55.060 votes, 4.5/ 5
Package name: se.appcorn.Blocket
 • Author:

 • Version:

  7.18.2

 • Update on:

The description of Download Blocket - Köp & sälj begagnat 7.18.2 APK

Blocket i mobilen ger dig möjlighet att köpa och sälja begagnade saker snabbare och söka smartare efter fynd. På Blocket möts 5 miljoner användare varje vecka. Här köps och säljs alltifrån möbelklassiker och bilar till elektronik och märkeskläder i hela landet. Få pushnotiser på saker du bevakar eller när någon svarar på din annons och lägg enkelt in annonser direkt genom appen. Med appen har du med dig Blocket i mobilen överallt, var du än är. Ladda ner appen idag för att köpa och sälja begagnat, second hand eller nytt.


FYNDA KVALITETSSAKER:
- Ta med dig Blocket överallt. Inspireras när du vill. Där du är.
- Sök efter bra saker i län, kommuner eller stadsdelar.
- Svara direkt i appen när du hittar något du gillar.
- Tryck hjärta när du hittar något du gillar för att spara annonsen eller skapa en bevakning på sökningen.

SÄLJ DINA BRA SAKER:
- Ta en bild och lägg enkelt in en annons direkt i appen.
- Betala din annons direkt från appen
- Börja lägg in annonsen i appen, ta till exempel en bild och börja skriv annonstexten i mobilen och gör sedan klart annonsen på datorn.
- Möjlighet att dölja din annons under en period, till exempel om du ska resa bort över helgen.

LOGGA IN OCH FÅ MER:
- Tryck hjärta för att skapa en bevakning på de saker och varumärken som du letar efter och få pushnotiser när nya annonser som matchar din bevakning dyker upp.
- Spara annonser du gillar genom att trycka på hjärtat så hittar du snabbt tillbaka till dem.
- I privatannonser samlas alla meddelanden från köpare och säljare på ett och samma ställe.
- Få pushnotiser så fort någon svarar på din annons eller på ditt meddelande.
- Följ hur det går för de annonser du har på Blocket just nu.

Hör av dig till oss om du undrar över något. Vi blir glada för all feedback om hur Blocket kan bli bättre. Kontakta kundservice via https://blocket.zendesk.com/hc/sv .

Lycka till med dina fynd och försäljningar!

Hälsningar Blocket
Block Mobile allows you to buy and sell used things faster and smarter search for bargains. On the block meet 5 million users every week. Here are bought and sold from classic furniture and cars to electronics and designer clothes in the whole country. Get push notifications about things you watch or you when someone responds to your ad, and easily incorporate ads directly through the app. With the app, you have with you block your phone everywhere, wherever you are. Download the app today to buy and sell second-hand, second-hand or new.


BARGAIN-HUNT quality things:
- Bring the block everywhere. Be inspired as you want. There you are.
- Search for the good things in counties, municipalities or districts.
- Respond directly in the app when you find something you like.
- Press heart when you find something you like to save the ad or create a watch on the search.

SELL YOUR GOOD THINGS:
- Take a picture, and easily incorporate an ad directly in the app.
- Pay your ad directly from the app
- Start insert advertisement in the app, take for example a picture and start to write your ad text in the cell phone and then clear the ad on your computer.
- Ability to hide your ad over a period of time, for example if you are going away for the weekend.

SIGN IN AND GET MORE:
- Push the heart to create a watch on things and brands that you are looking for and get push alerts when new listings that match your watch shows up.
- Save ads you like by pressing on the heart so you quickly return to them.
- In private ads gather all messages from buyers and sellers in one place.
- Get push notifications as soon as someone responds to your ad or your message.
- Follow the progress of the ads you have on the block right now.

Please contact us if you have any questions. We are happy for any feedback on how the bloc can get better. Contact Customer Service via https://blocket.zendesk.com/hc/sv.

Good luck with your finds and sales!

message block
Show more
 • Category:

  SHOPPING

 • Get it on:

 • Requirements:

  Android 5.0+

Blocket - Köp & sälj begagnat 7.18.2 APK for Android 5.0+

Version: 7.18.2 for Android 5.0+

Update on: 2020-05-20

File size: 13.531.490 bytes

App permissions: view permissions

What's new:

- Buggfixar och prestandaförbättringar

Vi hoppas att du gillar appen lika mycket som vi gör!
Hälsningar, Blocket

Download APK now


Versions history:
1. LATEST. Blocket - Köp & sälj begagnat 7.18.2 APK (2020-05-20, 13.531.490 bytes)
2. Blocket - Köp & sälj begagnat 7.18.1 APK (2020-05-20, 13.531.201 bytes)
3. Blocket - Köp & sälj begagnat 7.18 APK (2020-05-19, 13.531.047 bytes)
4. Blocket - Köp & sälj begagnat Varies with device APK (2020-05-18, 13.531.047 bytes)
5. Blocket - Köp & sälj begagnat 7.17 APK (2020-05-14, 13.435.695 bytes)
6. Blocket - Köp & sälj begagnat Varies with device APK (2020-05-11, 15.164.339 bytes)
7. Blocket - Köp & sälj begagnat 7.16 APK (2020-04-28, 15.164.339 bytes)
8. Blocket - Köp & sälj begagnat Varies with device APK (2020-04-27, 15.080.892 bytes)
9. Blocket - Köp & sälj begagnat 7.15.1 APK (2020-04-23, 15.080.892 bytes)
10. Blocket - Köp & sälj begagnat Varies with device APK (2020-04-21, 15.072.232 bytes)
11. Blocket - Köp & sälj begagnat 7.14.1 APK (2020-04-13, 15.072.232 bytes)
12. Blocket - Köp & sälj begagnat 7.14 APK (2020-04-12, 15.072.232 bytes)
13. Blocket - Köp & sälj begagnat Varies with device APK (2020-04-06, 15.074.293 bytes)
14. Blocket - Köp & sälj begagnat 7.13.3 APK (2020-03-27, 15.074.293 bytes)
15. Blocket - Köp & sälj begagnat 7.13.2 APK (2020-03-26, 15.074.360 bytes)
16. Blocket - Köp & sälj begagnat Varies with device APK (2020-03-26, 15.074.360 bytes)
17. Blocket - Köp & sälj begagnat 7.12.3 APK (2020-03-12, 15.020.839 bytes)
18. Blocket - Köp & sälj begagnat 7.11.1 APK (2020-03-10, 14.894.422 bytes)
19. Blocket - Köp & sälj begagnat 7.10 APK (2020-02-22, 14.775.863 bytes)
20. Blocket - Köp & sälj begagnat 7.9 APK (2020-02-13, 14.776.069 bytes)
21. Blocket - Köp & sälj begagnat 7.7.2 APK (2020-02-05, 14.714.007 bytes)
22. Blocket - Köp & sälj begagnat 7.6 APK (2020-01-23, 14.679.021 bytes)
23. Blocket - Köp & sälj begagnat 7.5 APK (2020-01-19, 14.642.571 bytes)
24. Blocket - Köp & sälj begagnat 7.4.4 APK (2019-12-29, 14.601.845 bytes)
25. Blocket - Köp & sälj begagnat 7.3 APK (2019-12-03, 14.543.410 bytes)
26. Blocket - Köp & sälj begagnat 7.2.1 APK (2019-11-25, 14.486.951 bytes)
27. Blocket - Köp & sälj begagnat 7.1 APK (2019-11-21, 14.508.926 bytes)
28. Blocket - Köp & sälj begagnat 7.0.1 APK (2019-11-12, 14.456.947 bytes)
29. Blocket - Köp & sälj begagnat 6.50.2 APK (2019-11-03, 15.250.744 bytes)
30. Blocket - Köp & sälj begagnat 6.49 APK (2019-10-03, 15.250.744 bytes)
31. Blocket - Köp & sälj begagnat 6.49 APK (2019-09-28, 15.246.474 bytes)
32. Blocket - Köp & sälj begagnat 6.48 APK (2019-09-25, 15.093.933 bytes)
33. Blocket - Köp & sälj begagnat 6.47 APK (2019-09-18, 15.029.676 bytes)
34. Blocket - Köp & sälj begagnat 6.46 APK (2019-09-03, 15.029.676 bytes)
35. Blocket - Köp & sälj begagnat 6.46 APK (2019-09-01, 14.708.158 bytes)
36. Blocket - Köp & sälj begagnat Varies with device APK (2019-08-27, 14.707.891 bytes)
37. Blocket - Köp & sälj begagnat 6.45 APK (2019-08-18, 14.707.891 bytes)
38. Blocket - Köp & sälj begagnat 6.44.1 APK (2019-08-13, 14.751.149 bytes)
39. Blocket - Köp & sälj begagnat 6.43 APK (2019-07-17, 14.751.149 bytes)
40. Blocket - Köp & sälj begagnat 6.43 APK (2019-07-13, 14.725.751 bytes)
41. Blocket - Köp & sälj begagnat 6.42 APK (2019-07-11, 14.629.347 bytes)
42. Blocket - Köp & sälj begagnat 6.41 APK (2019-07-03, 14.629.347 bytes)
43. Blocket - Köp & sälj begagnat 6.41 APK (2019-06-10, 13.916.269 bytes)
44. Blocket - Köp & sälj begagnat 6.40.1 APK (2019-06-08, 13.853.233 bytes)
45. Blocket - Köp & sälj begagnat Varies with device APK (2019-05-29, 13.845.538 bytes)
46. Blocket - Köp & sälj begagnat 6.39 APK (2019-05-27, 13.845.538 bytes)
47. Blocket - Köp & sälj begagnat 6.38.1 APK (2019-05-16, 13.845.497 bytes)
48. Blocket - Köp & sälj begagnat 6.36 APK (2019-05-13, 13.839.037 bytes)
49. Blocket - Köp & sälj begagnat 6.35.1 APK (2019-04-29, 13.778.035 bytes)
50. Blocket - Köp & sälj begagnat 6.34 APK (2019-04-17, 13.778.035 bytes)
51. Blocket - Köp & sälj begagnat 6.34 APK (2019-04-15, 13.776.209 bytes)
52. Blocket - Köp & sälj begagnat 6.32.1 APK (2019-04-05, 13.675.536 bytes)
53. Blocket - Köp & sälj begagnat 6.31.2 APK (2019-03-27, 13.673.568 bytes)
54. Blocket - Köp & sälj begagnat 6.30 APK (2019-03-20, 13.650.691 bytes)
55. Blocket - Köp & sälj begagnat 6.28 APK (2019-03-09, 13.651.021 bytes)
56. Blocket - Köp & sälj begagnat 6.27.3 APK (2019-03-07, 13.685.457 bytes)
57. Blocket - Köp & sälj begagnat 6.26.2 APK (2019-02-27, 13.755.283 bytes)
58. Blocket - Köp & sälj begagnat 6.26.1 APK (2019-02-23, 13.755.283 bytes)
59. Blocket - Köp & sälj begagnat 6.26.1 APK (2019-02-21, 13.693.837 bytes)
60. Blocket - Köp & sälj begagnat 6.26 APK (2019-02-20, 13.693.893 bytes)
61. Blocket - Köp & sälj begagnat 6.25 APK (2019-02-19, 13.677.388 bytes)
62. Blocket - Köp & sälj begagnat 6.23 APK (2019-02-13, 13.677.388 bytes)
63. Blocket - Köp & sälj begagnat 6.23 APK (2019-02-02, 13.645.540 bytes)
64. Blocket - Köp & sälj begagnat 6.22.3 APK (2019-01-28, 13.645.459 bytes)
65. Blocket - Köp & sälj begagnat 6.22.2 APK (2019-01-24, 13.645.455 bytes)
66. Blocket - Köp & sälj begagnat 6.21 APK (2019-01-22, 13.645.082 bytes)
67. Blocket - Köp & sälj begagnat 6.21 APK (2019-01-18, 13.641.802 bytes)
68. Blocket - Köp & sälj begagnat 6.19.2 APK (2019-01-16, 15.595.070 bytes)