39 votes, 3.9/ 5
Package name: com.guppiesinthedark.apps.vws

The description of Download Meldcode VWS 3.5 APK

De Meldcode App helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet.

Deze app bevat de meldcode voor de volgende beroepsclusters:

- Artsencoalitie
- Psychologen, pedagogen, (psychotherapeuten)
- Sociaal werkers, jeugd- en gezinsprofessionals
- Onderwijs
- Paramedici
- Kinderopvang
- Verpleegkundigen & Verzorgenden
- Justitie - DJI
- Justitie - reclassering
- Justitie - Halt
- Verloskundigen / KNOV

N.B. Door te werken met de meldcode blijft de beslissing om vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling wel of niet te melden, berusten bij de professional. Het stappenplan van de meldcode biedt bij die afweging houvast.

De Meldcode App is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
The Meldcode App helps professionals with suspicions of domestic violence and / or child abuse. On the basis of 5 steps, professionals determine whether they should make a report to Veilig Thuis and whether sufficient help can be deployed.

This app contains the reporting code for the following professional clusters:

- Doctors coalition
- Psychologists, pedagogues, (psychotherapists)
- Social workers, youth and family professionals
- Education
- Paramedics
- Day-care
- Nurses & Carers
- Justice - DJI
- Justice - probation service
- Justice - Halt
- Midwives / KNOV

N.B. By working with the reporting code, the decision whether or not to report suspected domestic violence and / or child abuse remains with the professional. The step-by-step plan for the reporting code provides guidance in this assessment.

The Meldcode App has been developed for the Ministry of Health, Welfare and Sport.
Show more
Meldcode VWS 3.5 APK for Android 4.0.3+

Version: 3.5 for Android 4.0.3+

Update on: 2019-11-14

File size: 3.012.489 bytes

App permissions: view permissions

What's new:

In vesie 2.06 zijn de AMKs en SHGs vervangen door 'Veilig Thuis'

Download APK now


Versions history:
1. LATEST. Meldcode VWS 3.5 APK (2019-11-14, 3.012.489 bytes)
2. Meldcode VWS 2.06 APK (2015-12-29, 5.011.064 bytes)
3. Meldcode VWS 2.04 APK (2015-01-01, 5.011.064 bytes)