7.620 votes, 4.7/ 5
Package name: com.circlegate.tt.transit.android
  • Author:

  • Version:

    3.2.6

  • Update on:

The description of Download Offline Jízdní řády CG Transit 3.2.6 APK

CG Transit umožňuje offline vyhledávání v jízdních řádech vlaků, autobusů a MHD v ČR a SK.
Offline vyhledávání znamená výhodu nejen pro uživatele bez datového tarifu, ale hodí se všem, kdo potřebují často a rychle vyhledávat v jízdních řádech v místech se špatným pokrytím - tedy např. při cestování vlakem, metrem apod.

Aplikace nabízí moderní, propracované rozhraní, které je přizpůsobené i pro tablety a nově také pro hodinky na platformě Android Wear. Kromě klasického vyhledávání spojení umožňuje také naplánovat si trasu na mapě, zobrazit odjezdy spojů z blízkých zastávek nebo vyhledání linky podle jména.

Klíčové vlastnosti:
★ Atraktivní "Material" design aplikace
★ Funkce "Vyhledávání spojení": Klasické vyhledávání spojení Odkud → (Přes) → Kam
★ Funkce "Hledání na mapě": Vyhledávání spojení na mapě v dvoupanelovém rozhraní
★ Funkce "Odjezdy ze zastávek": Rychlé zobrazení zastávek s odjezdy spojů v okolí nebo ze zadaného místa
★ Funkce "Seznam linek": Seznam linek resp. spojů v jízdním řádů s možností vyhledávání podle názvu linky a se všemi potřebnými informacemi
★ Pokročilý našeptávač zastávek a adresních bodů s chytrým řazením, se zobrazováním čísel linek u zastávek MHD a s možností uložení adresy pod vlastním názvem (Doma, Práce...)
★ Automatické aktualizace jízdních řádů přes Wi-Fi
★ Přizpůsobení pro tablety
★ Samostatná aplikace pro hodinky Android Wear

Data poskytují společnosti CHAPS spol. s r.o. a Inprop s.r.o.
Za vytvoření seznamu GPS souřadnic pro MHD Košice děkujeme uživateli Júliu Kundrátovi.

CENA:

Samotná aplikace je k dispozici ke stažení zdarma. Za datové soubory jízdních řádů se platí roční licenční poplatek. Jízdní řády je možné nakupovat buď jednotlivě nebo je možné zakoupit zvýhodněné balíčky pro Českou a Slovenskou republiku a evropské vlaky. Aktuální ceník naleznete na webových stránkách aplikace:
http://www.cgtransit.cz

AKCE - noví uživatelé mají měsíc na vyzkoušení všech jízdních řádů zdarma

*** Pokud máte s aplikací problém, napište nám prosím na email [email protected] - pokud napíšete problém do hodnocení aplikace, nemůžeme ho vyřešit. Díky. ***
CG Transit allows offline searches in timetables of trains, buses and public transport in the Czech Republic and Slovakia.
Offline search is an advantage not only for users without a data plan, but fits all those who frequently need to quickly search and timetables in areas with poor coverage - ie. When traveling by train, subway, etc.

The application offers a modern, sophisticated interface that is customized for tablets and now also for watches platform Android Wear. In addition to classic search connection also allows you to plan your route on a map, display boards departures from nearby stops or locate lines by name.

Key features:
★ Attractive "Material" design applications
★ The "Search connection": Classic Search Where connection → (Via) → Kam
★ The "Map search": Search link on the map in two-pane interface
★ The "departures from the stops": Quick View stops with the departure of the neighborhood or of a given area
★ The "List lines": List of lines respectively. Communications in the timetable, searchable by title line and all the necessary information
★ Advanced whisperer stops and address points with clever sorting, displaying numbers, lines at bus stops and with the possibility of storing the addresses under your own name (Home, Work ...)
★ Automatic Updates timetables via Wi-Fi
★ Customization for tablets
★ standalone application for Android Wear watches

Data provided by the companies CHAPS spol. s.r.o. and Inpropo Ltd.
For the creation of a list of GPS coordinates for MHD Košice thank Julia Kundrátovi.

PRICE:

The application itself is available for free download. For data sets timetables to pay an annual license fee. Timetables can purchase either individually or you can purchase discounted packages for Czech and Slovak Republic and European trains. The current price list is available on the website of applications:
http://www.cgtransit.cz

EVENTS - new users have a month to try out all the timetables for free

*** If you have a problem with the application, please email [email protected] - if you write the problem in assessing the application, we can not solve it. Thanks. ***
Show more
Offline Jízdní řády CG Transit 3.2.6 APK for Android 4.0+

Version: 3.2.6 for Android 4.0+

Update on: 2019-09-05

File size: 9.698.589 bytes

App permissions: view permissions

What's new:

- úprava aplikace pro splnění nejnovějších požadavků Google Play
- oprava online zjištování nástupišť, cen a výluk/mimořádností
- drobná vylepšení a opravy

Download APK now


Versions history:
1. LATEST. Offline Jízdní řády CG Transit 3.2.6 APK (2019-09-05, 9.698.589 bytes)
2. Offline Jízdní řády CG Transit Varies with device APK (2019-09-01, 9.698.589 bytes)
3. Offline Jízdní řády CG Transit Varies with device APK (2019-08-24, 7.377.396 bytes)
4. Offline Jízdní řády CG Transit 3.1.4 APK (2019-07-18, 9.690.004 bytes)
5. Offline Jízdní řády CG Transit 3.1.4 APK (2019-07-17, 7.377.396 bytes)
6. Offline Jízdní řády CG Transit 3.1.4 APK (2017-09-07, 7.377.396 bytes)
7. Offline Jízdní řády CG Transit 3.1.3 APK (2016-01-04, 7.376.511 bytes)
8. CG Transit offline jízdní řády 3.1.0 APK (2015-12-16, 7.089.153 bytes)
9. CG Transit offline jízdní řády 3.0.1 APK (2015-05-30, 7.369.848 bytes)
10. CG Transit offline jízdní řády 2.1.2 APK (2015-01-01, 3.906.195 bytes)