Download Đuổi Hình Đoán Chữ 1.0.0.1 APK

0 votes, NAN/ 5
Package name: com.chc.duoihinhbatchu

The description of Download Đuổi Hình Đoán Chữ 1.0.0.1 APK

Đuổi Hình Đoán Chữ.
Chào mừng đến với ứng dụng - trò chơi đuổi hình đoán chữ.
Cách chơi:
- Hệ thống sẽ thực hiện lấy dữ liệu mạng và load ảnh về.
- Bạn nhập ký tự trên bàn phím để trả lời trong vòng 90 giây.
- Nếu đúng hệ thống sẽ qua câu tiếp theo.
- Hết 90 giây thì sẽ tính là thua.

Lưu ý: trò chơi cần mạng internet để lấy dữ liệu.

fanpage chính thức: https://www.facebook.com/hinhvachu/

Mọi thắc mắc xin liên lạc thông qua fanage trên.
Show more
Đuổi Hình Đoán Chữ 1.0.0.1 APK for Android 4.4+

Version: 1.0.0.1 for Android 4.4+

Update on: 2019-05-14

File size: 4.106.969 bytes

App permissions: view permissions

What's new:

Khởi tạo game Đuổi Hình Bắt Chữ.
Fanpage: https://www.facebook.com/hinhvachu/

Download APK now

Similar to "Đuổi Hình Đoán Chữ"