240.786 votes, 4.5/ 5
Package name: com.vng.inputmethod.labankey
 • Author:

 • Version:

  Varies with device

 • Update on:

The description of Download Laban Key Go Tieng Viet APK

Laban Key: Gõ tiếng Việt. See English description further down below.

Laban Key - Vietnamese Keyboard là bàn phím, bộ gõ tiếng Việt với khả năng gợi ý từ có độ chính xác cao. Đươc phát triển dựa trên bàn phím chuẩn của Google Keyboard, Laban Key có thiết kế phím hợp lý và tương thích với nhiều thiết bị.

Các tính năng chính:
- Gõ Telex và VNI chuẩn như UniKey trên PC: bỏ dấu tại bất cứ đâu, tự động ngừng bỏ dấu khi nhập từ không phải tiếng Việt.
- Tùy chọn giao diện bàn phím với nhiều chủ đề đẹp mắt.
- KiểuTelex nâng cao giúp tăng tốc độ gõ lên đáng kể: cc=ch, gg=gi, kk=kh, nn=ng, qq=qu, pp=ph, tt=th, uu=ươ.
- Gợi ý từ tiếp theo dựa trên từ đã gõ với độ chính xác cao.
- Cho phép bỏ dấu tiếng Việt bằng cách vẽ dấu (touch gesture).
- Cho phép thay đổi chiều cao phím.

Các quyền truy cập Laban Key yêu cầu:
- Quyền ghi âm: quyền này dùng để cho phép người dùng nhập liệu bằng giọng nói. Laban Key không thể tự ghi âm mà người dùng không biết.
- Quyền truy cập network và tài khoản Google: Laban Key cần truy cập network để sao lưu và phục hồi cấu hình của Laban Key (bao gồm cả bảng gõ tắt). Laban Key sử dụng Google Drive để đọc, ghi các file cấu hình của Laban Key từ tài khoản Google Drive của bạn. Laban Key cũng có thu thập thông tin thống kê tần suất sử dụng các tính năng của ứng dụng để liên tục cải tiến các tính năng, đồng thời hỗ trợ kỹ thuật cho người dùng tốt hơn khi gặp sự cố. Bạn có thể tắt việc thống kê này trong mục Tùy chọn nâng cao. Ngoài ra, Laban Key không thu thập bất cứ thông tin nào khác, đảm bảo tuyệt đối tôn trọng quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu của người dùng.


CHÚ Ý:
Khi cài đặt chương trình, android sẽ cảnh báo bạn về việc thu thập dữ liệu và thông tin cá nhân vì bản chất bàn phím là nơi tạo ra các phím gõ. Đây là cảnh báo với tất cả các chương trình bàn phím chứ không riêng gì Laban Key. Chúng tôi cam kết không thu thập thông tin cá nhân của người dùng.


***
Laban Key is a Vietnamese keyboard (input method) . It helps you type Vietnamese much faster using Telex input method and intelligent word suggestion.

Highlighted features:
- Telex input method: allows typing tones anywhere in the word.
- Enhanced Telex mode lets you type much faster: cc=ch, gg=gi, kk=kh, nn=ng, qq=qu, pp=ph, tt=th, uu=ươ.
- Vietnamese spell check will stop treating a word as Vietnamese, thus allowing typing Vietnamese and other languages without switching languages.
- Statistical word suggestion: desired word may be suggested after just 1, 2 characters.
- Supports touch gestures for tone marks.
- A rich set of keyboard themes, which are grouped into theme packs for on-demand downloading:

Permissions:
- Record audio: Used for voice input for some models, especially those running android 2.3. This permission does not allow Laban Key to record your phone call or conversation.
- Account listing and network access: Used for backup and restore of Laban Key settings, including shortcut (macro) table. Laban Key uses Google Drive API to read/write Laban Key configuration files from/to your Google Drive account. Additionally, Laban Key also collects usage statistics to improve our application and better support users in case of technical trouble shooting. You can opt out this feature in the Laban Key's Advanced settings section. Other than that, Laban does not collect any user input data. You can be sure that your sensitive data such as password, credit card number are never transferred outside of your phone.


REMARKS:

In setting up Laban Key, Android will warn you about the risk that the program may collect your personal data like passwords and credit card numbers. This is a standard warning to all keyboard (input method) programs, and Laban Key is no exception. Laban Key is not designed to collect your input data. We understand your concern and take your privacy and data security very seriously.
Show more
 • Category:

  TOOLS

 • Get it on:

 • Requirements:

  Android Varies with device+

Laban Key Go Tieng Viet Varies with device APK for Android Varies with device+

Version: Varies with device for Android Varies with device+

Update on: 2020-04-02

File size: 17.865.435 bytes

App permissions: view permissions

What's new:

- Improve autocorrection.
- Fix some bugs and enhance performance.

Download APK now


Versions history:
1. LATEST. Laban Key Go Tieng Viet Varies with device APK (2020-04-02, 17.865.435 bytes)
2. Laban Key Go Tieng Viet Varies with device APK (2020-03-31, 17.828.350 bytes)
3. Laban Key Go Tieng Viet Varies with device APK (2020-03-06, 21.487.467 bytes)
4. Laban Key Go Tieng Viet Varies with device APK (2020-01-15, 20.725.031 bytes)
5. Laban Key Go Tieng Viet Varies with device APK (2020-01-11, 20.548.089 bytes)
6. Laban Key Go Tieng Viet Varies with device APK (2019-12-20, 22.248.949 bytes)
7. Laban Key Go Tieng Viet Varies with device APK (2019-11-25, 20.753.709 bytes)
8. Laban Key Go Tieng Viet Varies with device APK (2019-10-26, 21.381.502 bytes)
9. Laban Key Go Tieng Viet Varies with device APK (2019-09-19, 20.343.304 bytes)
10. Laban Key Go Tieng Viet Varies with device APK (2019-09-07, 21.401.805 bytes)
11. Laban Key Go Tieng Viet Varies with device APK (2019-08-20, 21.400.716 bytes)
12. Laban Key Go Tieng Viet Varies with device APK (2019-08-02, 27.587.800 bytes)
13. Laban Key Go Tieng Viet Varies with device APK (2019-07-06, 27.411.511 bytes)
14. Laban Key Go Tieng Viet Varies with device APK (2019-06-22, 27.417.037 bytes)
15. Laban Key Go Tieng Viet Varies with device APK (2019-06-07, 25.413.019 bytes)
16. Laban Key Go Tieng Viet Varies with device APK (2019-06-02, 25.443.021 bytes)
17. Laban Key Go Tieng Viet Varies with device APK (2019-05-06, 25.307.935 bytes)
18. Laban Key Go Tieng Viet Varies with device APK (2019-04-16, 25.307.991 bytes)
19. Laban Key Go Tieng Viet Varies with device APK (2019-04-12, 25.319.236 bytes)
20. Laban Key Go Tieng Viet Varies with device APK (2019-03-27, 25.638.113 bytes)
21. Laban Key Go Tieng Viet Varies with device APK (2019-03-12, 25.638.083 bytes)
22. Laban Key Go Tieng Viet Varies with device APK (2019-03-08, 29.200.242 bytes)
23. Laban Key Go Tieng Viet Varies with device APK (2019-02-13, 25.343.892 bytes)
24. Laban Key Go Tieng Viet Varies with device APK (2019-01-28, 25.378.379 bytes)
25. Laban Key Go Tieng Viet Varies with device APK (2019-01-24, 25.167.182 bytes)
26. Laban Key Go Tieng Viet Varies with device APK (2019-01-12, 25.167.154 bytes)
27. Laban Key Go Tieng Viet Varies with device APK (2019-01-06, 25.167.406 bytes)
28. Laban Key Go Tieng Viet Varies with device APK (2018-10-02, 22.420.627 bytes)
29. Laban Key Go Tieng Viet Varies with device APK (2018-09-29, 22.039.948 bytes)
30. Laban Key Go Tieng Viet Varies with device APK (2018-09-17, 22.034.986 bytes)
31. Laban Key Go Tieng Viet Varies with device APK (2018-08-29, 22.119.094 bytes)
32. Laban Key Go Tieng Viet 4.3-R5 APK (2018-08-04, 22.119.094 bytes)
33. Laban Key Go Tieng Viet 4.3-R4 APK (2018-07-05, 22.118.618 bytes)
34. Laban Key Go Tieng Viet 4.2-R6 APK (2018-07-03, 26.363.231 bytes)
35. Laban Key Go Tieng Viet 4.0.1-R2 APK (2018-06-15, 25.201.148 bytes)
36. Laban Key Go Tieng Viet 4.0.1-R1 APK (2018-05-19, 25.198.676 bytes)
37. Laban Key Go Tieng Viet 3.6.1-R1 APK (2018-05-08, 24.856.495 bytes)
38. Laban Key Go Tieng Viet 3.4.9-R1 APK (2017-11-18, 21.417.637 bytes)
39. Laban Key Go Tieng Viet 3.4.9 APK (2017-11-13, 21.415.198 bytes)
40. Laban Key Go Tieng Viet 3.4.8-R6 APK (2017-10-21, 21.334.343 bytes)
41. Laban Key Go Tieng Viet 3.4.8-R5 APK (2017-10-21, 21.334.191 bytes)
42. Laban Key Go Tieng Viet Varies with device APK (2017-09-28, 21.334.131 bytes)
43. Laban Key Go Tieng Viet Varies with device APK (2017-08-31, 21.326.184 bytes)
44. Laban Key Go Tieng Viet Varies with device APK (2017-08-21, 21.249.433 bytes)
45. Laban Key Go Tieng Viet Varies with device APK (2017-07-28, 21.244.294 bytes)
46. Laban Key Go Tieng Viet Varies with device APK (2017-07-05, 21.431.031 bytes)
47. Laban Key Go Tieng Viet Varies with device APK (2017-06-08, 20.888.035 bytes)
48. Laban Key Go Tieng Viet Varies with device APK (2017-06-07, 19.901.184 bytes)
49. Laban Key Go Tieng Viet Varies with device APK (2017-04-07, 19.901.439 bytes)
50. Laban Key Go Tieng Viet Varies with device APK (2017-03-16, 19.901.611 bytes)
51. Laban Key Go Tieng Viet Varies with device APK (2017-03-11, 20.130.339 bytes)
52. Laban Key Go Tieng Viet Varies with device APK (2017-02-25, 20.110.478 bytes)
53. Laban Key Go Tieng Viet Varies with device APK (2017-01-22, 19.956.717 bytes)
54. Laban Key Go Tieng Viet Varies with device APK (2017-01-20, 19.954.625 bytes)
55. Laban Key Go Tieng Viet Varies with device APK (2017-01-18, 19.030.520 bytes)
56. Laban Key Go Tieng Viet Varies with device APK (2017-01-04, 19.030.966 bytes)
57. Laban Key Go Tieng Viet 3.2.0-r1 APK (2016-12-17, 18.630.494 bytes)
58. Laban Key Go Tieng Viet Varies with device APK (2016-11-30, 18.630.494 bytes)
59. Laban Key Go Tieng Viet LabanKey-3.1.0-r6 APK (2016-11-29, 17.580.791 bytes)
60. Laban Key Go Tieng Viet Varies with device APK (2016-11-23, 17.580.791 bytes)
61. Laban Key Go Tieng Viet LabanKey-3.1.0-r6 APK (2016-11-13, 17.580.791 bytes)
62. Laban Key Go Tieng Viet LabanKey-3.1.0-r5 APK (2016-10-29, 17.580.788 bytes)
63. Laban Key Go Tieng Viet LabanKey-3.1.0-r4 APK (2016-10-27, 17.580.461 bytes)
64. Laban Key Go Tieng Viet 3.0.2 APK (2016-09-08, 17.408.430 bytes)