79.426 votes, 4.7/ 5
Package name: com.vndx.vn
  • Author:

  • Version:

    1.8

  • Update on:

The description of Download Đại Hiệp Piu Piu Piu 1.8 APK

【What’s New】
↠ Boss thế giới -mỗi ngày đánh Boss Miêu Cương Lão Tổ, toàn dân hợp sức, quà tặng phong phú!
↠Hệ thống thú cưỡi-Chó Corgi, Tam Vĩ Hồ, Gấu Trúc trợ chiến! Cưỡi thú cưng tung hoành giang hồ trừ gian diệt ác .
↠Ải mới-Chương 11”Thánh Cổ Giáo” và chương 12”Huyết Nguyệt Giáo” !
↠Môn phái mới-Thêm môn phái “Thánh Cổ Giáo” và “Huyết Nguyệt Giáo”.

Nhanh lên!! Boss thế giới chỉ còn chút HP, bạn chính là hi vọng cuối cùng của toàn thể anh em!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đặc sắc game:

【Dùng tay thao tác】-bắn ,né, di chuyển nhân vật, tận hưởng cảm giác bắn mục tiêu cực đã. Tổ đội đôi, bạn bè có phúc cùng hưởng có họa tự chịu cùng nhau vượt ải!

【ải ngẫu nhiên】- bạn không bao giờ đoán được ải sau sẽ gặp phải đối thủ thế nào.

【Thời trang đặc biệt】- Đông Phương Bất Bại, Kiều Phong, Đoàn Dự và nhiều loại thời trang đợi bạn thu thập.

【Tu luyện võ công】- Phái Hoa Sơn, Phái Thiếu Lâm, Phái Nga Mi.. các môn phái giúp bạn trở thành cao thủ võ lâm.

【Bối cảnh kinh điển】- Hoa Sơn Mộ Kiếm, Đào Hoa Đảo, Núi Võ Đang, Thiếu Lâm Tự đợi đại hiệp khiêu chiến!

【Vũ khí nhiều chủng loại】- hơn 100 loại vũ khí gồm cung,nỏ, phi đao, phi kiếm ,quạt

Boss toàn sv- Toàn dân đánh boss, nhận quà phong phú
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đại hiệp thân mến :
Hãy đến Facebook tìm [Đại Hiệp Piu Piu Piu] follow để biết thêm thông tin về Game !
【What’s New】
↠ World Boss - every day fighting Boss Miao Gang Lao To, all the people join together, rich gifts!
↠ Riding System -He Corgi, Three-Tailed Fox, Raccoon help! Riding a raging pet wanderer except evil time.
↠ New Ai - Chapter 11 "Old Sacred Scriptures" and chapter 12 "Blood of the Blood Moon"!
↠ New Sect - Add sects of "Old Saints" and "Blood of the Blood Moon".

Hurry up !! Boss world only a little HP, you are the last hope of all brothers!
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------
Game featured:

【Manually manipulate】 -Shoot, dodge, move the character, enjoy the feeling of negative shooting. Double team, blessed friends have the same art of self-relief together with the frontier!

【Random stomp】】 - you never guess how the latter will encounter an opponent.

【Special fashion】 - Undefeated Dong Phuong, Kieu Phong, Doan Du and many kinds of fashion waiting for you to collect.

【Martial Arts Training】 - Phai Hoa Son, Phai Sha Lam, Phai Nga Mi .. the sects help you become martial arts masters.

【Classic Context】 - Hoa Son Mo Kiem, Dao Hoa Dao, Wudang Mountain, Shaolin Temple wait for a great battle!

【Weapons of various types】 - more than 100 types of weapons including bows, crossbows, knives, swords, and fans

Bosses sv- All the people beat bosses, receive rich gifts
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------
Dear Union:
Go to Facebook to find [Dai Hiep Piu Piu Piu] follow for more information about the Game!
Show more
Đại Hiệp Piu Piu Piu 1.8 APK for Android 4.3+

Version: 1.8 for Android 4.3+

Update on: 2020-05-18

File size: 48.439.047 bytes

App permissions: view permissions

What's new:

Download APK now


Versions history:
1. LATEST. Đại Hiệp Piu Piu Piu 1.8 APK (2020-05-18, 48.439.047 bytes)
2. Đại Hiệp Piu Piu Piu 1.7 APK (2020-04-30, 53.324.067 bytes)
3. Đại Hiệp Piu Piu Piu 1.6 APK (2020-04-11, 53.323.284 bytes)
4. Đại Hiệp Piu Piu Piu 1.5 APK (2020-03-31, 53.324.943 bytes)
5. Đại Hiệp Piu Piu Piu 1.4 APK (2020-03-31, 53.324.943 bytes)