0 votes, NAN/ 5
Package name: com.ssmedia.mecung
  • Author:

  • Version:

    1.0

  • Update on:

The description of Download Mê cung 1.0 APK

- Dịch vụ cung cấp kiến thức và thông tin tổng hợp của nhiều lĩnh vực: Văn hóa, thể thao, lịch sử, địa lý, xã hội, du lịch, âm nhạc, khoa học…Các thông tin này được chuyển đến khách hàng dưới dạng câu hỏi trắc nghiệm.
- Khách hàng tham gia trả lời câu hỏi, nếu trả lời đúng và đáp ứng yêu cầu dịch vụ sẽ được cộng tiền thưởng vào tài khoản chính.
- Huấn luyện: Phần luyện tập theo các chủ đề: Thể thao, âm nhạc, lịch sử, văn hóa, hội họa, khoa học….
- Tranh tài: tham gia tranh tài trực tiếp vào lúc 13h và 21h hàng ngày. Mỗi lần Tranh Tài có 10 câu hỏi trắc nghiệm với đáp án có sẵn. Nhiệm vụ của người chơi là trong vòng 15 giây chọn nhanh đáp án cho là đúng, không được phép chọn lại đáp án. Để chiến thắng trong Mê Cung người chơi phải trả lời đúng 10/10 câu hỏi trong một lần Tranh Tài. Tiền thưởng được chia đều cho số lượng người chơi cùng trả lời đúng tất cả 10 câu hỏi. Trong trường hợp không có ai trả lời đúng 10/10 câu hỏi, tiền thưởng sẽ được chuyển cộng dồn vào đợt Tranh Tài tiếp theo. Người chơi có thể sử dụng phao trợ giúp trong tranh tài.
- Mỗi lần tham gia tranh tài sẽ bị mất 1 lượt chơi.
- Khách hàng đã mua gói VIP mỗi ngày được nhận 1 lượt chơi và 1 phao trợ giúp miễn phí.
- Mua lượt chơi, mua phao trợ giúp tại Cửa hàng trong Mê Cung chỉ áp dụng cho khách hàng đã đăng ký dịch vụ.
- Phao trợ giúp có tác dụng loại bỏ một đáp án sai.
- The service provides general knowledge and information of many fields: culture, sports, history, geography, society, tourism, music, science ... This information is transferred to customers. as multiple-choice questions.
- Customers participating in answering questions, if they answer correctly and meet the service requirements, the bonus will be added to the main account.
- Training: The training part is based on topics: Sports, music, history, culture, painting, science….
- Competition: compete directly at 13h and 21h daily. Each Competition has 10 multiple choice questions with answers available. The task of the player is within 15 seconds to quickly select the correct answer, not allowed to choose the answer again. To win the Labyrinth, players must correctly answer 10/10 questions in a Competition. The prize is divided equally among the number of players who correctly answer all 10 questions. In case no one has answered correctly 10/10 questions, the bonus will be accumulated into the next Competition. Players can use help buoys in competition.
- Every time you take part in a competition, you will lose 1 game.
- Customers who buy VIP packages every day get 1 game and 1 free buoy.
- Buying a turn, buying a buoy help at the Store in the Labyrinth only applies to customers who have registered the service.
- Support buoys work to eliminate a wrong answer.
Show more
Mê cung 1.0 APK for Android 4.2+

Version: 1.0 for Android 4.2+

Update on: 2020-06-30

File size: 24.772.303 bytes

App permissions: view permissions

What's new:

Mê Cung – Trả lời đúng, Nhận Quà Khủng
- Update lịch sử giao dịch

Download .ZIP (APKs bundle)