1.636 votes, 4.2/ 5
Package name: com.lichvannien.app

The description of Download Lich Am - Lich Van Nien 2020 5.5.0 APK

LICH VIET 2020: là ứng dụng MIỄN PHÍ, giúp bạn tra cứu âm lịch, dương lịch thuận tiện và nhanh chóng.

LỊCH VẠN NIÊN, Lịch âm, âm lịch cho phép xem các thông tin về lịch ngày, lịch tháng âm dương và rất nhiều thông tin hữu dụng khác.

Các chức năng chính:
- Xem lịch ngày.
- Xem lịch tháng.
- Lich am duong: Đổi lịch âm sang dương, dương sang âm nhanh chóng và chính xác.
- Xem thời tiết hàng ngày theo địa điểm.
- Xem nhịp sinh học: cho bạn biết thông tin về trạng thái biến đổi của sức khỏe, tình cảm, trí tuệ của mình để sắp xếp thời gian làm việc phù hợp.
- Văn khấn: cả trăm bài văn khấn trải rộng ở khắp các chủ đề.
- Xem hướng và ngày giờ xuất hành.
- Widget giờ, ngày, tháng.
- Viết ghi chú theo lịch âm hoặc dương.
- Cho phép tùy chỉnh màu sắc hiển thị.
- Hỗ trợ cả các dòng máy màn hình nhỏ

Vui lòng để lại lời bình và đánh giá của bạn. Sự cổ vũ của các bạn là động lực lớn để chúng tôi tiếp tục nâng cấp hoàn thiện hơn cho sản phẩm.
LICH VIET 2020: is a FREE application that helps you look up lunar calendar easily and quickly.

VAN NANG, Lunar Calendar, Lunar Calendar allow you to see information about the solar calendar, the lunisolar calendar and many other useful information.

Main fuction:
- View daily calendar.
- View monthly calendar.
- Lich am duong: Change the lunar calendar to the positive one, positive to negative quickly and accurately.
- View daily weather by location.
- See circadian rhythms: give you information about the changing state of your health, emotions and intelligence to arrange a suitable working time.
- The profession of prayer: hundreds of prayers spread across topics.
- View directions and date and time of departure.
- Widget hour, day, month.
- Write notes according to the lunar calendar or the positive calendar
- Allow custom display colors.
- Support both small screen models

Please leave your comments and reviews. Your encouragement is a great motivation for us to continue to upgrade and improve the product.
Show more
Lich Am - Lich Van Nien 2020 5.5.0 APK for Android 4.2+

Version: 5.5.0 for Android 4.2+

Update on: 2020-02-17

File size: 24.529.258 bytes

App permissions: view permissions

What's new:

- Sửa lỗi theo phản hồi của người dùng
- Tối ưu ứng dụng

Download APK now


Versions history:
1. LATEST. Lich Am - Lich Van Nien 2020 5.5.0 APK (2020-02-17, 24.529.258 bytes)
2. Lich Am - Lich Van Nien 2020 5.3.1 APK (2020-02-08, 24.077.389 bytes)
3. Lich Am - Lich Van Nien 2020 5.2.4 APK (2020-01-10, 23.903.440 bytes)
4. Lich Am - Lich Van Nien 2020 5.2.2 APK (2019-12-20, 23.891.750 bytes)
5. Lich Viet Nam - Lich Van Nien 2019 4.4.0 APK (2019-01-24, 25.090.038 bytes)
6. Lich Viet Nam - Lich Van Nien 2018 4.3.0 APK (2019-01-16, 24.573.092 bytes)
7. Lich Viet Nam - Lich Van Nien 2018 3.9.3 APK (2018-06-02, 24.083.852 bytes)
8. Lich Viet Nam - Lich Van Nien 2018 3.9.2 APK (2018-04-28, 24.089.623 bytes)
9. Lich Viet Nam - Lich Van Nien 2017 3.7.4 APK (2017-11-13, 22.129.529 bytes)
10. Lich Viet Nam - Lich Van Nien 2017 3.7.3 APK (2017-10-21, 22.346.545 bytes)
11. Lich Viet Nam - Lich Van Nien 2017 3.7.2 APK (2017-10-14, 22.342.149 bytes)
12. Lich Viet Nam - Lich Van Nien 2017 3.7.1 APK (2017-10-13, 22.342.157 bytes)
13. Lich Viet Nam - Lich Van Nien 2017 3.6.4 APK (2017-09-25, 47.073.500 bytes)
14. Lich Viet Nam - Lich Van Nien 2017 3.6.2 APK (2017-09-18, 46.937.652 bytes)
15. Lich Viet Nam - Lich Van Nien 2017 3.6.0 APK (2017-09-16, 46.937.228 bytes)
16. Lich Viet Nam - Lich Van Nien 2017 3.4.4 APK (2017-08-06, 47.717.585 bytes)
17. Lich Viet Nam - Lich Van Nien 2017 3.4.3 APK (2017-07-26, 47.688.280 bytes)
18. Lich Viet Nam - Lich Van Nien 2017 3.4.2 APK (2017-05-24, 47.686.548 bytes)
19. Lich Viet - Lich Van Nien 2017 3.4.1 APK (2017-05-20, 47.686.416 bytes)
20. Lich Viet - Lich Van Nien 2017 3.3.1 APK (2017-05-15, 47.683.907 bytes)
21. Lich Viet - Lich Van Nien 2017 3.2.0 APK (2017-05-05, 47.663.096 bytes)
22. Lich Viet - Lich Van Nien 2017 3.1.1 APK (2017-04-24, 47.646.218 bytes)
23. Lich Viet - Lich Van Nien 2017 3.1.0 APK (2017-04-24, 47.646.218 bytes)
24. Lich Viet - Lich Van Nien 2017 3.0.0 APK (2017-04-14, 41.961.776 bytes)
25. Lich Viet - Lich Van Nien 2017 2.7.0 APK (2017-03-25, 31.653.637 bytes)
26. Lich Viet - Lich Van Nien 2017 2.6.6 APK (2017-03-09, 31.654.178 bytes)
27. Lich Viet - Lich Van Nien 2017 2.6.5 APK (2017-03-05, 31.654.010 bytes)
28. Lich Viet - Lich Van Nien 2017 2.6.4 APK (2017-03-01, 31.653.650 bytes)
29. Lich Viet - Lich Van Nien 2017 2.5.3 APK (2017-02-24, 31.500.326 bytes)
30. Lich Viet - Lich Van Nien 2017 2.5.2 APK (2017-02-20, 19.948.211 bytes)
31. Lich Viet - Lich Van Nien 2017 2.3.3 APK (2017-01-24, 19.870.527 bytes)
32. Lich Viet - Lich Van Nien 2017 2.3.2 APK (2017-01-24, 19.870.667 bytes)
33. Lich Viet - Lich Van Nien 2017 2.3.1 APK (2017-01-19, 19.869.955 bytes)
34. Lich Viet - Lich Van Nien 2017 2.1.1 APK (2017-01-18, 19.750.101 bytes)
35. Lich Viet - Lich Van Nien 2017 1.1.0 APK (2017-01-11, 18.442.299 bytes)
36. Lich Viet - Lich Van Nien 2017 1.1.0 APK (2016-12-29, 18.806.212 bytes)