6 votes, 2.7/ 5
Package name: com.guppiesinthedark.handreikingiu

The description of Download Info Delen 1.03 APK

Deze app geeft spelregels voor het zorgvuldig vragen en geven van informatie bij signalen van kindermishandeling. De app richt zich op informatiedeling tussen hulp- en zorgverleners en medewerkers van AM(H)K, gezinsvoogdij en Raad voor de Kinderbescherming. Deze app is aanvullend op de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
This app gives rules for careful questions and give information on signs of child abuse. The app focuses on information sharing between emergency and health care providers and staff of AM (H) K, family supervision and the Child Protection Board. This app is in addition to the reporting code domestic violence and child abuse.
Show more
Info Delen 1.03 APK for Android 2.2+

Version: 1.03 for Android 2.2+

Update on: 2015-06-27

File size: 694.483 bytes

App permissions: view permissions

What's new:

link aangepast

Download APK now