11 votes, 1.5/ 5
Package name: nl.trimbos.destopcoach

The description of Download De Stopcoach 1.0.2 APK

De Stopcoach app helpt jou om te stoppen met roken. En gestopt te blijven. Kies jouw eigen coach die jou een steuntje in de rug geeft op momenten dat je het moeilijk hebt.

De app laat je zien hoeveel dagen je al gestopt bent, hoeveel sigaretten je niet gerookt hebt en hoeveel geld je daarmee al hebt bespaard.

Jouw persoonlijke coach stuurt je regelmatig berichten om je gemotiveerd te houden en om je te ondersteunen als je het moeilijk hebt. Ook word je geholpen met tips, filmpjes, persoonlijke verhalen en informatie over hoe goed het voor je is om te stoppen met roken.

Op momenten dat je het lastig vindt om gestopt te blijven, kun je kijken bij de ‘Tips en oefeningen’ in de app voor extra hulp.

De Stopcoach helpt om je goed voor te bereiden op het stoppen, om op een goede manier te stoppen én om het stoppen vol te houden. Met de Stopcoach heb je je eigen persoonlijke coach die je begeleidt op de weg naar het worden van een niet-roker.

IN DE STOPCOACH APP:
- Kies je eigen coach die jou helpt met tips, filmpjes, persoonlijke verhalen en informatie
- Begin goed: de app helpt je om je goed voor te bereiden op het stoppen met roken
- Krijg 8 weken lang begeleiding bij het stoppen
- Houd makkelijk bij hoeveel dagen je gestopt bent, hoeveel sigaretten je niet hebt gerookt en hoeveel geld je hebt bespaard
- Blijf gemotiveerd door berichten van je coach
- Verdien sterren door gestopt te blijven

WANNEER KUN JE DE APP GEBRUIKEN?
- Als je woont in één van de gemeentes waar de pilot loopt van deze app: Goeree, Hulst, Roermond, Stadskanaal of Weststellingwerf en als de app je is aangeraden door jouw zorgverlener.
- Als je wilt stoppen met het roken van sigaretten. De app is niet geoptimaliseerd voor mensen die shag of pijptabak roken.

ACHTERGRONDINFORMATIE STOPCOACH APP
“De Stopcoach” app is ontwikkeld voor én met rokers met een lagere sociaal-economische status, zodat het zo goed mogelijk aansluit op de behoeften van de groep rokers die hulp bij het stoppen het hardste nodig heeft. De Stopcoach is gebaseerd op de theorie-gebaseerde en effectief bewezen “StopAdvisor” interventie, die in Engeland is ontwikkeld en onderzocht onder leiding van onderzoekers van University College London.

De Nederlandse app De Stopcoach is ontwikkeld door het Leids Universitair Medisch Centrum, Pharos en het Trimbos-instituut, in samenwerking met Brthrs Agency.
The Stopcoach app helps you to stop smoking. And stopped staying. Choose your own coach that will give you support when you are having a difficult time.

The app shows you how many days you have stopped, how many cigarettes you have not smoked and how much money you have already saved.

Your personal coach regularly sends you messages to keep you motivated and to support you if you are struggling. You will also be helped with tips, videos, personal stories and information about how good it is for you to stop smoking.

At times when you find it difficult to stay stopped, you can look at the "Tips and exercises" in the app for extra help.

The Stopcoach helps you prepare well for stopping, to stop in a good way and to keep stopping. With the Stopcoach you have your own personal coach who guides you on the way to becoming a non-smoker.

IN THE STOPCOACH APP:
- Choose your own coach that helps you with tips, videos, personal stories and information
- Start well: the app helps you prepare well for quitting smoking
- Get counseling for 8 weeks when stopping
- Easily keep track of how many days you stopped, how many cigarettes you have not smoked and how much money you have saved
- Stay motivated by messages from your coach
- Earn stars by staying stopped

WHEN CAN YOU USE THE APP?
- If you live in one of the municipalities where the pilot of this app is running: Goeree, Hulst, Roermond, Stadskanaal or Weststellingwerf and if the app has been recommended to you by your care provider.
- If you want to quit smoking cigarettes. The app is not optimized for people who smoke tobacco or pipe tobacco.

BACKGROUND STOPCOACH APP
“The Stopcoach” app has been developed for and with smokers with a lower socio-economic status, so that it best meets the needs of the group of smokers who need help with quitting the most. The Stopcoach is based on the theory-based and effectively proven "StopAdvisor" intervention, which was developed and researched in England under the direction of researchers from University College London.

The Dutch app The Stop Coach has been developed by the Leiden University Medical Center, Pharos and the Trimbos Institute, in collaboration with Brthrs Agency.
Show more
De Stopcoach 1.0.2 APK for Android 4.1+

Version: 1.0.2 for Android 4.1+

Update on: 2020-06-30

File size: 25.534.677 bytes

App permissions: view permissions

What's new:

Download APK now


Versions history:
1. LATEST. De Stopcoach 1.0.2 APK (2020-06-30, 25.534.677 bytes)
2. De Stopcoach 1.0 APK (2020-04-03, 31.938.417 bytes)