Download Dự đoán xổ số Vietlott Vietnamese translation APK

43 votes, 4.3/ 5
Package name: com.soxo.vietlot
 • Author:

 • Version:

  Vietnamese translation

 • Update on:

The description of Download Dự đoán xổ số Vietlott Vietnamese translation APK

Ứng dụng dự đoán xổ số Vietlot được thiết kế nhằm hỗ trợ cho người chơi xổ số Viet lot có những con số may mắn.
Nay bổ sung thêm tính năng: dò vé số Việt lốt theo kỳ 7 ngày gần nhất.

Tính năng:
* Bật ứng dụng, nhấn để cho hệ thống chạy và lấy số ngẫu nhiên.
* Chọn số và chơi thử, mỗi ngày được thử 1 lần! (Tính năng đang thử nghiệm).
* Dò kết quả VietLot, kết quả của 7 kỳ gần nhất theo hiện tại: ở các thể loại: 6/55, 6/45, Mega, power 4 số...
* Tìm kiếm kết quả theo số người dùng nhập và theo kỳ dò.
* Thống kê bóng, cầu đã ra theo kỳ xổ số trong tuần, tháng... Bạn có thể dùng tính năng này để dự đoán số tiếp theo sẽ ra và trở thành tỉ phú của việt lốt.

Đối với tính năng lấy số việt lốt:
Hệ thống sẽ tự động lấy những con số theo cơ chế ngẫu nhiên, thuật toán tương tự với thuật toán của hệ thống xổ số điện toán Viet lot.

Tại Việt Nam, có hai loại xổ số: xổ số thường, được tách theo quy mô cấp tỉnh và xổ số, xổ số tự chọn số điện toán của Viet lot (gần 30% doanh thu bán vé, gồm các khoản thuế và lợi nhuận sau thuế) được đầu tư vào lĩnh vực y tế, giáo dục, phúc lợi xã hội.

Miễn trừ trách nhiệm: ứng dụng chỉ đưa những con số ngẫu nhiên, không đảm bảo cho bạn sẽ trúng hoặc thắng ở kỳ quay của sổ xố điện toán Viet lot.

Các tính năng hỗ trợ:
- Sổ xố Mega 655, mega 645, power4 banh, dự đoán số theo thuật toán sổ xố theo kiểu Mỹ
- Soi cầu, dự doán banh sẽ ra trong cùng kỳ.

Xổ số điện toán nói chung là một hình thức vé số mới mẻ, sử dụng trên nền điện tử. Ứng dụng dự đoán Vé số kiểu Mỹ còn có khả năng dò kết quả: hiển thị các kết quả cùng ra trong tuần.

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ứng dụng Dự đoán Jackpot Việt Lot!

Thông tin liên hệ: [email protected]
Lottery Vietlot prediction application is designed to support lottery players Viet lot with lucky numbers.
Now adding features: detecting lottery tickets Viet lieu in the latest 7-day period.

Function:
* Turn on the application, press to let the system run and get random numbers.
* Choose a number and try it out, try it once a day! (Feature is experimental).
* Search VietLot results, the results of the last 7 periods according to the current: in the categories: 6/55, 6/45, Mega, power 4 numbers ...
* Search results by number of users to enter and follow the detection period.
* Ball statistics, the demand has been out in the lottery in the week, month ... You can use this feature to predict the next number will come out and become a billionaire of Vietnamese lords.

For the feature to get the number of Vietnamese lords:
The system will automatically take the numbers according to the random mechanism, the algorithm is similar to the algorithm of the Viet lot computerized lottery system.

In Vietnam, there are two types of lotteries: regular lottery, provincial scale and lottery, Viet lot's elective lottery lottery (nearly 30% of ticket sales, including taxes and benefits) after-tax profits are invested in the fields of health, education and social welfare.

Disclaimer: the app only gives random numbers, does not guarantee that you will win or win in the spin of the Viet lot lottery.

Support features:
- Mega 655, mega 645, power4 balls lottery, lottery prediction by American style
- Looking at the ball, planning to play in the same period.

Electronic lottery is generally a new form of lottery, used on electronic platforms. The American Style Lottery prediction app also has the ability to detect results: display the results in the same week.

Thank you for supporting the Lottery Jackpot Prediction app!

Contact information: [email protected]
Show more
 • Category:

  TOOLS

 • Get it on:

 • Requirements:

  Android 4.1+

Dự đoán xổ số Vietlott Vietnamese translation APK for Android 4.1+

Version: Vietnamese translation for Android 4.1+

Update on: 2019-06-14

File size: 17.427.792 bytes

App permissions: view permissions

What's new:

Thêm các tính năng mới:
- dò vé (thông báo kết quả)
- thêm hình ảnh cho quay số
- add thêm kết quả 4D

Download APK now


Versions history:
1. LATEST. Dự đoán xổ số Vietlott Vietnamese translation APK (2019-06-14, 17.427.792 bytes)
2. Dự đoán xổ số Vietlott Final Release APK (2019-02-13, 15.158.282 bytes)