809 votes, 4.6/ 5
Package name: com.waterfall.geomancycompass
 • Author:

 • Version:

  1.6

 • Update on:

The description of Download La bàn phong thủy 1.6 APK

La bàn phong thủy là một công cụ hữu ích giúp cho việc xem hướng của ngôi nhà hoặc nơi làm việc của bạn có hợp với mệnh của bạn hay không.
La bàn phong thủy với la bàn tự xoay theo vị trí và hướng của điện thoại để xem phong thủy của hướng nhà, hướng cửa, hướng bếp, hướng bàn làm việc dựa trên mệnh của bạn.

Chức năng:
- Nhập năm sinh và giới tính, ứng dụng sẽ xác định mệnh để đưa ra la bàn phong thủ phù hợp với mệnh của bạn.
- Xem hướng nhà, hướng cửa, hướng bếp, hướng bàn làm việc... với độ chính xác rất cao.
- Xem mô tả chi tiết hướng nhà dành cho gia chủ.
- Bổ sung thêm các la bàn mới:
+ La bàn cơ bản
+ La bàn 24 sơn
+ La bàn 60 long
+ La bàn 72 mạch
+ La bàn phân kim

CHÚ Ý: La bàn trên máy bạn có thể chạy không chính xác khi mở app lên, vui lòng di chuyển máy theo hình số 8 để la bàn tự định vị lại. Xin cảm ơn.
Feng shui compass is a useful tool to help see if the direction of your home or workplace is suitable for your destiny.
Feng shui compass with compass turns itself according to the location and direction of the phone to see feng shui of the home direction, door direction, kitchen direction, desk direction based on your par.

Function:
- Enter the year of birth and gender, the application will determine destiny to give a compass compass that suits your destiny.
- See the direction of the house, the direction of the door, the direction of the kitchen, the direction of the desk ... with very high accuracy.
- See detailed description of the home direction for homeowners.
- Adding new compasses:
  + Basic compass
  + 24 paint compass
  + Compass 60 long
  + Compass 72 circuits
  + Needle distribution compass

NOTE: The compass on your computer may not work properly when opening the app, please move the device in figure 8 to compass it to relocate itself. Thank you.
Show more
 • Category:

  TOOLS

 • Get it on:

 • Requirements:

  Android 4.0+

La bàn phong thủy 1.6 APK for Android 4.0+

Version: 1.6 for Android 4.0+

Update on: 2019-05-17

File size: 9.153.268 bytes

App permissions: view permissions

What's new:

* Bổ sung thêm các la bàn mới:
- La bàn cơ bản
- La bàn 24 sơn
- La bàn 60 long
- La bàn 72 mạch
* Hổ trợ Android bản mới nhất

Download APK now


Versions history:
1. LATEST. La bàn phong thủy 1.6 APK (2019-05-17, 9.153.268 bytes)
2. La bàn phong thủy 1.2 APK (2015-08-12, 4.234.560 bytes)
3. La bàn phong thủy 1.1 APK (2015-01-01, 4.098.904 bytes)