Download Đuổi hình bắt chữ 1-VN 1.2 APK

0 votes, NAN/ 5
Package name: com.Onevn.dhbc

The description of Download Đuổi hình bắt chữ 1-VN 1.2 APK

Game đuổi hình bắt chữ với những câu nhìn hình đoán chữ "hại não" người chơi. Game được update câu hỏi cũng như các cấp độ liên tục được nâng lên ;)
Đây là game Đuổi hình bắt chữ phiên bản dành riêng cho người Việt, bạn sẽ gặp những hình ảnh, câu hỏi chưa từng gặp trước đây, vui nhộn và ý nghĩa chính là tiêu chí của game ;)
Hãy tải game và chia sẻ cho bạn bè nếu bạn thấy game giúp bạn cảm thấy vui vẻ và tìm thấy được nhiều ý nghĩa cho mình và những người xung quanh nhé!
The game chases the word catch with the words that look at the word "brain damage". The game is updated with questions as well as levels are constantly being raised;)
This is the game of chasing the word capture version exclusively for Vietnamese people, you will meet images, questions that you have never met before, fun and meaning are the criteria of the game;)
Download the game and share it with friends if you find the game to help you feel happy and find a lot of meaning for yourself and the people around you!
Show more
Đuổi hình bắt chữ 1-VN 1.2 APK for Android 4.0.3+

Version: 1.2 for Android 4.0.3+

Update on: 2019-05-26

File size: 5.254.526 bytes

App permissions: view permissions

What's new:

Phiên bản hoàn thiện tính năng cơ bản đầu tiên.

Download APK now

Similar to "Đuổi hình bắt chữ 1-VN"