20.852 votes, 4.2/ 5
Package name: lozi.loship_user
 • Author:

 • Version:

  2.20.79

 • Update on:

The description of Download Loship - Ship đồ ăn rất nhanh 2.20.79 APK

Mang lại dịch vụ ship độc đáo giành cho fan Trà sữa chân chính, cùng trải nghiệm tại Loship nhé
Service brings unique ship reserved for true fans milk tea, with experience in Loship nhé
Show more
 • Category:

  SHOPPING

 • Get it on:

 • Requirements:

  Android 4.1+

Loship - Ship đồ ăn rất nhanh 2.20.79 APK for Android 4.1+

Version: 2.20.79 for Android 4.1+

Update on: 2020-05-31

File size: 33.125.105 bytes

App permissions: view permissions

What's new:

KHÔNG THỂ KHÔNG CẬP NHẬT APP LOSHIP BẢN MỚI NHẤT QUẢ ĐẤT

Không thể tin vào giây phút ấy
Không ngờ đã đến ngày có bản cập nhật mới đấy
Xin lỗi anh không giữ được bình tĩnh
Không thể tin Loship làm nhanh đến vậy
Nhưng dù sao điều anh muốn biết
Vì đâu mà Loship lại hoàn thiện nhanh thế
Trải nghiệm đặt đơn Lo-send được cải thiện hơn
Nhập thiếu thông tin sẽ có thông báo rõ ràng
Khách hàng đã được chứng minh, không cần chụp lại ảnh đơn hàng
Thật sự quá tiện lợi
Còn chần chừ gì nữa, cập nhật ngay thôi

Download APK now


Versions history:
1. LATEST. Loship - Ship đồ ăn rất nhanh 2.20.79 APK (2020-05-31, 33.125.105 bytes)
2. Loship - Ship đồ ăn rất nhanh 2.20.73 APK (2020-05-30, 33.125.105 bytes)
3. Loship - Ship đồ ăn rất nhanh 2.20.71 APK (2020-05-25, 33.121.012 bytes)
4. Loship - Ship đồ ăn rất nhanh Varies with device APK (2020-05-21, 33.145.595 bytes)
5. Loship - Ship đồ ăn rất nhanh Varies with device APK (2020-05-19, 32.216.575 bytes)
6. Loship - Ship đồ ăn rất nhanh 2.20.66 APK (2020-05-18, 32.216.575 bytes)
7. Loship - Ship đồ ăn rất nhanh Varies with device APK (2020-05-13, 32.212.479 bytes)
8. Loship - Ship đồ ăn rất nhanh 2.20.64 APK (2020-05-13, 32.212.479 bytes)
9. Loship - Ship đồ ăn rất nhanh 2.20.63 APK (2020-05-10, 32.216.658 bytes)
10. Loship - Ship đồ ăn rất nhanh 2.20.62 APK (2020-05-07, 32.216.564 bytes)
11. Loship - Ship đồ ăn rất nhanh 2.20.59 APK (2020-05-06, 32.118.049 bytes)
12. Loship - Ship đồ ăn rất nhanh 2.20.59 APK (2020-05-05, 32.150.395 bytes)
13. Loship - Ship đồ ăn rất nhanh 2.20.56 APK (2020-04-25, 32.098.503 bytes)
14. Loship - Ship đồ ăn rất nhanh 2.20.55 APK (2020-04-22, 32.041.818 bytes)
15. Loship - Ship đồ ăn rất nhanh 2.20.52 APK (2020-04-18, 32.041.819 bytes)
16. Loship - Ship đồ ăn rất nhanh 2.20.50 APK (2020-04-16, 32.041.819 bytes)
17. Loship - Hãy ở nhà 2.20.49 APK (2020-04-12, 32.041.819 bytes)
18. Loship - Ship đồ ăn rất nhanh 2.20.45 APK (2020-04-04, 31.932.950 bytes)
19. Loship - Ship đồ ăn rất nhanh 2.20.44 APK (2020-04-02, 31.937.044 bytes)
20. Loship - Ship đồ ăn rất nhanh 2.20.41 APK (2020-03-27, 32.123.432 bytes)
21. Loship - Ship đồ ăn rất nhanh 2.20.40 APK (2020-03-26, 32.123.433 bytes)
22. Loship - Ship đồ ăn rất nhanh 2.20.39 APK (2020-03-26, 32.123.435 bytes)
23. Loship - Ship đồ ăn rất nhanh 2.20.38 APK (2020-03-26, 32.123.433 bytes)
24. Loship - Ship đồ ăn rất nhanh 2.20.37 APK (2020-03-16, 31.984.251 bytes)
25. Loship - Ship đồ ăn rất nhanh 2.20.35 APK (2020-03-15, 31.984.251 bytes)
26. Loship - Ship đồ ăn rất nhanh 2.20.35 APK (2020-03-12, 31.959.106 bytes)
27. Loship - Ship đồ ăn rất nhanh 2.20.33 APK (2020-03-12, 31.959.106 bytes)
28. Loship - Ship đồ ăn rất nhanh 2.20.31 APK (2020-03-11, 31.959.105 bytes)
29. Loship - Ship đồ ăn rất nhanh 2.20.29 APK (2020-03-05, 31.858.220 bytes)
30. Loship - Ship đồ ăn rất nhanh 2.20.28 APK (2020-03-01, 31.858.220 bytes)
31. Loship - Ship đồ ăn rất nhanh 2.20.26 APK (2020-02-26, 31.743.324 bytes)
32. Loship - Ship đồ ăn rất nhanh 2.20.24 APK (2020-02-22, 31.222.624 bytes)
33. Loship - Ship đồ ăn rất nhanh 2.20.23 APK (2020-02-18, 31.222.623 bytes)
34. Loship - Ship đồ ăn rất nhanh 2.20.20 APK (2020-02-09, 30.333.781 bytes)
35. Loship - Ship đồ ăn rất nhanh 2.20.15 APK (2020-01-23, 24.446.477 bytes)
36. Loship - Ship đồ ăn rất nhanh 2.20.11 APK (2020-01-19, 22.663.740 bytes)
37. Loship - Ship đồ ăn rất nhanh 2.20.10 APK (2020-01-15, 22.659.644 bytes)
38. Loship - Ship đồ ăn rất nhanh 2.20.7 APK (2020-01-10, 22.645.856 bytes)
39. Loship - Ship đồ ăn rất nhanh 2.20.4 APK (2020-01-06, 22.604.282 bytes)
40. Loship - Ship đồ ăn rất nhanh 2.20.4 APK (2020-01-02, 22.604.284 bytes)
41. Loship - Ship đồ ăn rất nhanh 2.20.2 APK (2019-12-28, 22.537.811 bytes)
42. Loship - Ship đồ ăn rất nhanh 2.15.0 APK (2019-12-12, 22.322.413 bytes)
43. Loship - Ship đồ ăn rất nhanh 2.13.0 APK (2019-12-03, 22.210.333 bytes)
44. Loship - Ship đồ ăn rất nhanh 2.0.9 APK (2019-11-29, 22.114.914 bytes)
45. Loship - Ship đồ ăn rất nhanh 2.0.7 APK (2019-11-25, 22.106.720 bytes)
46. Loship - Ship đồ ăn rất nhanh 2.0.1 APK (2019-11-20, 21.517.597 bytes)
47. Loship - Ship đồ ăn rất nhanh 1.9.9 APK (2019-11-16, 21.517.597 bytes)
48. Loship - Ship đồ ăn rất nhanh 1.9.7 APK (2019-11-12, 21.517.596 bytes)
49. Loship - Ship đồ ăn rất nhanh 1.9.5 APK (2019-11-07, 21.508.339 bytes)
50. Loship - Ship đồ ăn rất nhanh 1.9.0 APK (2019-11-03, 21.192.111 bytes)
51. Loship - Ship đồ ăn rất nhanh 1.8.8 APK (2019-10-30, 21.192.112 bytes)
52. Loship - Ship đồ ăn rất nhanh 1.8.1 APK (2019-10-25, 21.188.015 bytes)
53. Loship - Ship đồ ăn rất nhanh 1.7.9 APK (2019-10-21, 21.188.015 bytes)
54. Loship - Ship đồ ăn rất nhanh 1.7.8 APK (2019-10-16, 21.183.921 bytes)
55. Loship - Ship đồ ăn rất nhanh 1.7.5 APK (2019-10-11, 21.183.919 bytes)