NAN/5 - 0 votes

Package: vn.com.medpro.dkanphuoc

Download APK now
The description of Download Bệnh Viện Đa Khoa An Phước 1.1.4 APK
➢ Giới thiệu chung
App Bệnh Viện Đa Khoa An Phước là một phần mềm giúp cho bệnh nhân có thể đăng ký khám bệnh một cách dễ dàng và thanh toán trực tuyến mà không cần phải xếp hàng và chờ đợi.
➢ Các tính năng nổi bật của ứng dụng
❖ Tạo hồ sơ bệnh nhân
❖ Đăng ký khám bệnh
❖ Thanh toán tiền khám
❖ Nhận phiếu khám bệnh
❖ Quản lý phiếu khám bệnh
❖ Trả kết quả cận lâm sàng
❖ Tái khám theo lịch hẹn của bác sĩ
❖ Thanh toán viện phí
❖ Tư vấn khám bệnh trực tuyến
➢ Lời Kết
Với ứng dụng Bệnh Viện Đa Khoa An Phước chúng tôi hy vọng có thể giúp quý khách đăng ký khám bệnh một cách dễ dàng, nhanh chóng và thuận lợi hơn. Từ đó xoá bỏ những khó khăn, bất tiện của bệnh nhân trong việc đăng ký khám bệnh, giảm bớt tình trạng quả tải của bệnh viện, nâng cao chất lượng dịch vụ.
Cảm ơn quý khách đã sử dụng ứng dụng Bệnh Viện Đa Khoa An Phước.
➢ General introduction
An Phuoc General Hospital App is a software that allows patients to easily register for medical examination and pay online without having to wait in line and wait.
➢ Outstanding features of the application
❖ Create a patient profile
❖ Register for medical examination
❖ Payment of examination fees
❖ Receive medical examination form
❖ Manage medical examination slips
❖ Return subclinical results
❖ Follow-up visit according to doctor's appointment
❖ Payment of hospital fees
❖ Online consultation
➢ Conclusion
With An Phuoc General Hospital application we hope to help you register for medical examination easily, quickly and conveniently. Since then, it will eliminate the difficulties and inconveniences of patients in medical examination registration, reduce the hospital overload status, and improve service quality.
Thank you for using An Phuoc General Hospital application.
Show more
  • Category

    MEDICAL
  • Get it on:

  • Requirements:

    Android 4.3+

Bệnh Viện Đa Khoa An Phước 1.1.4 APK for Android 4.3+

Version 1.1.4 for Android 4.3+
Update on 2021-01-16
Installs 10++
File size 57.794.794 bytes
App permissions view permissions
What's new Sửa lỗi và cải thiện hiệu năng

Versions history:

Show more