Download Làng Lá - Bí Ẩn Lục Đạo 0.6.8 APK

8.375 votes, 4.3/ 5
Package name: com.dont.catchme

The description of Download Làng Lá - Bí Ẩn Lục Đạo 0.6.8 APK

Làng Lá – Lục Đạo Tiên Nhân
Game có chủ đề nhẫn giả hay nhất 2018

TÍNH NĂNG NỔI BẬT:

Khám phá bí mật Sơn Cáp: Nơi sản sinh ra các Hiền Nhân mới.
Đại chiến nhẫn giả: Tính năng sát cốt truyện hấp dẫn.
Đại Chiến Nhẫn Giả Liên Server: Tất cả các nhẫn giả trên các làng cùng nhau tranh đấu.
Giao dịch tự do: Giao dịch trực tiếp hoặc có thể thông qua chợ.

TÍNH NĂNG KHÁC
Thâu hồn Vĩ Thú
Săn tìm Cấm Thuật
Leaf Village - Six Senses
The game has the best fake ring theme 2018

SALIENT FEATURES:

Discover the Son Cable secret: the birthplace of the new Sage.
Battle of the Fake: Feature-catching plot.
Great Battle of the Universe Server: All the fake rings on the village fight together.
Free trading: Direct trading or through the market.

OTHER FUNCTION
Soul of the Beast
Scavenging Hunt
Show more
Làng Lá - Bí Ẩn Lục Đạo 0.6.8 APK for Android 4.1+

Version: 0.6.8 for Android 4.1+

Update on: 2019-07-13

File size: 35.262.370 bytes

App permissions: view permissions

What's new:

Hệ thống bảo mật nhân vật

Download APK now


Versions history:
1. LATEST. Làng Lá - Bí Ẩn Lục Đạo 0.6.8 APK (2019-07-13, 35.262.370 bytes)
2. Làng Lá - Bí Ẩn Lục Đạo 0.6.7 APK (2019-07-10, 35.262.490 bytes)
3. Làng Lá - Bí Ẩn Lục Đạo 0.6.6 APK (2019-06-18, 34.867.056 bytes)
4. Làng Lá - Bí Ẩn Lục Đạo 0.6.4 APK (2019-05-28, 34.866.832 bytes)
5. Làng Lá - Bí Ẩn Lục Đạo 0.6.3 APK (2019-05-20, 34.858.397 bytes)
6. Làng Lá - Bí Ẩn Lục Đạo 0.6.2 APK (2019-05-16, 34.841.280 bytes)
7. Làng Lá - Bí Ẩn Lục Đạo 0.6.1 APK (2019-05-13, 34.838.688 bytes)
8. Làng Lá - Bí Ẩn Lục Đạo 0.6.0 APK (2019-04-28, 36.204.333 bytes)
9. Làng Lá - Bí Ẩn Lục Đạo 0.5.9 APK (2019-04-27, 36.204.233 bytes)
10. Làng Lá - Bí Ẩn Lục Đạo 0.5.8 APK (2019-04-12, 36.202.273 bytes)
11. Làng Lá - Lục Đạo Tiên Nhân 0.5.7 APK (2019-03-06, 33.143.916 bytes)
12. Làng Lá - Lục Đạo Tiên Nhân 0.5.6 APK (2019-01-23, 33.143.980 bytes)
13. Làng Lá - Lục Đạo Tiên Nhân 0.5.5 APK (2019-01-06, 33.118.632 bytes)