7.762 votes, 4.6/ 5
Package name: com.circlegate.tt.transit.android
  • Author:

  • Version:

    3.2.7

  • Update on:

The description of Download Offline Jízdní řády CG Transit 3.2.7 APK

CG Transit umožňuje offline vyhledávání v jízdních řádech vlaků, autobusů a MHD v ČR a SK.
Offline vyhledávání znamená výhodu nejen pro uživatele bez datového tarifu, ale hodí se všem, kdo potřebují často a rychle vyhledávat v jízdních řádech v místech se špatným pokrytím - tedy např. při cestování vlakem, metrem apod.

Aplikace nabízí moderní, propracované rozhraní, které je přizpůsobené i pro tablety. Kromě klasického vyhledávání spojení umožňuje také naplánovat si trasu na mapě, zobrazit odjezdy spojů z blízkých zastávek nebo vyhledání linky podle jména.

Klíčové vlastnosti:
★ Atraktivní "Material" design aplikace
★ Funkce "Vyhledávání spojení": Klasické vyhledávání spojení Odkud → (Přes) → Kam
★ Funkce "Hledání na mapě": Vyhledávání spojení na mapě v dvoupanelovém rozhraní
★ Funkce "Odjezdy ze zastávek": Rychlé zobrazení zastávek s odjezdy spojů v okolí nebo ze zadaného místa
★ Funkce "Seznam linek": Seznam linek resp. spojů v jízdním řádů s možností vyhledávání podle názvu linky a se všemi potřebnými informacemi
★ Pokročilý našeptávač zastávek a adresních bodů s chytrým řazením, se zobrazováním čísel linek u zastávek MHD a s možností uložení adresy pod vlastním názvem (Doma, Práce...)
★ Automatické aktualizace jízdních řádů přes Wi-Fi
★ Přizpůsobení pro tablety

Data poskytují společnosti CHAPS spol. s r.o. a Inprop s.r.o.
Za vytvoření seznamu GPS souřadnic pro MHD Košice děkujeme uživateli Júliu Kundrátovi.

CENA:

Samotná aplikace je k dispozici ke stažení zdarma. Za datové soubory jízdních řádů se platí roční licenční poplatek. Jízdní řády je možné nakupovat buď jednotlivě nebo je možné zakoupit zvýhodněné balíčky pro Českou a Slovenskou republiku a evropské vlaky. Aktuální ceník naleznete na webových stránkách aplikace:
http://www.cgtransit.cz

AKCE - noví uživatelé mají měsíc na vyzkoušení všech jízdních řádů zdarma

*** Pokud máte s aplikací problém, napište nám prosím na email [email protected] - pokud napíšete problém do hodnocení aplikace, nemůžeme ho vyřešit. Díky. ***
CG Transit enables offline searching in the timetables of trains, buses and public transport in the Czech Republic and Slovakia.
Offline searching is an advantage not only for users without a data tariff, but it is suitable for all who need to search frequently and quickly in timetables in places with poor coverage - eg when traveling by train, metro, etc.

The application offers a modern, sophisticated interface that is also adapted for tablets. In addition to the classic connection search, it also allows you to plan a route on the map, view departures from nearby stops, or search for a line by name.

Key properties:
★ Attractive "Material" design app
★ Function "Connection search": Classic connection search From → (Via) → To
★ "Map search" function: Search for connections on the map in the two-panel interface
★ "Departures from stops" function: Quickly displays stops with departures from nearby or from a specified location
★ Function "List of lines": List of lines resp. timetable connections with search by line name and all the necessary information
★ Advanced suggestion of stops and address points with smart sorting, with displaying of line numbers at public transport stops and with the possibility to save the address under your own name (Home, Work ...)
★ Automatic schedule updates via Wi-Fi
★ Customization for tablets

The data are provided by CHAPS spol. s r.o. and Inprop s.r.o.
Thanks to Július Kundrát for creating a list of GPS coordinates for Košice public transport.

PRICE:

The application itself is available for free download. There is an annual license fee for data sets of timetables. The timetables can be purchased either individually or it is possible to buy discounted packages for the Czech and Slovak Republics and European trains. The current price list can be found on the website of the application:
http://www.cgtransit.cz

ACTION - new users have a month to try out all timetables for free

*** If you have a problem with the app, please email us at [email protected] - if you write a problem in the app's rating, we can't fix it. Thanks. ***
Show more
Offline Jízdní řády CG Transit 3.2.7 APK for Android 4.0+

Version: 3.2.7 for Android 4.0+

Update on: 2020-01-08

File size: 9.863.463 bytes

App permissions: view permissions

What's new:

Opravy systému aktualizací jízdních řádů

Download APK now


Versions history:
1. LATEST. Offline Jízdní řády CG Transit 3.2.7 APK (2020-01-08, 9.863.463 bytes)
2. Offline Jízdní řády CG Transit 3.2.6 APK (2020-01-04, 9.698.589 bytes)
3. Offline Jízdní řády CG Transit Varies with device APK (2019-09-01, 9.698.589 bytes)
4. Offline Jízdní řády CG Transit Varies with device APK (2019-08-24, 7.377.396 bytes)
5. Offline Jízdní řády CG Transit 3.1.4 APK (2019-07-18, 9.690.004 bytes)
6. Offline Jízdní řády CG Transit 3.1.4 APK (2019-07-17, 7.377.396 bytes)
7. Offline Jízdní řády CG Transit 3.1.4 APK (2017-09-07, 7.377.396 bytes)
8. Offline Jízdní řády CG Transit 3.1.3 APK (2016-01-04, 7.376.511 bytes)
9. CG Transit offline jízdní řády 3.1.0 APK (2015-12-16, 7.089.153 bytes)
10. CG Transit offline jízdní řády 3.0.1 APK (2015-05-30, 7.369.848 bytes)
11. CG Transit offline jízdní řády 2.1.2 APK (2015-01-01, 3.906.195 bytes)