4.5/5 - 20.169 votes

Package: com.berniiiiiiii.krzyzowki

  • Author:

  • Version:

    2.2021

  • Update on:

Download APK now
The description of Download Krzyżówki po polsku 2.2021 APK
Fantastyczne krzyżówki!

- Polska wersja językowa.
- Nieskończona liczba kombinacji.
- Ogromna lista haseł.
- Możliwość dostosowania rozmiaru planszy, od 3x3 do 25x25.
- Trzy poziomy trudności.
- Panel wypełnią hasła do odgadnięcia.
- Rozmiar panelu dostosowuje się do urządzenia.
- Optymalne działanie na tabletach.

Nauka i zabawa w jednym

Krzyżówka - zagadka słowno-literowa polegająca na odgadywaniu lub dopasowywaniu haseł i wpisywaniu ich w krzyżujące się ze sobą rubryki. Krzyżówki różnią się od siebie stopniem trudności, wielkością. Można je konstruować tylko w tych językach, gdzie pojedyncza litera alfabetu reprezentuje indywidualną głoskę, dlatego niemożliwe jest układanie krzyżówek w języku np. chińskim.

Krzyżówka w Polsce

learn Polish, polska gra, słowa, Polski
Wykreslanka, Łamigłówki i układanki
Fantastic crosswords!

 - Polish language version.
 - Infinite number of combinations.
 - A huge list of passwords.
 - The ability to adjust the size of the board, from 3x3 to 25x25.
 - Three levels of difficulty.
 - The panel will fill the passwords to guess.
 - The panel size adapts to the device.
 - Optimal performance on tablets.

Learning and playing in one

Crossword - verbal-letter riddle consisting in guessing or matching passwords and entering them in intersecting columns. Crosswords differ from each other by their degree of difficulty, their size. They can be constructed only in those languages, where a single letter of the alphabet represents an individual voice, so it is impossible to arrange crosswords in a Chinese language, for example.

Crossword in Poland

learn Polish, Polish game, words, Polish
Chart, Puzzles and puzzles
Show more

Krzyżówki po polsku 2.2021 APK for Android 4.1+

Version 2.2021 for Android 4.1+
Update on 2020-12-18
Installs 1.000.000++
File size 603.492 bytes
App permissions view permissions
What's new

Versions history:

Show more