Download Good Lood 1.6.0 APK

5.129 votes, 4.9/ 5
Package name: com.goodlood.app
  • Author:

  • Version:

    1.6.0

  • Update on:

The description of Download Good Lood 1.6.0 APK

Aplikacja Good Lood daje Ci o wiele więcej niż dotychczasowe karty na pieczątki - pobierz ją już dzisiaj i zacznij korzystać ze wszystkich możliwości, jakie Ci oferuje!

Zainstaluj aplikację na swoim telefonie, zarejestruj się i wygodnie sprawdzaj:

• SMAKI DNIA – informacja o smakach dnia codziennie o 20.00 na Twoim telefonie bez logowania przez Facebook!

• DOSTĘPNOŚĆ SMAKÓW – funkcjonalność, na którą wszyscy czekali: sprawdź w aplikacji Good Lood, w którym loodpocie są jeszcze dostępne smaki, na które masz ochotę! Informacje na temat dostępności smaków w loodspotach są aktualizowane na bieżąco.

•TWOJE PUNKTY – karty na pieczątki już nie będą potrzebne, punkty za zakupione lody zbieraj w aplikacji Good Lood. Nowy system naliczania i gromadzenia punktów, atrakcyjne nagrody, szybki dostęp do konta i podgląd ilości zgromadzonych punktów - tego jeszcze nie było w żadnej lodziarni!

• NAGRODY – marzysz o leżaku Good Lood na własnym balkonie? Zarejestruj się w aplikacji i zbieraj punkty za loody na leżak, notes, goodloodową torbę i wiele innych fantastycznych nagród, które przygotowaliśmy dla Ciebie.

• GOOD LOOD NEWS – dowiedz się pierwszy o otwarciu nowego loodspota, o promocji na Dzień Dziecka lub inną okazję, o specjalnych zniżkach tylko dla posiadaczy aplikacji. Baw się z Good Lood!

• ULUBIONE SMAKI – oznacz ♡ swoje ulubione smaki i twórz własne listy ulubionych smaków!

• POWIADOMIENIA – jeśli któryś ze smaków wyjątkowo przypadł Ci do gustu, w Good Lood App możesz ustawić alerty na wszystkie swoje ulubione smaki. Gdy tylko je ukręcimy, damy Ci znać!

• PROMOCJE, ZNIŻKI, HAPPY HOURS – dodatkowe punkty, specjalne rabaty, zbieranie punktów i jedzenie loodów, jedzenie loodów i dobra zabawa - teraz dopiero się zacznie! Dla zarejestrowanych użytkowników aplikacji szykujemy wyjątkowe atrakcje.

• MAPA LOODSPOTÓW – łatwo dostępna i przejrzysta mapa Krakowa z lokalizacjami i godzinami otwarcia wszystkich loodspotów. Szybko sprawdzisz, do którego punktu Good Lood będzie Ci najbliżej!

Life is good with Good Lood!
The Good Lood application gives you much more than the existing stamp cards - download it today and start enjoying all the opportunities it offers!

Install the application on your phone, register and conveniently check:

• FLAVORS OF THE DAY - information about the flavors of the day every day at 20.00 on your phone without logging in via Facebook!

• AVAILABILITY OF FLAVORS - functionality that everyone has been waiting for: check in the Good Lood app, in which loodpocie there are still available flavors that you want! Information on the availability of flavors in loldspots is updated on a regular basis.

• YOUR POINTS - no stamp cards will be needed anymore, collect points for purchased ice cream in the Good Lood application. A new system for calculating and collecting points, attractive prizes, quick access to the account and viewing the amount of points accumulated - this has not been done in any ice cream shop yet!

• AWARDS - do you dream about a Good Lood lounge chair on your own balcony? Register in the app and earn laury points for a sun lounger, notebook, good-sized bag and many other fantastic prizes that we have prepared for you.

• GOOD LOOD NEWS - find out first about the opening of a new loodspot, about the promotion on Children's Day or another occasion, with special discounts only for the owners of the application. Have fun with Good Lood!

• FAVORITE TASTES - mark ♡ your favorite flavors and create your own list of favorite flavors!

• NOTIFICATIONS - if you like any of the flavors, you can set up alerts on all your favorite flavors in the Good Lood App. Whenever we screw them, we'll let you know!

• PROMOTIONS, DISCOUNTS, HAPPY HOURS - additional points, special discounts, collecting points and eating loodów, eating loodów and fun - now it's just starting! We are preparing unique attractions for registered users of the application.

• MAP OF LOODSPOTS - an easily accessible and transparent map of Krakow with locations and opening times of all landscapots. Quickly check which point Good Lood will be closest to you!

Life is good with Good Lood!
Show more
Good Lood 1.6.0 APK for Android 4.1+

Version: 1.6.0 for Android 4.1+

Update on: 2019-04-13

File size: 20.841.650 bytes

App permissions: view permissions

What's new:

Zmiana koloru przycisku do logowania z Facebook

Download APK now


Versions history:
1. LATEST. Good Lood 1.6.0 APK (2019-04-13, 20.841.650 bytes)
2. Good Lood 1.5.4 APK (2019-04-11, 20.841.650 bytes)
3. Good Lood 1.5.4 APK (2019-03-27, 16.911.531 bytes)
4. Good Lood 1.5.2 APK (2019-02-20, 16.891.587 bytes)
5. Good Lood 1.5.1 APK (2019-02-02, 16.891.471 bytes)
6. Good Lood 1.5.0 APK (2019-01-28, 16.888.461 bytes)
7. Good Lood 1.4.0 APK (2019-01-24, 16.871.935 bytes)
8. Good Lood 1.3.1 APK (2018-10-02, 16.595.355 bytes)
9. Good Lood 1.2.4 APK (2018-09-30, 16.508.637 bytes)
10. Good Lood 1.2.3 APK (2018-09-06, 16.522.313 bytes)
11. Good Lood 1.2.2 APK (2018-09-04, 16.517.650 bytes)
12. Good Lood 1.2.1 APK (2018-09-02, 16.501.394 bytes)
13. Good Lood 1.2.0 APK (2018-08-24, 16.501.122 bytes)