Download Barcode Việt - Chợ Việt 3.1.1 APK

9.972 votes, 4.3/ 5
Package name: com.tdm.barcodeviet

The description of Download Barcode Việt - Chợ Việt 3.1.1 APK

BARCODE VIỆT – CHỢ VIỆT

BARCODE VIỆT là ứng dụng quét mã vạch, truy xuất nguồn gốc xuất xứ sản phẩm lâu đời nhất trên tất cả các dòng điện thoại hiện nay. Sau 6 năm hoạt động, lần đầu tiên Công ty cổ phần iCheck đưa ra bản cập nhật mới và hoàn thiện nhất cho ứng dụng BARCODE VIỆT.

Tính năng của ứng dụng:

- Truy xuất thông tin sản phẩm: Thông qua việc quét mã vạch có in sẵn trên sản phẩm, người dùng có thể truy xuất được tất cả các thông tin liên quan đến sản phẩm như tên sản phẩm, ảnh sản phẩm, giá tham khảo, chi tiết sản phẩm, thông tin về doanh nghiệp sản xuất cũng như các nhà phân phối sản phẩm…

- Kiểm tra thông tin xác thực sản phẩm: Sản phẩm đầy đủ giấy tờ, chứng chỉ chứng nhận sẽ được xác thực thông tin bởi iCheck. Đảm bảo yên tâm về nguồn gốc sản phẩm cho người tiêu dùng.

- Quét mã QR chống giả: Quét mã QR do công ty Cổ phần iCheck phát hành để nhận diện hàng thật, hàng giả. Đồng thời kích hoạt bảo hành, trợ giúp cho việc chống bán tràn hàng của doanh nghiệp.

- Đóng góp thông tin: Đóng góp thông tin về sản phẩm; để lại bình luận cho cộng đồng về chất lượng, kinh nghiệm sử dụng sản phẩm; đưa ra những cảnh báo về hàng giả, hàng kém chất lượng cho cộng đồng người dùng iCheck và BARCODE VIỆT.

- Tìm kiếm điểm bán: Hệ thống điểm bán sản phẩm không ngừng gia tăng cả về chất lượng và số lượng sẽ giúp người mua so sánh giá giữa những điểm bán gần nhất.

- Mạng xã hội sản phẩm: Mạng xã hội về sản phẩm lần đầu tiên xuất hiện trên BARCODE VIỆT giúp kết nối tất cả cộng đồng người dùng và chia sẻ mọi kinh nghiệm, thông tin về sản phẩm bạn đang cầm trên tay.

- Chợ Việt: Bất cứ ai cũng có thể đăng bán sản phẩm của mình trên Chợ Việt hoàn toàn miễn phí. Đẩy Top, marketing sản phẩm của mình tiếp cận hàng triệu người dùng BARCODE VIỆT với giá chỉ bằng một cốc cafe. Người mua cũng có thể dễ dàng tìm kiếm sản phẩm mình đang muốn mua và đặt mua giá rẻ nhất; đồng thời theo dõi và nhận thông báo về sản phẩm mới đầu tiên ngay khi vừa được đăng bán; nhắn tin trực tiếp cho người bán để tìm hiểu về sản phẩm với chi phí 0đ ngay trên ứng dụng…

Đã có hàng triệu người đã và đang sử dụng BARCODE VIỆT hàng ngày. Cùng tham gia vào Chợ Việt để trải nghiệm việc mua sắm nhanh, rẻ và tiện lợi nhất.
BARCODE VIET - VIET NAM

BARCODE VIET is the most advanced bar code scanning, traceability, and traceability product on the market today. After 6 years of operation, iCheck Corporation has released the latest and most complete update for BARCODE VIET application.

Features of the application:

- Retrieve product information: Through the bar code scanner available on the product, users can access all information related to products such as product name, product photo, reference price , product details, information on manufacturing enterprises as well as product distributors ...

- Product Verification: The full product documentation, certification certificate will be authenticated by iCheck. Ensure peace of mind about the origin of products for consumers.

- Anti-fake QR code scan: Scan QR code issued by iCheck Corporation to identify real, fake goods. At the same time activates the warranty, helping to prevent the spill over of the business.

- Contribute information: Contribute information about products; leave comments for the community on the quality, experience of using the product; Issue warnings about counterfeit goods, poor quality goods to the iCheck user community and BARCODE VIET.

- Point-of-sale: Point-of-sale systems that increase in quality and quantity will help buyers compare prices between their nearest sellers.

- Product Social Network: The social networking product first appeared on BARCODE VIET that connects all user communities and shares all the experiences and information about the product you are holding.

- Cho Viet: Anyone can post their product on Viet Market for free. Push Top, marketing its products to millions of BARCODE VIET users for just a cup of coffee. Buyers can also easily find the product they are looking to buy and order the lowest price; Also, keep track of and receive notifications of new products as soon as they are posted; Direct messaging to sellers to find out about the product costs 0đ right on the app ...

There are millions of people who use BARCODE VIET every day. Get involved in Cho Viet to experience the fast, cheap and most convenient shopping experience.
Show more
  • Category:

    SHOPPING

  • Get it on:

  • Requirements:

    Android 4.1+

Barcode Việt - Chợ Việt 3.1.1 APK for Android 4.1+

Version: 3.1.1 for Android 4.1+

Update on: 2018-10-12

File size: 15.501.558 bytes

App permissions: view permissions

What's new:

Sửa lỗi

Download APK now


Versions history:
1. LATEST. Barcode Việt - Chợ Việt 3.1.1 APK (2018-10-12, 15.501.558 bytes)
2. Barcode Việt: Mã vạch, QR Code 2.13.1 APK (2018-04-24, 6.866.258 bytes)
3. Barcode Viet: Quet ma vach, QR 2.9.1 APK (2017-09-28, 6.886.616 bytes)
4. Barcode Viet: Quet ma vach, QR 2.8.1 APK (2017-07-02, 6.562.698 bytes)
5. Barcode Viet: Quet ma vach, QR 2.7.1 APK (2017-05-31, 6.886.716 bytes)
6. Barcode Viet: Quet ma vach, QR 1.2.7 APK (2017-05-20, 6.886.792 bytes)
7. Barcode Viet: Quet ma vach, QR 1.2.7 APK (2017-04-06, 6.893.344 bytes)
8. Barcode Viet: Quet ma vach, QR 1.2.6 APK (2017-03-31, 6.893.236 bytes)
9. Barcode Viet: Quet ma vach, QR 1.2.5 APK (2017-03-28, 6.814.681 bytes)
10. Barcode Viet: Quet ma vach, QR 1.2.5 APK (2017-03-27, 6.814.877 bytes)
11. Barcode Viet: Quet ma vach, QR 1.2.5 APK (2017-03-22, 7.124.897 bytes)
12. Barcode Viet: Quet ma vach, QR 1.2.5 APK (2017-03-18, 7.124.925 bytes)
13. Barcode Viet: Quet ma vach, QR 1.2.5 APK (2017-03-16, 7.169.813 bytes)
14. Barcode Viet: Quet ma vach, QR 1.2.5 APK (2017-03-11, 7.168.801 bytes)
15. Barcode Viet: Quet ma vach, QR 2.1.1 APK (2015-08-18, 5.786.024 bytes)
16. Barcode Viet: Quet ma vach, QR 1.2.5 APK (2015-06-20, 5.784.838 bytes)
17. Barcode Viet: Quet ma vach, QR 1.2.4 APK (2015-05-30, 5.434.747 bytes)
18. Barcode Viet: Quet ma vach, QR 1.2.3 APK (2015-05-09, 5.391.287 bytes)