30.709 votes, 4.5/ 5
Package name: hk.kalmn.m6.activity

The description of Download 六合彩 - 即時開彩(Live!) 9.0.1 (Further) APK

一個提供六合彩(Mark Six) 即時開獎 的視頻應用程式,可以即時知道結果,與電視同步,真正的攪珠現場(Live). 技術交流,大大提升中獎勝算.祝六合常中!

大家同時也可以下載我們另外開發的APP 天天開彩 體驗.

###########
極速通知攪珠結果, 攪珠時打開APP, 通知提示更快更穩定!
###########

功能包括:
1. 即時攪珠(Live),實時接收每個落球通知
2. 攪珠現場串流直播,一鍵收看,最直接最簡單操作
3. 擋牌通知,當有擋牌單發佈,用戶馬上收到通知
4. 小鍵盤,列出相隔開出期數統計,即時自動核對中獎結果
5. 日期表,最新的一年攪珠日期表
6. 倍數表,查詢倍數變得非常方便
7. 開獎單,用戶可以下載及列印最新開獎單
8. 討論交流,用戶可以分享最水的版路和牌支
9. 真人語音發聲,為低視能人士提供無障礙使用報碼
10. 最新100期開獎記錄,支持落球先後和由小到大排序

請注意:
- 這個程式將不支持 Android 4.1之前的版本
- 這個程式不販賣任何的彩票,我們不協助賭博
- 這是一個非官方的應用 APP,並且與香港賽馬會無關

免責條款: 作者不聲明或保證其內容之正確性或可靠性;亦不承擔任何法律責任,因此而導致之衍生性損失概不負責。
Show more
六合彩 - 即時開彩(Live!) 9.0.1 (Further) APK for Android 4.1+

Version: 9.0.1 (Further) for Android 4.1+

Update on: 2020-03-12

File size: 11.880.559 bytes

App permissions: view permissions

What's new:

9.0.1 版本
- 優化程式

9.0.0 版本
- 整合討論區,加強分身及酸人等惡意攻擊管理
- 討論區已作獨立開發
- 新討論區APP命名為[開彩討論]
- bug fix

Download APK now


Versions history:
1. LATEST. 六合彩 - 即時開彩(Live!) 9.0.1 (Further) APK (2020-03-12, 11.880.559 bytes)
2. 六合彩 - 即時開彩(Live!) 7.7.4 (Zi) APK (2019-07-20, 13.194.355 bytes)
3. 六合彩 - 即時開彩(Live!) 7.7.3 (Zi) APK (2019-06-13, 13.191.666 bytes)
4. 六合彩 - 即時開彩(Live!) 7.7.2 (Zi) APK (2019-04-04, 13.191.682 bytes)
5. 六合彩 - 即時開彩(Live!) 7.7.1 (Zi) APK (2019-03-07, 13.580.566 bytes)
6. 六合彩 - 即時開彩(Live!) 7.7 (Zi) APK (2019-03-04, 13.569.336 bytes)
7. 六合彩 - 即時開彩(Live!) 7.6 (Zi) APK (2019-02-27, 13.566.338 bytes)
8. 六合彩 - 即時開彩(Live!) 7.5 (Zi) APK (2019-02-25, 13.572.594 bytes)
9. 六合彩 - 即時開彩(Live!) 7.4 (Zi) APK (2019-02-19, 13.571.274 bytes)
10. 六合彩 - 即時開彩(Live!) 7.3 (Zi) APK (2019-02-16, 13.556.752 bytes)
11. 六合彩 - 即時開彩(Live!) 7.2 (Zi) APK (2019-02-02, 13.536.861 bytes)
12. 六合彩 - 即時開彩(Live!) 6.5.3 APK (2018-12-27, 14.107.571 bytes)
13. 六合彩 - 即時開彩(Live!) 6.4.4 APK (2018-05-23, 14.472.032 bytes)
14. 六合彩 - 即時開彩(Live!) 6.0.2 APK (2017-10-26, 12.797.911 bytes)
15. 六合彩 - 即時開彩(Live!) 6.0.1 APK (2017-10-21, 12.797.523 bytes)
16. 六合彩 - 即時開彩(Live!) 6.0.0 APK (2017-10-12, 12.800.035 bytes)
17. 六合彩即時開彩(Live!) 5.5.1 APK (2017-08-31, 11.158.110 bytes)
18. 六合彩即時開彩(Live!) 5.5.0 APK (2017-08-24, 11.158.032 bytes)
19. 六合彩即時開彩(Live!) 5.4.3 APK (2017-08-07, 10.124.831 bytes)
20. 六合彩即時開彩(Live!) 5.4.2 APK (2017-07-29, 10.121.319 bytes)
21. 六合彩即時開彩(Live!) 5.4.1 APK (2017-02-08, 17.424.556 bytes)
22. 六合彩Mark Six - 即時開彩(Live!) 5.4.0 APK (2016-10-21, 17.422.841 bytes)
23. 六合彩Mark Six - 即時開彩(Live!) 5.3.7 APK (2016-05-19, 16.918.587 bytes)
24. 六合彩Mark Six - 即時開彩(Live!) 5.3.3 APK (2016-03-21, 16.910.670 bytes)
25. 六合彩Mark Six - 即時開彩(Live!) 5.2.1 APK (2015-09-30, 8.726.141 bytes)
26. 六合彩Mark Six - 即時開彩(Live!) 5.2.0 APK (2015-09-25, 8.863.254 bytes)
27. 六合彩Mark Six - 即時開彩(Live!) 5.1.9 APK (2015-08-02, 8.862.614 bytes)
28. 六合彩Mark Six - 即時開彩(Live!) 5.1.8 APK (2015-06-15, 8.857.545 bytes)
29. 六合彩Mark Six - 即時開彩(Live!) 5.1.7 APK (2015-05-28, 8.855.771 bytes)
30. 六合彩Mark Six - 即時開彩(Live!) 5.0.5 APK (2015-01-01, 9.798.254 bytes)