Download Game Offline Hay Game Vui - Hình Bắt Chữ Đuổi DHBC 4.6.0z APK

2 votes, 5/ 5
Package name: com.osinpro.duoihinhbatchumoi
  • Author:

  • Version:

    4.6.0z

  • Update on:

The description of Download Game Offline Hay Game Vui - Hình Bắt Chữ Đuổi DHBC 4.6.0z APK

Hình Bắt Chữ Đuổi (DHBC) mới 2019 là game offline hay, game vui , game trí tuệ. Nó cũng là game học tiếng Anh, là trò chơi thông minh, ý nghĩa, game giải trí dành cho mọi lứa tuổi. Game mới được ra đời trong năm 2019 này.

“Một bức ảnh có giá trị bằng nghìn câu chữ.“ - ngạn ngữ cổ
Hãy đuổi theo những bức hình trong game và đoán bắt những con chữ vui vẻ.
Phía bên trên là chữ tiếng Anh giúp bạn đoán ra nghĩa chữ tiếng Việt bên dưới.
Là một game tiếng Việt nhưng cũng là game học tiếng Anh.

Bạn có thể chơi kể cả khi không kết nối mạng vì đây là game offline hay. Chỉ khi muốn tải thêm các câu hỏi mới thì mới cần vào mạng. À nhưng vì là game học tiếng Anh nên để giải các câu đố bạn cần tra từ điển online cho dễ nhé!

Với hình ảnh kèm từ tiếng Anh và đáp án tiếng Việt, game giải trí DHBC giúp bạn nâng cao vốn từ vựng tiếng Anh.

Nhiều khi chơi game offline hay hơn là chơi game online vì nó không tốn thời gian và tốn data của bạn. Mình thường chơi khi vô đám cưới, vừa cắn hạt dưa, hướng dương vừa chơi. Chơi cùng bạn bè mới giải được hết vì khó lắm nhé!

Chơi game vừa để vui vừa để học. Hãy đuổi bắt thật nhiều chữ mới trong trò chơi thông minh này nhé!

Cũng có thể xếp DHBC 2019 vào thể loại game trí tuệ hại não đầy thách thức mới nhưng nếu bí quá hãy dùng đến điểm hoặc gửi câu hỏi cho bạn bè.

Game Hình Bắt Chữ Đuổi của chúng tôi hoàn toàn miễn phí trong các game giải đố đang hot của năm 2019

Bạn nghĩ sao về cái tên Hình Bắt Chữ Đuổi chứ không phải Đuổi Hình Bắt Chữ? Đó là vì những con chữ đã nhảy nhót đổi chỗ cho nhau nhưng tôi tin nếu không để ý kỹ thì bạn vẫn nghĩ đó là Đuổi Hình Bắt Chữ, phải không?

Để làm ra game offline hay như thế này chúng tôi đã tuyển chọn kỹ lưỡng những hình ảnh chất lượng cao và những con chữ hóc búa cho các bạn cảm hứng để bắt đuổi, để game vui hơn và hay hơn.

Từ có nhiều nghĩa, do đó muốn hiểu đúng ý nghĩa của từ, ta phải xem xét nó trong những tình huống hoặc ngữ cảnh cụ thể. Ngữ cảnh, nói một cách đơn giản, là tình huống, bối cảnh ngôn ngữ, trong đó từ xuất hiện với một ý nghĩa cụ thể của nó.
Image Catching Word Chase (DHBC) new 2019 is good offline game, funny game, intellectual game. It is also an English learning game, a smart, meaningful game, entertaining game for all ages. New game was launched in 2019.

"A photo is worth a thousand words." - an old adage
Follow the pictures in the game and guess the fun words.
Above is the English word to help you guess the Vietnamese meaning below.
As a Vietnamese game but also an English learning game.

You can play even without a network connection because this is a good offline game. Only when you want to download new questions will you need to go online. Ah, but because it is an English learning game, it is necessary to solve the puzzles, you need to look up the online dictionary easily!

With images with English words and Vietnamese answers, DHBC entertainment game helps you improve English vocabulary.

 Many times play games offline or rather than playing online games because it doesn't take time and costs your data. I often play when I get married, just bite the melon seeds, the sunflower has just played. Play with friends to solve them all because it's hard!

Play games both for fun and for learning. Catch lots of new words in this smart game!

DHBC can also be classified into 2019 in the new challenging brain-brain game genre, but if it is too much, use it or send questions to friends.

Our Pursuit-Catching Picture Game is completely free in the hot puzzle games of 2019

What do you think about the name Image Catching Word Not Chasing the Catching Text? That's because the words that dance have swapped places, but I believe that if you don't pay close attention, you still think it is Chasing Catching Words, right?

In order to make this game so good or offline, we have carefully selected high-quality images and conundrums to inspire you to catch up, so that the game is more fun and fun.

The word has many meanings, so to understand the meaning of the word correctly, we must consider it in specific situations or contexts. Context, to put it simply, is the situation, the language context, in which the word appears with its specific meaning.
Show more
Game Offline Hay Game Vui - Hình Bắt Chữ Đuổi DHBC 4.6.0z APK for Android 4.2+

Version: 4.6.0z for Android 4.2+

Update on: 2019-04-30

File size: 25.502.561 bytes

App permissions: view permissions

What's new:

Download APK now

Similar to "Game Offline Hay Game Vui - Hình Bắt Chữ Đuổi DHBC"