4/5 - 5 votes

Package: se.estimy.estimy.android

Download APK now
The description of Download Estimy 2.0.14 APK
Gratis värdering av föremål. Fota och få svar inom 24h. Registrering krävs ej. Fri transport till auktionshus.

KONST | ANTIKVITETER | DESIGN | ARMBANDSUR | PORSLIN | SKULPTUR | MÖBLER | M.M..

Steg 1, värdering av föremål:
* Ta en bild
* Ange mått och övrig info
* Få en värdering

Steg 2 (frivilligt), försäljning av föremål:
* Erhåll erbjudande
* Välj auktionshus
* Bestäm tid för upphämtning

Värdera och sälj föremål på enklast möjliga sätt. Loppis- auktionsfynd, arvegods eller samling, vi värderar allt som säljs på konstauktioner. Värdera ett objekt eller hundra, det finns ingen gräns! Det tar mindre än en minut att skicka in ett objekt för värdering. Estimys experter granskar bilderna noggrant och lämnar svar inom 24 timmar. För din trygghet behöver du aldrig lämna ut personuppgifter eller platsinformation för att erhålla en värdering.

Om du önskar sälja hos ett välkänt auktionshus eller handlare hjälper vi till med det. Allt sköts enkelt via appen. Finns föremålet i Stockholmsområdet ingår fri transport.
Vi tar aldrig betalt från dig som använder appen!
”App på konstens sida” - Dagens Industri 5/12 2018 Föremål för tiotals miljoner redan värderade via Estimy.
Free valuation of items. Take photos and get an answer within 24 hours. Registration is not required. Free transport to auction house.

ART | ANTIQUES | DESIGN | WRIST WATCH | PORSLIN | SCULPTURE | FURNITURE | M.M ..

Step 1, valuation of objects:
* Take a picture
* Enter dimensions and other info
* Get a rating

Step 2 (optional), sale of items:
* Receive offer
* Choose auction house
* Set a time for collection

Evaluate and sell items in the simplest possible way. Flea auction finds, heirlooms or collections, we value everything that is sold at art auctions. Value one item or a hundred, there is no limit! It takes less than a minute to submit an item for valuation. Estimy's experts carefully review the images and provide answers within 24 hours. For your security, you never need to disclose personal information or location information to obtain a valuation.

If you want to sell at a well-known auction house or dealer, we help with that. Everything is managed easily via the app. If the object is in the Stockholm area, free transport is included.
We never charge you who use the app!
"App on the side of art" - Dagens Industri 5/12 2018 Objects for tens of millions already valued via Estimy.
Show more

Estimy 2.0.14 APK for Android 7.0+

Version 2.0.14 for Android 7.0+
Update on 2020-10-22
Installs 1.000++
File size 36.379.256 bytes
App permissions view permissions
What's new LADDA NER NYA APPEN, GRATIS VÄRDERING AV KONST
JÄMFÖR AUKTIONSHUSENS PRISER, ENKELT OCH FRI TRANSPORT VID FÖRSÄLJNING

Versions history:

Show more