7 votes, 3/ 5
Package name: dk.frederiksborgamtsavis.areader

The description of Download Frederiksborg Amts Avis 6.0.0 APK

Læs Frederiksborg Amts Avis på din tablet eller smartphone.

Her kan du læse Frederiksborg Amts Avis. Du får samtidig let adgang til seneste nyt på sn.dk fra dit område.

E-avisen er gratis for abonnenter på Frederiksborg Amts Avis. Andre kan her købe sig adgang til e-avisen for en enkelt dag eller et månedsabonnement. Bemærk, som abonnent har du kun adgang til arkivet 30 dage tilbage. Vi henviser dig til kundeservice eller til at købe yderligere adgang.

Har du abonnement på Frederiksborg Ants Avis, skal du logge ind i app'en med den mail og kode, som du har angivet i din profil.

Hvis du ikke har en profil, kan du oprette dig her: sn.dk/opret

Dit køb via app’en er bindende. Det betyder, at du ikke kan afbryde dit abonnement midt i en abonnementsperiode.

E-avisen udkommer alle hverdage og lørdage klokken 03.00. Frederiksborg Amts Avis udkommer ikke på søn- og helligdage.

Der godtgøres ikke for forsinkede eller manglende leveringer af e-avisen.

Betingelser for betaling

Du køber og betaler avisen gennem Google Play. dit køb sker i henhold til de servicevilkår, der er for Google Play og Sjællandske Mediers købsbetingelser.

Øvrige vilkår: https://sn.dk/vilkaarapp/

Kontakt:

Frederiksborg Amts Avis
Slotsgade 1
3400 Hillerød

Mail: [email protected]

Tlf.: 48 24 41 00

Copyright Sjællandske Medier 2018
Read Frederiksborg County newspaper on your tablet or smartphone.

Here you can read Frederiksborg County newspaper. You also get easy access to the latest news on sn.dk from your area.

E-paper is free for subscribers of Frederiksborg County newspaper. Others can here to buy access to e-newspaper for a single day or a monthly subscription. Note that subscriber you only have access to the archive 30 days. We refer you to the customer service or to purchase additional access.

Have you subscribed to Frederiksborg Ants Newspaper, log into the app with the mail and code that you entered in your profile.

If you do not have a profile, you can sign up here: sn.dk/opret

Your purchase through the app is binding. This means that you can not cancel your subscription middle of a subscription period.

E-newspaper published weekdays and Saturdays at 03:00. Frederiksborg County newspaper will be published on Sundays and holidays.

There will not be reimbursed for delayed or missing deliveries of e-newspaper.

Terms of payment

You buy and pay the newspaper through Google Play. your purchase is subject to the service conditions of Google Play and Sjællandske Media's purchase conditions.

Other terms: https://sn.dk/vilkaarapp/

Switch, Contact:

Frederiksborg County newspaper
Slotsgade 1
3400 Hillerød

Mail: [email protected]

Tel .: 48 24 41 00

Copyright Zealand Media 2018
Show more
Frederiksborg Amts Avis 6.0.0 APK for Android 4.4+

Version: 6.0.0 for Android 4.4+

Update on: 2020-06-30

File size: 9.372.550 bytes

App permissions: view permissions

What's new:

Vi har opdateret vores app til dig. Vi har lavet flere forbedringer, og du vil opleve, at det er blevet hurtigere at hente en publikation, og at læseoplevelsen i appen er endnu bedre.

Vi har naturligvis også sikret, at appen understøtter den nyeste version af styresystemet, så du altid er sikker på at have din avis/magasin lige ved hånden. Husk, at du altid kan læse din avis/magasin offline, efter at du har hentet den ned på din telefon eller tablet, så du kan have den med på farten.

Download APK now


Versions history:
1. LATEST. Frederiksborg Amts Avis 6.0.0 APK (2020-06-30, 9.372.550 bytes)
2. Frederiksborg Amts Avis 5.2.0 APK (2020-02-11, 8.925.946 bytes)
3. Frederiksborg Amts Avis 5.1.2 APK (2019-11-02, 9.030.010 bytes)
4. Frederiksborg Amts Avis 5.1.1 APK (2019-10-20, 9.029.820 bytes)
5. Frederiksborg Amts Avis 4.0.0 APK (2018-06-25, 4.734.742 bytes)
6. Frederiksborg Amts Avis 2.0.0 APK (2016-07-06, 4.380.236 bytes)
7. Frederiksborg Amts Avis Varies with device APK (2015-07-02, 3.343.728 bytes)