Download Mina Sidor 1.4.1 APK

4.782 votes, 3.2/ 5
Package name: se.forsakringskassan.android

The description of Download Mina Sidor 1.4.1 APK

Med Försäkringskassans app får du tillgång till Mina sidor i din mobil och på din surfplatta. Här får du full koll på dina ärenden och du kan även utföra en del av våra tjänster, exempelvis kan du som förälder vabba snabbt och enkelt.

Appen riktar sig till dig som privatperson som vill kunna se status i dina ärenden hos Försäkringskassan, se när pengarna kommer och läsa dina meddelanden, var du än befinner dig. För att få tillgång till alla funktioner i appen loggar du in med ett Mobilt BankID.

• Vad innehåller appen?

Tjänster du kan använda utan Mobilt BankID:

◊ Anmäl VAB (tillfällig föräldrapenning)
◊ Anmäl 10 dagar (tillfällig föräldrapenning i samband med barns födelse eller adoption)
◊ Sjukanmälan för arbetssökande.
◊ Spara dina favoriter. Barn och vårdnadshavare

Tjänster som kräver MobiltBankID:

◊ Ansök om VAB (tillfällig föräldrapenning)
◊ Se status i ärenden som handläggs samt beslutade ärenden i VAB-kalendern
◊ dela VAB-kalendern med varandra
◊ Se meddelanden
◊ Se utbetalningar, preliminära, kommande och tidigare


• Mobilt BankID – vad är det?

Mobilt BankID är en e-legitimation för mobiltelefoner och surfplattor. Med ett Mobilt BankID kan du legitimera dig och göra elektroniska underskrifter. För att kunna använda Mobilt BankID behöver du först göra två saker.

1. Installera Mobilt BankID säkerhetsapp på din mobiltelefon eller surfplatta via Google Play.

2. Hämta ett Mobilt BankID på din internetbank. Alla banker utfärdar ännu inte Mobilt BankID. För att se om du kan få Mobilt BankID via din bank se http://support.bankid.com/sv/supportbankidcom/Mobil/
With Social Insurance app gives you access to My pages in your phone and on your tablet. Here you get full control of your cases and you can also perform some of our services, for example, you as a parent vabba quickly and easily.

The app is intended for you as a private person who wants to see the status of your cases at the Social Insurance Agency, see where the money will come and read your messages wherever you are. To access all features of the app, log in with Mobile BankID.

• What's in the app?

Services you can use free Mobile BankID:

◊ Sign VAB (temporary parental)
◊ Sign 10 days (temporary parental benefit in connection with childbirth or adoption)
◊ Notification of illness for job seekers.
◊ Save your favorites. Children and parents

Services that require MobiltBankID:

◊ Apply for VAB (temporary parental)
◊ View the status of cases handled and resolved cases in the VAB calendar
◊ share VAB calendar with each other
See messages ◊
◊ See payouts, preliminary, future and past


• Mobile BankID - what is it?

Mobile BankID is an electronic ID for mobile phones and tablets. With a Mobile BankID you can identify yourself and make electronic signatures. To use Mobile Bank ID, you first need to do two things.

1. Install Mobile BankID säkerhetsapp on your mobile phone or tablet via Google Play.

2. Download the Mobile BankID on your internet. All banks issuing yet to Mobile BankID. To see if you can get Mobile BankID via your bank to see http://support.bankid.com/sv/supportbankidcom/Mobil/
Show more
Mina Sidor 1.4.1 APK for Android 4.0+

Version: 1.4.1 for Android 4.0+

Update on: 2018-04-27

File size: 2.411.689 bytes

App permissions: view permissions

What's new:

Mindre buggrättningar.

Download APK now


Versions history:
1. LATEST. Mina Sidor 1.4.1 APK (2018-04-27, 2.411.689 bytes)
2. Mina Sidor 1.3.7 APK (2017-11-13, 2.399.164 bytes)
3. Mina Sidor 1.3.6 APK (2017-08-10, 2.395.697 bytes)
4. Mina Sidor 1.3.5 APK (2017-05-29, 2.509.598 bytes)
5. Mina Sidor 1.3.1 APK (2017-05-28, 2.483.423 bytes)
6. Mina Sidor 1.3.0 APK (2017-03-18, 2.483.465 bytes)
7. Mina Sidor 1.2.8 APK (2016-12-13, 2.431.659 bytes)
8. Mina Sidor 1.2.7 APK (2016-11-13, 2.431.841 bytes)
9. Mina Sidor 1.2.4 APK (2016-10-22, 2.430.959 bytes)
10. Mina Sidor 1.2.2 APK (2016-06-05, 2.175.010 bytes)
11. Mina Sidor 1.2.1 APK (2016-03-21, 2.163.713 bytes)
12. Mina Sidor 1.1.5 APK (2015-12-22, 2.515.166 bytes)
13. Mina Sidor 1.1.4 APK (2015-12-05, 2.515.166 bytes)
14. Mina Sidor 1.1.3 APK (2015-09-10, 2.503.570 bytes)
15. Mina Sidor 1.1.2 APK (2015-06-01, 2.503.588 bytes)
16. Mina Sidor 1.0.10 APK (2015-01-01, 2.439.131 bytes)