24. Moje O2 SK 4.2 APK (2018-04-25, 9.709.662 bytes)
25. Moje O2 SK 3.9 APK (2017-11-13, 8.944.704 bytes)
26. Moje O2 SK 3.9 APK (2017-10-26, 8.944.672 bytes)
27. Moje O2 SK 3.8.1 APK (2017-07-06, 9.492.352 bytes)
28. Moje O2 SK 3.8 APK (2017-06-13, 9.455.968 bytes)
29. Moje O2 SK 3.7 APK (2017-05-06, 9.149.765 bytes)
30. Moje O2 SK 3.6 APK (2017-03-02, 8.998.417 bytes)
31. Moje O2 SK 3.5 APK (2017-01-27, 8.971.517 bytes)
32. Moje O2 SK 3.4 APK (2016-10-22, 3.984.337 bytes)
33. Moje O2 SK 3.3 APK (2016-09-18, 3.983.528 bytes)
34. Moje O2 SK 3.1 APK (2016-06-30, 3.893.002 bytes)
35. Moje O2 SK 3.0 APK (2016-05-18, 3.911.085 bytes)
36. Moje O2 SK 2.9 APK (2016-03-24, 3.844.178 bytes)
37. Moje O2 SK 2.8 APK (2016-01-04, 3.059.490 bytes)
38. Moje O2 SK 2.7 APK (2015-12-04, 3.059.201 bytes)
39. Moje O2 SK 2.4 APK (2015-09-12, 2.881.437 bytes)
40. Moje O2 SK 2.3 APK (2015-06-26, 2.880.338 bytes)
41. Moje O2 SK 2.2 APK (2015-06-05, 2.879.896 bytes)
42. Moje O2 SK 2.1 APK (2015-05-31, 2.876.111 bytes)
43. Moje O2 SK 1.3 APK (2015-01-01, 2.424.513 bytes)
Similar to "Moje O2 SK"