Download Mistrz Słów 1.0.70 APK

8.021 votes, 4.7/ 5
Package name: com.wordgame.puzzle.pl

The description of Download Mistrz Słów 1.0.70 APK

Prosta i uzależniająca gra słowna
Mistrz Słów to klasyczna gra słowna w nowoczesnej, wciągającej wersji. Wystarczy przeciągać litery, aby tworzyć różne słowa. Gra jest prosta do opanowania i zapewnia świetną rozrywkę. Z pewnością uzależnisz się od dobrej zabawy, którą gwarantuje wyszukiwanie słów.

Ponad 2000 poziomów
W naszej grze słownej zaczynasz od prostych, codziennych słów, jednak przed Tobą jest wiele poziomów z tysiącami słów do odgadnięcia. W przyszłości powstanie jeszcze więcej poziomów.

Znajdź wszystkie słowa
Znalezienie wszystkich słów na łatwych poziomach Ci nie wystarcza? Postaw sobie wyzwanie i za dodatkowy bonus znajdź wszystkie trudniejsze słowa. Jeśli zdarzy Ci się utknąć, możesz użyć opcji tasowania lub otrzymać wskazówkę. Zdziwisz się jak prostych słów nie będziesz w stanie czasem odgadnąć!

Najlepszy trening dla mózgu
Gry słowne to najlepsze ćwiczenia dla mózgu i świetny sposób na poprawę ortografii. Nasza gra jest jedną z najbardziej ekscytujących gier polegających na przestawianiu liter i wyszukiwaniu słów i z pewnością będzie nie lada wyzwaniem dla miłośników gier słownych w każdym wieku.


FUNKCJE
- Przeciągaj litery, aby tworzyć słowa
- Znajduj dodatkowa słowa, aby zbierać monety
- Ponad 2000 POZIOMÓW
- DARMOWE monety w ramach Dziennego bonusu
- Dotknij przycisk Tasuj, aby zmienić kolejność liter
- Dotknij przycisk Wskazówka, aby otrzymać podpowiedź
- Odpowiedni dla wszystkich do szkolenia umiejętności wyszukiwania słów
- Działa w trybie offline, więc możesz wyszukiwać słowa kiedy chcesz
- Łatwa i przyjemna, niepowtarzalna rozrywka
- ZA DARMO dla wszystkich graczy

Jeśli lubisz krzyżówki lub wykreślanki, zdecydowanie musisz wypróbować tę grę słowną. Jest łatwiejsza w zrozumieniu niż krzyżówka i dużo bardziej uzależniająca.


KONTAKT
[email protected]
A simple and addictive word game
Mistrz Słów is a classic word game in a modern, engaging version. Just drag the letters to create different words. The game is easy to learn and provides great entertainment. You will definitely become addicted to good fun, guaranteed by word search.

Over 2,000 levels
In our word game you start with simple everyday words, but there are many levels with thousands of words to guess before you. In the future, there will be even more levels.

Find all words
Finding all words at easy levels is not enough for you? Set yourself a challenge and find all the harder words for an extra bonus. If you happen to get stuck, you can use the shuffle option or get a hint. You will be amazed at how simple words you will not be able to guess at times!

The best brain training
Word games are the best exercises for the brain and a great way to improve your spelling. Our game is one of the most exciting games involving moving letters and searching for words and it will definitely be a challenge for lovers of word games of all ages.


The
- Drag the letters to create words
- Find additional words to collect coins
- Over 2000 LEVELS
- FREE coins as part of the Daily bonus
- Tap the Shuffle button to change the order of letters
- Tap the Tip button to get a hint
- Suitable for everyone to train words searching skills
- Works offline, so you can search for words whenever you want
- Easy and pleasant, unique entertainment
- FREE for all players

If you like crossword puzzles or a pen, you definitely have to try this verbal game. It is easier to understand than a crossword and much more addictive.


CONTACT
[email protected]
Show more
Mistrz Słów 1.0.70 APK for Android 3.0+

Version: 1.0.70 for Android 3.0+

Update on: 2019-04-27

File size: 34.461.624 bytes

App permissions: view permissions

What's new:

- Naprawiono błędy poprawiające ogólne wrażenia z gry

Download APK now


Versions history:
1. LATEST. Mistrz Słów 1.0.70 APK (2019-04-27, 34.461.624 bytes)
2. Mistrz Słów 1.0.46 APK (2018-04-29, 33.546.845 bytes)