Download E-OKUL 3.3.11 APK

2.202 votes, 2.2/ 5
Package name: com.ibrahim.eokul
  • Author:

  • Version:

    3.3.11

  • Update on:

The description of Download E-OKUL 3.3.11 APK

E-Okul (S-Okul) Öğrenci Takip Sistemi

e-okul sistemindeki bilgiler doğrultusunda öğrencinin, ders notu,ortalama, devamsızlık ve takdir-teşekkür durumu gibi bilgilerini güncel ve anlık olarak takip edebilmek için hazırlanan uygulamadır.

Nasıl Kullanılır ?
1-Öğrenci bilgileri girilerek kayıt işlemi tamamlanır.
2-Seçili öğrenciye tıklayarak e-okul sistemine giriş yapılır.
3-Öğrenci not ekranına girildiğinde öğrencinin ;
a)Ortalaması(I.Dönem ve II.Dönem)
b)Belge Durumu(Takdir-Teşekkür)
c)Dönemlik Ders bilgileri
Hesaplanarak program arayüzünde gösterilir.
NOT:Uygulama MEB onaylı değildir.
E-School (S-School) Student Tracking System

   In accordance with the information in the e-school system, the student, course note, average, absenteeism and appreciation-thanks status information such as the current and instant application is prepared to follow.

How to use ?
1-Student information is entered and registration is completed.
2-Click on the selected student to enter the e-school system.
3-When the student has entered the note screen;
   a) Average (I. and II.)
   b) Document Status (Appreciation and Acknowledgment)
   c) Course information
It is shown in the program interface by calculating.
NOTE: The application is not approved by MoNE.
Show more
E-OKUL 3.3.11 APK for Android 4.0+

Version: 3.3.11 for Android 4.0+

Update on: 2019-05-30

File size: 2.853.786 bytes

App permissions: view permissions

What's new:

*Tasarım iyileştirmesi yapıldı.
*öğrenci kayıt butonu hatası giderildi.

Download APK now


Versions history:
1. LATEST. E-OKUL 3.3.11 APK (2019-05-30, 2.853.786 bytes)
2. E-OKUL 3.3.10 APK (2019-05-29, 2.853.797 bytes)
3. E-OKUL 3.3.9 APK (2019-05-27, 3.471.956 bytes)
4. E-OKUL 3.3.8 APK (2019-04-01, 2.853.709 bytes)
5. E-OKUL 3.3.5 APK (2019-03-21, 2.880.557 bytes)
6. E-OKUL 3.3.4 APK (2019-03-20, 2.880.412 bytes)
7. E-OKUL 3.3.0 APK (2019-02-19, 2.868.381 bytes)
8. E-OKUL 2.0.3 APK (2019-01-09, 2.861.388 bytes)
9. E-OKUL 2.0.2 APK (2019-01-07, 2.861.141 bytes)