1.9/5 - 9.262 votes

Package: pl.edu.vulcan.hebe

Download APK now
The description of Download Dzienniczek VULCAN 1.7.7 APK
Dzienniczek VULCAN to aplikacja mobilna dla uczniów i rodziców korzystających z dziennika elektronicznego UONET+ firmy VULCAN. Mobilny dzienniczek zawiera najważniejsze wiadomości z e-dziennika.
Z Dzienniczkiem VULCAN uczniowie i rodzice mogą:
• na bieżąco przeglądać:
- oceny,
- frekwencję, nieobecności, spóźnienia,
- uwagi,
- zadania domowe,
- zapowiedziane sprawdziany,
- plan lekcji i zrealizowane lekcje,
- zastępstwa, lekcje przeniesione lub odwołane,
• być w stałym kontakcie ze szkołą poprzez moduł Wiadomości,
• sprawdzić „szczęśliwy numerek” na dany dzień,
• otrzymywać powiadomienia o nowych informacjach z e-dziennika,
• dostosować aplikację do swoich potrzeb, zmieniając jej kolorystykę oraz układ informacji na stronie startowej.

Dodatkowo rodzice mogą:
• usprawiedliwiać nieobecności dziecka,
• z wyprzedzeniem zapowiedzieć nieobecność dziecka w przedszkolu,
• przeglądać informacje dotyczące wszystkich swoich dzieci w jednej aplikacji.
The VULCAN diary is a mobile application for students and parents using the VULCAN electronic diary UONET +. The mobile diary contains the most important messages from the e-journal.
With the VULCAN Diary, students and parents can:
      • browse on a regular basis:
               - assessment,
               - attendance, absences, lateness,
               - comments,
               - homework,
               - announced tests,
               - lesson plan and completed lessons,
               - substitutions, lessons moved or canceled,
      • be in constant contact with the school through the Messages module,
      • check "lucky number" for a given day,
      • receive notifications about new information from the e-journal,
      • adapt the application to your needs by changing its colors and information layout on the start page.

In addition, parents can:
      • excuse the child's absence,
      • announce in advance the child's absence from kindergarten,
      • View information about all your children in one application.
Show more

Dzienniczek VULCAN 1.7.7 APK for Android 5.0+

Version 1.7.7 for Android 5.0+
Update on 2020-11-24
Installs 1.000.000++
File size 31.251.783 bytes
App permissions view permissions
What's new 1) Zmieniono sposób sychronizacji danych: działa w oparciu o aktualnie oglądany ekran
2) Dodano możliwość przesyłania zgłoszeń dot. błędów poprzez aplikację: Pomoc -> Prześlij Zgłoszenie
3) Poprawiono błąd powodujący brak synchronizacji danych przy otrzymaniu powiadomienia push
4) Poprawiono znaczniki nowych danych w ekranie lekcji planowanych
5) Obsłużono dodatkowe sytuacje wyjątkowe podczas rejestracji konta
6) Dodano nowe komunikaty diagnostyczne w przypadku błędnego działania aplikacji

Versions history:

Show more