Download GOVONE 3.0 3.01.23 APK

17 votes, 3.8/ 5
Package name: mobile.ekgis.govone.db
 • Author:

 • Version:

  3.01.23

 • Update on:

The description of Download GOVONE 3.0 3.01.23 APK

GOVONE 3.0 là giải pháp hệ thống thông tin quản lý đường bộ hợp nhất cho các tỉnh, thành phố để triển khai xây dựng các hệ thống thông tin quản lý cho các sở ngành, quận huyện theo mô hình điện toán đám mây (đa tổ chức, đa người dùng).
Ứng dụng di động govone.vn cho phép người dùng thu thập dữ liệu tại thực địa, tra cứu thông tin đối tượng quản lý, xem báo cáo và thực hiện các chức năng nghiệp vụ khác trực tiếp trên di động. Thông tin chi tiết về giải pháp vui lòng truy cập website sản phẩm tại địa chỉ http://govone.vn
Show more
 • Category:

  TOOLS

 • Get it on:

 • Requirements:

  Android 4.4+

GOVONE 3.0 3.01.23 APK for Android 4.4+

Version: 3.01.23 for Android 4.4+

Update on: 2019-06-11

File size: 11.092.751 bytes

App permissions: view permissions

What's new:

- Cho phép cập nhật thông tin về tài khoản, đổi mật khẩu.
- Cảnh báo sai tuyến khi thực hiện ghi nhận vấn đề.
- Báo sai tuyến trong quá trình checkin.
- Cảnh báo chụp ảnh khi hoàn thành vấn đề, công việc.
- Fix một số lỗi.
- Tối ưu và nâng cao trải nghiệm.

Download APK now


Versions history:
1. LATEST. GOVONE 3.0 3.01.23 APK (2019-06-11, 11.092.751 bytes)
2. GOVONE 3.0 3.01.23 APK (2019-05-16, 11.088.493 bytes)
3. GOVONE 3.0 3.01.22 APK (2019-05-03, 11.080.244 bytes)
4. GOVONE 3.0 3.01.21 APK (2019-04-24, 11.076.153 bytes)
5. GOVONE 3.0 3.01.20 APK (2019-04-17, 11.076.157 bytes)
6. GOVONE 3.0 3.01.19 APK (2019-04-11, 11.076.132 bytes)
7. GOVONE 3.0 3.01.19 APK (2019-03-14, 9.019.613 bytes)
8. GOVONE 3.0 3.01.19 APK (2019-03-12, 9.019.606 bytes)
9. GOVONE 3.0 3.01.18 APK (2019-02-27, 9.015.448 bytes)
10. GOVONE 3.0 3.01.18 APK (2019-02-21, 9.015.439 bytes)
11. GOVONE 3.0 3.01.18 APK (2019-02-02, 9.015.445 bytes)
12. GOVONE.DB 3.01.18 APK (2019-01-15, 9.015.439 bytes)
13. GOVONE.DB 3.1.5 APK (2018-10-06, 8.801.795 bytes)
14. GOVONE.DB 3.1.3 APK (2018-10-03, 8.826.371 bytes)
15. GOVONE.DB 3.1.2 APK (2018-09-08, 8.719.616 bytes)
16. GOVONE.DB 1.0.0 APK (2018-09-05, 8.719.616 bytes)
17. GOVONE.DB 1.0.0 APK (2018-09-02, 8.707.183 bytes)