Download Lich Viet Nam - Lich Van Nien 2018 4.4.0 APK

1.598 votes, 4.5/ 5
Package name: com.lichvannien.app

The description of Download Lich Viet Nam - Lich Van Nien 2018 4.4.0 APK

LICH VIET NAM - LICH VAN NIEN 2018: Ứng dụng Lich Viet tra cứu âm lịch số 1 VIỆT NAM

LICH VIET 2018: là ứng dụng MIỄN PHÍ, giúp bạn tra cứu âm lịch, dương lịch thuận tiện và nhanh chóng.

LỊCH VẠN NIÊN 2018 cho phép xem các thông tin về lịch ngày, lịch tháng âm dương và rất nhiều thông tin hữu dụng khác.

Các chức năng chính:
- Xem lịch ngày.
- Xem lịch tháng.
- Lich am duong: Đổi lịch âm sang dương, dương sang âm nhanh chóng và chính xác.
- Xem thời tiết hàng ngày theo địa điểm.
- Xem nhịp sinh học: cho bạn biết thông tin về trạng thái biến đổi của sức khỏe, tình cảm, trí tuệ của mình để sắp xếp thời gian làm việc phù hợp.
- Văn khấn: cả trăm bài văn khấn trải rộng ở khắp các chủ đề.
- Xem hướng và ngày giờ xuất hành.
- Widget giờ, ngày, tháng.
- Viết ghi chú theo lịch âm hoặc dương.
- Cho phép tùy chỉnh màu sắc hiển thị.
- Hỗ trợ cả các dòng máy màn hình nhỏ (240x320).

Vui lòng để lại lời bình và đánh giá của bạn. Sự cổ vũ của các bạn là động lực lớn để chúng tôi tiếp tục nâng cấp hoàn thiện hơn cho sản phẩm.
Vietnam Tourism - perpetual calendar 2018: Application Lich Viet lunar calendar lookup 1 VIETNAM

VIET LICH 2018: the app for FREE, help look lunar calendar convenient and fast.

2018 perpetual calendar allows viewing information about the calendar date, lunisolar calendar months and a lot of other useful information.

Main fuction:
- View calendar days.
- View the calendar month.
- lunisolar calendar: Change calendar negative to positive, positive to negative, quickly and accurately.
- View daily weather by location.
- See a circadian rhythm: you information about the state of health changes, emotional, intellectual, to arrange their working time accordingly.
- Van vows: vows hundred texts spread across topics.
- View user and date and time of the Exodus.
- Widget hours, days, months.
- Write a note calendar or negative.
- Allows custom color display.
- Support the small screen series (240x320).

Please leave a comment and your rating. Your encouragement is great motivation for us to continue to upgrade the extra for the product.
Show more
Lich Viet Nam - Lich Van Nien 2018 4.4.0 APK for Android 4.2+

Version: 4.4.0 for Android 4.2+

Update on: 2019-01-24

File size: 25.090.038 bytes

App permissions: view permissions

What's new:

- Thêm thông tin ngày hoàng đạo, hắc đạo
- Sửa lỗi và tối ưu ứng dụng

Download APK now


Versions history:
1. LATEST. Lich Viet Nam - Lich Van Nien 2018 4.4.0 APK (2019-01-24, 25.090.038 bytes)
2. Lich Viet Nam - Lich Van Nien 2018 4.3.0 APK (2019-01-16, 24.573.092 bytes)
3. Lich Viet Nam - Lich Van Nien 2018 3.9.3 APK (2018-06-02, 24.083.852 bytes)
4. Lich Viet Nam - Lich Van Nien 2018 3.9.2 APK (2018-04-28, 24.089.623 bytes)
5. Lich Viet Nam - Lich Van Nien 2017 3.7.4 APK (2017-11-13, 22.129.529 bytes)
6. Lich Viet Nam - Lich Van Nien 2017 3.7.3 APK (2017-10-21, 22.346.545 bytes)
7. Lich Viet Nam - Lich Van Nien 2017 3.7.2 APK (2017-10-14, 22.342.149 bytes)
8. Lich Viet Nam - Lich Van Nien 2017 3.7.1 APK (2017-10-13, 22.342.157 bytes)
9. Lich Viet Nam - Lich Van Nien 2017 3.6.4 APK (2017-09-25, 47.073.500 bytes)
10. Lich Viet Nam - Lich Van Nien 2017 3.6.2 APK (2017-09-18, 46.937.652 bytes)
11. Lich Viet Nam - Lich Van Nien 2017 3.6.0 APK (2017-09-16, 46.937.228 bytes)
12. Lich Viet Nam - Lich Van Nien 2017 3.4.4 APK (2017-08-06, 47.717.585 bytes)
13. Lich Viet Nam - Lich Van Nien 2017 3.4.3 APK (2017-07-26, 47.688.280 bytes)
14. Lich Viet Nam - Lich Van Nien 2017 3.4.2 APK (2017-05-24, 47.686.548 bytes)
15. Lich Viet - Lich Van Nien 2017 3.4.1 APK (2017-05-20, 47.686.416 bytes)
16. Lich Viet - Lich Van Nien 2017 3.3.1 APK (2017-05-15, 47.683.907 bytes)
17. Lich Viet - Lich Van Nien 2017 3.2.0 APK (2017-05-05, 47.663.096 bytes)
18. Lich Viet - Lich Van Nien 2017 3.1.1 APK (2017-04-24, 47.646.218 bytes)
19. Lich Viet - Lich Van Nien 2017 3.1.0 APK (2017-04-24, 47.646.218 bytes)
20. Lich Viet - Lich Van Nien 2017 3.0.0 APK (2017-04-14, 41.961.776 bytes)
21. Lich Viet - Lich Van Nien 2017 2.7.0 APK (2017-03-25, 31.653.637 bytes)
22. Lich Viet - Lich Van Nien 2017 2.6.6 APK (2017-03-09, 31.654.178 bytes)
23. Lich Viet - Lich Van Nien 2017 2.6.5 APK (2017-03-05, 31.654.010 bytes)
24. Lich Viet - Lich Van Nien 2017 2.6.4 APK (2017-03-01, 31.653.650 bytes)
25. Lich Viet - Lich Van Nien 2017 2.5.3 APK (2017-02-24, 31.500.326 bytes)
26. Lich Viet - Lich Van Nien 2017 2.5.2 APK (2017-02-20, 19.948.211 bytes)
27. Lich Viet - Lich Van Nien 2017 2.3.3 APK (2017-01-24, 19.870.527 bytes)
28. Lich Viet - Lich Van Nien 2017 2.3.2 APK (2017-01-24, 19.870.667 bytes)
29. Lich Viet - Lich Van Nien 2017 2.3.1 APK (2017-01-19, 19.869.955 bytes)
30. Lich Viet - Lich Van Nien 2017 2.1.1 APK (2017-01-18, 19.750.101 bytes)
31. Lich Viet - Lich Van Nien 2017 1.1.0 APK (2017-01-11, 18.442.299 bytes)
32. Lich Viet - Lich Van Nien 2017 1.1.0 APK (2016-12-29, 18.806.212 bytes)