2.363 votes, 4.7/ 5
Package name: vn.fireant.mobile

The description of Download FireAnt - Đầu tư chứng khoán 3.0.7 APK

FireAnt Mobile là phần mềm theo dõi thông tin và hỗ trợ đầu tư chứng khoán tốt nhất trên điện thoại hiện nay. Phần mềm cho phép nhà đầu tư chứng khoán theo dõi thông tin thị trường, cổ phiếu quan tâm, những thống kê chuyên sâu, tin tức... Phần mềm cũng cung cấp nhiều công cụ cho phép nhà đầu tư phân tích, tìm kiếm cơ hội đầu tư trên thị trường.

FireAnt Mobile bao gồm nhiều tính năng ưu việt như:

- Dữ liệu realtime được cập nhật nhanh và ổn định nhất hiện nay
- Các thống kê đa chiều về cổ phiếu: Cung cầu, Khớp lệnh,...
- Quản lý Watchlist, Lọc cổ phiếu
- Thông tin chi tiết về từng cổ phiếu: Giá, Thông tin tài chính, Cổ đông,...
- Phần mềm phân tích kỹ thuật mạnh mẽ
- Phần mềm bảng giá trực quan, sinh động
- Giao dịch mua bán trên tất cả màn hình
FireAnt Mobile is the best securities information tracking and support software available on phones today. The software allows securities investors to track market information, stocks of interest, in-depth statistics, news ... The software also provides many tools to enable investors to analyze and search. Investment opportunities in the market.

FireAnt Mobile includes many advanced features such as:

- Realtime data is updated quickly and most stable today
- Multi-dimensional statistics on stocks: Supply and demand, Execution, ...
- Watchlist management, Stock filter
- Detailed information about each stock: Price, Financial Information, Shareholders, ...
- Powerful technical analysis software
- Intuitive, lively price list software
- Buy and sell deals on all screens
Show more
  • Category:

    FINANCE

  • Get it on:

  • Requirements:

    Android 4.1+

FireAnt - Đầu tư chứng khoán 3.0.7 APK for Android 4.1+

Version: 3.0.7 for Android 4.1+

Update on: 2019-10-29

File size: 11.445.468 bytes

App permissions: view permissions

What's new:

- Cải tiến hiệu năng tổng thể
- Sửa lỗi nạp ứng dụng cho 1 số dòng máy cấu hình thấp

Download APK now


Versions history:
1. LATEST. FireAnt - Đầu tư chứng khoán 3.0.7 APK (2019-10-29, 11.445.468 bytes)
2. FireAnt - Đầu tư chứng khoán 3.0.6 APK (2019-10-24, 11.445.144 bytes)
3. FireAnt - Đầu tư chứng khoán 3.0.2 APK (2019-10-20, 10.272.753 bytes)
4. FireAnt - Đầu tư chứng khoán 3.0.0 APK (2019-10-15, 10.239.542 bytes)
5. FireAnt - Đầu tư chứng khoán 2.0.3 APK (2019-01-07, 10.883.601 bytes)