Download Hitta.se 4.11.25 APK

12.563 votes, 4.2/ 5
Package name: se.hitta.android.app
 • Author:

 • Version:

  4.11.25

 • Update on:

The description of Download Hitta.se 4.11.25 APK

Hitta.se hjälper dig att söka efter alla svenska telefonnummer och annan intressant information om personer, företag och platser.

Vi använder oss av den mest kompletta listan över svenska telefonförsäljare. Listan hålls ständigt uppdaterad av rapporter från våra användare och är under konstant granskning av oss.

hitta.se-appens huvudfunktioner:

Nummersök
* Hitta vem som döljer sig bakom ett okänt nummer genom att enkelt kopiera det till hitta.se-appen. En snabb sökning kommer ge dig fullständigt namn, adress och annan intressant information som du bara kan hitta i vår app.

Sök efter vad som helst
* Du kan söka efter restauranger i närheten, personer som bor i ett visst område eller rekommenderade hantverkare. Här hittar du foton, omdömen från våra användare, finansiell information om företag och mycket mer.


Sveriges bästa sök!

"Årets vinnare fortsätter att ständigt utvecklas och har det senaste året visat att det här är en sajt som inte nöjer sig." - Internet World

Med över 3 miljoner användare per vecka är hitta.se Sveriges mest använda tjänst för sökningar av svensk information.

FLER FUNKTIONER

* Vem bor där?
Sök på en adress för att se vilka personer eller företag som finns på den platsen.

* I din närhet
Undrar du vilken biograf, gatukök eller bilverkstad som finns nära dig? Sök bland alla företag och personer i närheten av din GPS position.

* Hitta platser
Alla Sveriges orter, samhällen, sevärdheter, vägar, postnummer med mera på samma ställe.

* Spara dina favoriter
Alltid rätt nummer och adress även om dina vänner eller favoritföretag flyttar eller byter nummer.

* Utökad bolagsinformation och gratis årsredovisningar

* Nytt kartläge: Livsstilskartan, se vad dina grannar tjänar och röstar på

* Nytt kartläge: Tomtgränser och fastigheter

* Friluftskarta

* Intressepunkter

* Restider: Nu kan du trycka på en hållplats/station för att se nästa och kommande avgång

* Snabbt!
Låt vår supersnabba sökmotor göra jobbet åt dig.


För mer information om vilka behörigheter vi kräver och varför se:
http://www.hitta.se/app-permissions-android
Hitta.se helps you search for all Swedish telephone numbers and other interesting information about people, companies and places.

We use the most complete list of Swedish telemarketers. The list is kept constantly updated by reports from our users and is under constant review by us.

meet.se's main features:

Number Search
* Find who is hiding behind an unknown number by simply copying it to the vindi.se app. A quick search will give you complete name, address and other interesting information that you can only find in our app.

Search for anything
* You can search for nearby restaurants, people living in a particular area or recommended craftsmen. Here you will find photos, reviews from our users, financial information about companies and much more.


Sweden's best search!

"This year's winner continues to evolve and has shown in the past year that this is a site that is not content." - Internet World

With over 3 million users per week, fann.se is Sweden's most used service for searching Swedish information.

MORE FUNCTIONS

* Who lives there?
Search for an address to see which people or companies are in that location.

* In your vicinity
Do you wonder which cinema, snack bar or car workshop is near you? Search all companies and people near your GPS position.

* Find locations
All of Sweden's towns, communities, attractions, roads, zip codes and more at the same place.

* Save your favorites
Always the right number and address even if your friends or favorite companies move or change numbers.

* Extended company information and free annual reports

* New map mode: Lifestyle map, see what your neighbors serve and vote for

* New map mode: Land borders and properties

* Outdoor map

* Points of Interest

* Travel times: Now you can press a stop / station to see the next and next departure

* Fast!
Let our super-fast search engine do the work for you.


For more information on what permissions we require and why see:
http://www.hitta.se/app-permissions-android
Show more
 • Category:

  TOOLS

 • Get it on:

 • Requirements:

  Android 5.0+

Hitta.se 4.11.25 APK for Android 5.0+

Version: 4.11.25 for Android 5.0+

Update on: 2019-06-25

File size: 35.687.653 bytes

App permissions: view permissions

What's new:

* Ny funktion för att lämna recensioner på Play Store
* Prestanda förbättringar och buggfixar

Download APK now


Versions history:
1. LATEST. Hitta.se 4.11.25 APK (2019-06-25, 35.687.653 bytes)
2. Hitta.se 4.11.22 APK (2019-04-25, 35.240.254 bytes)
3. Hitta.se 4.11.21 APK (2019-04-20, 35.240.102 bytes)
4. Hitta.se 4.11.20 APK (2019-04-11, 35.714.958 bytes)
5. Hitta.se 4.11.19 APK (2019-04-09, 35.714.958 bytes)
6. Hitta.se 4.11.19 APK (2019-04-01, 35.151.328 bytes)
7. Hitta.se 4.11.18 APK (2019-03-29, 35.151.264 bytes)
8. Hitta.se Varies with device APK (2019-03-28, 35.151.024 bytes)
9. Hitta.se Varies with device APK (2019-03-08, 35.210.766 bytes)
10. Hitta.se Varies with device APK (2019-02-25, 35.287.863 bytes)
11. Hitta.se Varies with device APK (2019-02-23, 35.165.700 bytes)
12. Hitta.se Varies with device APK (2019-02-08, 24.238.280 bytes)
13. Hitta.se Varies with device APK (2018-11-01, 29.572.529 bytes)
14. Hitta.se Varies with device APK (2018-09-08, 31.144.003 bytes)
15. Hitta.se Varies with device APK (2018-08-04, 31.143.619 bytes)
16. Hitta.se Varies with device APK (2018-08-02, 31.113.801 bytes)
17. Hitta.se Varies with device APK (2018-07-30, 33.857.686 bytes)
18. Hitta.se Varies with device APK (2018-07-05, 35.463.206 bytes)
19. Hitta.se Varies with device APK (2018-06-15, 35.483.307 bytes)
20. Hitta.se Varies with device APK (2018-05-19, 35.422.768 bytes)
21. Hitta.se Varies with device APK (2017-09-28, 25.614.570 bytes)
22. Hitta.se Varies with device APK (2017-09-22, 27.935.605 bytes)
23. Hitta.se Varies with device APK (2017-09-21, 25.614.570 bytes)
24. Hitta.se 4.5.1 APK (2017-09-11, 25.614.570 bytes)
25. Hitta.se Varies with device APK (2017-09-07, 25.614.570 bytes)
26. Hitta.se Varies with device APK (2017-06-17, 23.600.782 bytes)
27. Hitta.se Varies with device APK (2017-04-13, 23.243.250 bytes)
28. Hitta.se Varies with device APK (2017-04-06, 23.242.666 bytes)
29. Hitta.se Varies with device APK (2017-03-10, 23.239.270 bytes)
30. Hitta.se Varies with device APK (2017-02-24, 23.234.670 bytes)
31. Hitta.se Varies with device APK (2017-02-15, 23.233.746 bytes)
32. Hitta.se Varies with device APK (2016-12-24, 23.226.438 bytes)
33. Hitta.se Varies with device APK (2016-12-14, 23.222.638 bytes)
34. Hitta.se 4.3.7 APK (2016-12-13, 23.222.570 bytes)
35. Hitta.se 4.3.4 APK (2016-12-08, 23.187.875 bytes)
36. Hitta.se Varies with device APK (2016-11-17, 23.187.875 bytes)
37. Hitta.se 4.3.3 APK (2016-11-03, 22.721.519 bytes)
38. Hitta.se 4.3.2 APK (2016-10-21, 22.792.857 bytes)
39. Hitta.se 4.2.2 APK (2016-09-08, 25.956.810 bytes)
40. Hitta.se 4.2.0 APK (2016-09-07, 25.933.898 bytes)
41. Hitta.se 4.1.1 APK (2016-08-29, 25.944.100 bytes)
42. Hitta.se 4.1.0 APK (2016-08-15, 25.941.392 bytes)
43. Hitta.se 4.0.8 APK (2016-08-12, 25.933.619 bytes)
44. Hitta.se 4.0.5 APK (2016-08-09, 25.956.371 bytes)
45. Hitta.se 3.0.3 APK (2016-06-30, 25.167.849 bytes)
46. Hitta.se 2.14.3 APK (2016-05-18, 11.334.095 bytes)
47. Hitta.se 2.7.1 APK (2015-10-10, 11.030.572 bytes)
48. Hitta.se 2.6.0 APK (2015-09-11, 10.931.379 bytes)
49. Hitta.se 2.5.1 APK (2015-08-11, 10.694.168 bytes)
50. Hitta.se Varies with device APK (2015-07-29, 10.720.552 bytes)
51. Hitta.se Varies with device APK (2015-07-10, 10.670.159 bytes)
52. Hitta.se Varies with device APK (2015-05-28, 6.173.178 bytes)
53. Hitta.se Varies with device APK (2015-01-01, 2.884.757 bytes)