10 votes, 5/ 5
Package name: com.visibagroup.visibacare.feelgood

The description of Download Feelgood Videobesök 2.19.0 APK

Träffa Feelgoods konsulter oavsett var du befinner dig! Med Feelgood Videobesök kan du som kund eller kundanställd få hjälp och rådgivning från Feelgoods specialister via ett videosamtal. Du får tillgång till all vår kompetens och våra specialister runt om i landet, direkt från din telefon eller surfplatta.

Mötet sker genom appen Feelgood Videobesök och du loggar in med e-legitimation (BankID) för att garantera en säker anslutning. Det enda du behöver, förutsatt att du är kund hos Feelgood, är en smartphone eller surfplatta till vilken du laddar ner appen, ett BankID och en internetanslutning tillräcklig för video och ljud.

Feelgood Videobesök innebär att du kan träffa en konsult hos Feelgood med rätt kompetens utifrån dina behov utan krav på att ta dig till en specifik plats; videosamtalet kan ske från hemmet, jobbet eller var det passar dig bäst

Efter att videosamtalet är avslutat kommer du att få några frågor om hur du upplevde mötet.
Meet Feel Good's consultants matter where you are! With Feelgood Video visit you as a customer or customer employee help and advice from the Feel Good's specialists via a video call. You get access to all our expertise and specialists around the country, right from your phone or tablet.

The meeting takes place through the app Feelgood Video visit and log in with e-ID (BankID) to ensure a secure connection. All you need, provided you are a client of Dr. Feelgood, is a smartphone or tablet to which you download the app, a Bank ID and an Internet connection sufficient for video and audio.

Feelgood video visit allows you to see a consultant at Feelgood with the right skills based on your needs without the need to get to a specific location; video call can be done from home, work or wherever it suits you best

After the video call is finished, you will have a few questions about your experience with the meeting.
Show more
Feelgood Videobesök 2.19.0 APK for Android 5.0+

Version: 2.19.0 for Android 5.0+

Update on: 2020-06-30

File size: 11.346.520 bytes

App permissions: view permissions

What's new:

Download APK now


Versions history:
1. LATEST. Feelgood Videobesök 2.19.0 APK (2020-06-30, 11.346.520 bytes)
2. Feelgood Videobesök 2.18.0 APK (2020-06-06, 11.342.505 bytes)
3. Feelgood Videobesök 2.17.1 APK (2020-05-29, 11.532.845 bytes)
4. Feelgood Videobesök 2.17.0 APK (2020-05-17, 11.532.766 bytes)
5. Feelgood Videobesök 2.16.0 APK (2020-04-27, 10.675.161 bytes)
6. Feelgood Videobesök 2.15.1 APK (2020-04-09, 23.005.467 bytes)
7. Feelgood Videobesök 2.15.0 APK (2020-04-05, 23.005.230 bytes)
8. Feelgood Videobesök 2.14.0 APK (2020-04-04, 23.005.230 bytes)