Download Mở Rương Trúng Thưởng wabao1.5 APK

2 votes, 4/ 5
Package name: com.Wifi.Wabao

The description of Download Mở Rương Trúng Thưởng wabao1.5 APK

Mở rương hoàn toàn miễn phí, với mỗi rương bạn sẽ nhận được số lượng hình ghép nhất định.Thu thập và ghép thành công hình hoàn thiện (4 hình khác nhau) để được chia khoản tiền thẻ cào lên đến 100 triệu đồng mỗi ngày. Ngoài ra, thu thập Gem để đổi trực tiếp thẻ cào điện thoại mà không cần phải chờ đợi. Thu thập càng nhiều, đổi quà càng hấp dẫn!
Open the chest completely free of charge, with each chest you will get a certain number of collages. Collect and pair the finished picture (4 different pictures) to get the scratch card amount up to 100 million VND per day . In addition, collect Gem to exchange phone scratch cards directly without waiting. The more you collect, the more attractive the exchange of gifts!
Show more
Mở Rương Trúng Thưởng wabao1.5 APK for Android 4.4+

Version: wabao1.5 for Android 4.4+

Update on: 2019-05-31

File size: 5.996.198 bytes

App permissions: view permissions

What's new:

1.Thúc đẩy cảm giác trò chơi
2.Sữa lỗi

Download APK now


Versions history:
1. LATEST. Mở Rương Trúng Thưởng wabao1.5 APK (2019-05-31, 5.996.198 bytes)
2. Mở Rương Trúng Thưởng wabao1.4 APK (2019-05-24, 12.770.609 bytes)