Download MEKONG 2.2.9 APK

13 votes, 5/ 5
Package name: mekongapp.rynantech.com

The description of Download MEKONG 2.2.9 APK

Ứng dụng MEKONG dùng để:
- Xem biểu đồ độ mặn, nhiệt độ, độ pH và mực nước
- Quản lý bơm nước
MEKONG user application to:
- See chart salinity, temperature, pH and water level
- Management of water pump
Show more
  • Category:

    TOOLS

  • Get it on:

  • Requirements:

    Android 4.1+

MEKONG 2.2.9 APK for Android 4.1+

Version: 2.2.9 for Android 4.1+

Update on: 2019-05-31

File size: 41.509.405 bytes

App permissions: view permissions

What's new:

- Bổ sung tính năng điều khiển thiết bị bơm thông minh

Download APK now


Versions history:
1. LATEST. MEKONG 2.2.9 APK (2019-05-31, 41.509.405 bytes)
2. MEKONG 2.2.8 APK (2019-05-17, 40.818.110 bytes)
3. MEKONG 2.2.7 APK (2019-05-07, 41.424.474 bytes)
4. MEKONG 2.2.6 APK (2019-04-08, 40.384.316 bytes)
5. MEKONG 2.2.5 APK (2019-03-25, 40.384.884 bytes)
6. MEKONG 2.2.4 APK (2019-03-22, 40.368.983 bytes)
7. MEKONG 2.2.3 APK (2019-02-21, 40.538.283 bytes)
8. MEKONG 2.2.1 APK (2019-01-20, 40.505.316 bytes)
9. MEKONG 2.2.0 APK (2019-01-16, 39.759.772 bytes)
10. MEKONG 2.1.9 APK (2019-01-15, 50.472.933 bytes)
11. MEKONG 2.1.8 APK (2019-01-01, 38.704.504 bytes)
12. MEKONG 2.1.4 APK (2018-10-02, 36.127.438 bytes)