63.606 votes, 4.6/ 5
Package name: com.mobilion.diyanetkuran

The description of Download Kur'an-ı Kerim 3.0.29 APK

Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an-ı Kerim Uygulaması

“Bu Kur'an, ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir

kitaptır.” Sâd Suresi, 38/29. ayet

Bu uygulama Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanmış olup, Kur'an-ı Kerim’in meal ve tefsiriyle

birlikte okunmasına yönelik istifadenize sunulmuştur.

Uygulama üzerinde, zoom-in/zoom-out özelliği ile Kur’an sayfasını büyütüp küçültebilirsiniz.

Elif-BA uygulamasına hızlıca yönlendirme işlemi ile de Kur’an-ı Kerim okumayı kolaylıkla

öğrenebilirsiniz.

Sesli Kur’an dinleme özelliği ile hatim yapabilirsiniz.

İshak Danış’ın tilavetiyle Kur’an-ı Kerim’i ister ayet-ayet, ister sure-sure, ister cüz-cüz sesli olarak

dinleyebilirsiniz.

Kur’an Fihristi ile aramak istediğiniz her kelimeyi arayabilir ve ilgili ayetleri bulup meallerine

ulaşabilirsiniz.

Takdim bölümü ile Kur’an tarihçesine, Kur’an-ı Kerim’in tanım, isim ve sıfatlarına, meal ve tefsir ile

ilgili geniş bilgilere ulaşabilirsiniz.

Özellikleri:

-Kur'an-ı Kerim; Sure, Cüz, Ayet ve Hatim okuma.

-Konularına göre Kur'an-ı Kerim fihristi.

-Sure, Cüz ve Ayet Arama

-Sureleri, alfabetik, Kur’an’daki sırasına ve iniş sırasına göre sıralama özelliği

-Sureler ile ilgili özet bilgiler

- Gelişmiş İnteraktif Arama Özelliği: Uygulama içerisinde yer alan kelimeleri hem Arapça hem de

Türkçe arama özelliği. Gelişmiş filtreleme ile aranan kelimelerin sonuçlarına ulaşabilme

-Gelişmiş Okuma Seçenekleri: Sure veya cüz sonuna kadar yahut belirli ayetler arasında okuma

özelliği

-Kur’an Fihristi

-Ayetlerle ilgili kişisel fihrist oluşturabilme

-Kur’an’da yer alan secde ayetlerini görebilme

- Kur’an Sözlüğü

-Gelişmiş yer imi özelliği. Çeşitli renklendirme ile yer imi oluşturabilme

-İnteraktif notlar özelliği.

-Yatay-dikey ekran desteği

-Gece okuma özelliği

-İstenilen Ayeti Arapça ve Türkçe olarak paylaşabilme

-Ayet-Ayet meal ve tefsir görebilme

-Kur’an sayfalarında hızlı sayfa ve cüz erişimleri

-Kur’an sayfalarının arkasındaki temaları değiştirebilme

-Ekran parlaklığını ayarlayabilme

-Font büyüklüklerini değiştirebilme


https://www.facebook.com/MobilDiyanet

https://twitter.com/MobilDiyanet​
Religious Affairs Koran Quran Application

"This Qur'an, they thought the verses and wisdom owners must take heed that we revealed to you a blessed

It is the book. "Qur'an, 38/29. verse

This application has been prepared by the Directorate of Religious Affairs, the meaning and the interpretation of the Holy Koran

presented for your benefit to be read together.

On the application, zoom-in / zoom-out feature to shrink or enlarge the Setup page.

Alif Ba application with fast forwarding Koran-Quran reading ease

You can learn.

You can listen to the Quran Hatim with voice capability.

Isaac's recitation of the Quran Quran client wants verse-verse, or time-period, the voice prompts juz-juz

You can listen to.

You can search for any word you want to search the Qur'an with the meaning of the Index and find the relevant verses

You can reach.

Presentations section of the history of the Koran, Koran Quran's definition, the noun and adjective, the meaning and interpretation

You can find extensive information.

Features:

-Dry Koran; Sure Juz, and Hatim read verses.

According to the Holy Koran index vexing.

Syria, Juz and Verse Search

Including Syria, the alphabetical sorting feature and landing sequence in the order of the Quran

Got 'em summary information regarding

- Advanced Interactive Search Feature: Application in both Arabic and located words

Turkish search feature. To access the results of your search terms with advanced filtering

-Advanced Reading Options: Surat or juz between the end or reading certain verses

characterized

The Index of -Dry

To create the index relating to personal -Ayet

Located in the verses of prostration to see -Kur'an'

- Quran Dictionary

-Advanced Bookmark feature. To create bookmarks with various coloring

-Interactive Notes feature.

Horizontal-vertical screen support

-She Read feature

-İstenil To share verses in Arabic and in Turkish

-Ayet-Verse to see meaning and interpretation

Fast page access and integral part of -Dry page

To change themes behind -Dry page

-screen To adjust the brightness

Able to change the size -font


https://www.facebook.com/mobildiyanet

https://twitter.com/mobildiyanet
Show more
Kur'an-ı Kerim 3.0.29 APK for Android 4.1+

Version: 3.0.29 for Android 4.1+

Update on: 2018-04-24

File size: 33.834.352 bytes

App permissions: view permissions

What's new:

- Uygulamada, hata düzeltmeleri yapıldı.

Download APK now


Versions history:
1. LATEST. Kur'an-ı Kerim 3.0.29 APK (2018-04-24, 33.834.352 bytes)
2. Kur'an-ı Kerim 3.0.22 APK (2017-10-26, 33.603.359 bytes)
3. Kur'an-ı Kerim 3.0.22 APK (2017-06-09, 33.603.359 bytes)
4. Kur'an-ı Kerim 3.0.17 APK (2017-03-24, 33.582.558 bytes)
5. Kur'an-ı Kerim 3.0.16 APK (2017-03-16, 33.582.562 bytes)
6. Kur'an-ı Kerim 3.0.12 APK (2016-06-30, 33.294.863 bytes)
7. Kur'an-ı Kerim 3.0.10 APK (2015-10-01, 34.787.268 bytes)
8. Kur'an-ı Kerim 3.0.9 APK (2015-07-29, 33.280.196 bytes)
9. Kur'an-ı Kerim 3.0.6 APK (2015-05-30, 31.448.480 bytes)
10. Kur'an-ı Kerim 3.0.5 APK (2015-05-29, 31.448.480 bytes)
11. Kur'an-ı Kerim 2.2.0 APK (2015-01-01, 18.587.402 bytes)