Download Allegro 5.32.2 APK

233.761 votes, 4.3/ 5
Package name: pl.allegro

The description of Download Allegro 5.32.2 APK

Allegro Smart! Zapłać raz i ciesz się darmową dostawą do tysięcy Paczkomatów i Punktów odbioru nawet przez rok!

Allegro Smart! obejmuje:
• Bezpłatną dostawę do sieci tysięcy Paczkomatów i punktów odbioru, oraz listami poleconymi na terenie całej Polski. Łącznie w ramach usługi możesz skorzystać nawet z 365 przesyłek przy usłudze opłaconej na 12 miesięcy i nawet 180 przesyłek przy usłudze wykupionej na 6 miesięcy.
• Bezpłatne zwroty przesyłek Allegro Smart!, których dostawa była zrealizowana do Paczkomatów i punktów odbioru (nie dotyczy listów poleconych).
• Smart! okazje, dzięki którym kupisz produkty w obniżonych cenach lub otrzymasz do nich dostęp wcześniej, niż inni - sprawdź aktualne Smart! okazje.
• Dodatkowe Monety - 10 Monet za zakup Allegro Smart!, dzięki którym kupisz taniej na Allegro (nie dotyczy kont firmowych).
• Priorytetową obsługę - wnioski w Programie Ochrony Kupujących rozpatrzymy w ciągu 2 dni roboczych.

Z Allegro Smart! skorzystasz, jeżeli łączna cena towarów od jednego Sprzedającego wynosi minimum 40 zł. Wszystkie oferty, które możesz kupić w ramach Allegro Smart! są oznaczone specjalną ikoną Smart!

Ponad 15 000 Paczkomatów i Punktów odbioru, w których możesz odebrać przesyłkę: Paczkomaty InPost, Paczka w Ruchu, Odbiór w punkcie oraz list polecony, Odbiór w punkcie Żabka, Odbiór w punkcie Freshmarket, Odbiór w punkcie Stacje Paliw Orlen.

Zakupy internetowe na największej platformie handlowej Allegro. Od teraz na Twoim Androidzie będziesz miał mobilny dostęp do milionów przedmiotów w najlepszych cenach. Korzystaj z Allegro jak chcesz i skąd chcesz.

Wypróbuj aplikację i przekonaj się jak prosto i wygodnie można kupować przedmioty na Allegro:
Aukcje internetowe, licytacje i zakupy kup teraz lub przez koszyk w jednej aplikacji. Wyszukaj, kup i zapłać za przedmiot z poziomu Twojego telefonu lub tabletu. Możesz zapłacić przelewem bankowym online lub kartą płatniczą online.
Proste i bezpieczne płatności – przelew, karta (nie tylko kredytowa), BLIK, raty, Android Pay.
Powiadomienia – o zdarzeniach w serwisie: wygranych, przegranych aukcjach, przebiciu oferty i innych.
Dostęp do Okazji Allegro – na ekranie głównym.
Dwa tryby wyglądu - jeden przeznaczony specjalnie dla użytkowników tabletu, a drugi przeznaczony dla użytkowników smartfona.
Wyszukiwanie - przeglądanie wyników wyszukiwania w formie zwykłego listingu lub trybu galeryjnego.
Filtrowanie, sortowanie i zawężanie do wybranej przez Ciebie kategorii wyników wyszukiwania.
Wystawianie komentarzy jako kupujący.
Udostępnianie - wysyłanie oferty znajomym na Facebook’a, Twitter’a oraz opcja wysyłki znalezionej oferty SMS’em.
Rachunki – sprawdzenie salda.
• i wiele, wiele, wiele więcej…
Allegro Smart! Pay once and enjoy free delivery to thousands of parcel lockers and pickup points even for a year!

Allegro Smart! It includes:
• Free delivery to the network of thousands of self-service parcel machines and collection points, as well as registered letters throughout Poland. In total, as part of the service you can use up to 365 parcels with a service paid for 12 months and even 180 parcels with a service purchased for 6 months.
• Free Returns of Allegro Smart Shipments, whose delivery was made to Parcel Lockers and pickup points (not applicable to registered mail).
• Smart! bargains, thanks to which you can buy products at reduced prices or get access to them earlier than others - check current Smart! occasions.
• Additional Coins - 10 Coins for the purchase of Allegro Smart !, thanks to which you can buy cheaper on Allegro (not applicable to company accounts).
• Priority service - we will consider applications in the Buyer Protection Program within 2 business days.

With Allegro Smart! you will use if the total price of the goods from one Seller is at least PLN 40. All offers that you can buy as part of Allegro Smart! they are marked with a special Smart icon!

Over 15,000 Parcel Lockers and Pickup Points where you can pick up the parcel: InPost parcel lockers, Parcel Lockers, Pickup at a point and a registered letter, Pickup at Żabka point, Pickup at Freshmarket, Pickup at Orlen Gas Station

Online shopping on the largest Allegro shopping platform. From now on your Android you will have mobile access to millions of items at the best prices. Use Allegro as you want and where you want.

Try the app and see how easy and convenient you can buy items on Allegro:
Online auctions, bids and shopping, buy now or through a shopping cart in one application . Search, buy and pay for items from your phone or tablet. You can pay by bank transfer online or by using an online payment card.
Simple and secure payments - transfer, card (not only credit), BLIK, installments, Android Pay.
Notifications - about events on the site: winnings, lost auctions, offer redemption and more.
Access to Allegro Opportunity - on the home screen.
Two modes of appearance - one designed specifically for tablet users, and the other designed for smartphone users.
Search - browse search results in the form of regular listing or gallery mode.
Filtering, sorting and narrowing down to the category of search results you want.
Posting comments as a buyer.
Sharing - sending an offer to your friends on Facebook, Twitter and the option of sending the offer by SMS.
Accounts - check your balance.
• and many, many, many more ...
Show more
  • Category:

    SHOPPING

  • Get it on:

  • Requirements:

    Android 4.4+

Allegro 5.32.2 APK for Android 4.4+

Version: 5.32.2 for Android 4.4+

Update on: 2019-04-19

File size: 10.463.227 bytes

App permissions: view permissions

What's new:

W tej wersji przyspieszyliśmy ładowanie ofert i filtrów. Poza tym, jak zwykle, kilka drobnych poprawek tu i ówdzie.

Udanych zakupów!

Download APK now


Versions history:
1. LATEST. Allegro 5.32.2 APK (2019-04-19, 10.463.227 bytes)
2. Allegro 5.31.2 APK (2019-03-17, 10.332.296 bytes)
3. Allegro Varies with device APK (2019-02-19, 10.255.085 bytes)
4. Allegro Varies with device APK (2019-01-18, 10.217.721 bytes)
5. Allegro Varies with device APK (2019-01-16, 9.331.765 bytes)
6. Allegro Varies with device APK (2018-10-08, 8.634.511 bytes)
7. Allegro Varies with device APK (2018-10-04, 8.790.196 bytes)
8. Allegro Varies with device APK (2018-08-29, 8.691.697 bytes)
9. Allegro Varies with device APK (2018-08-26, 8.691.744 bytes)
10. Allegro Varies with device APK (2018-08-24, 8.330.699 bytes)
11. Allegro Varies with device APK (2018-07-21, 8.329.426 bytes)
12. Allegro Varies with device APK (2018-06-27, 8.065.797 bytes)
13. Allegro Varies with device APK (2018-06-08, 8.058.608 bytes)
14. Allegro Varies with device APK (2018-05-25, 7.979.443 bytes)
15. Allegro 4.3.10 APK (2017-11-19, 8.737.808 bytes)
16. Allegro 4.3.10 APK (2017-11-13, 8.737.808 bytes)
17. Allegro Varies with device APK (2017-09-22, 8.737.808 bytes)
18. Allegro Varies with device APK (2017-09-08, 7.715.177 bytes)
19. Allegro Varies with device APK (2017-09-07, 7.465.015 bytes)
20. Allegro Varies with device APK (2017-07-27, 7.458.414 bytes)
21. Allegro Varies with device APK (2017-07-07, 7.398.841 bytes)
22. Allegro Varies with device APK (2017-07-03, 7.587.828 bytes)
23. Allegro Varies with device APK (2017-06-19, 8.737.808 bytes)
24. Allegro Varies with device APK (2017-05-15, 8.692.344 bytes)
25. Allegro Varies with device APK (2017-05-10, 8.543.972 bytes)
26. Allegro Varies with device APK (2017-04-13, 8.344.965 bytes)
27. Allegro Varies with device APK (2017-03-09, 8.508.361 bytes)
28. Allegro Varies with device APK (2017-03-07, 8.408.059 bytes)
29. Allegro Varies with device APK (2017-02-17, 7.976.604 bytes)
30. Allegro Varies with device APK (2017-01-18, 7.978.052 bytes)
31. Allegro Varies with device APK (2016-12-14, 7.974.368 bytes)
32. Allegro 4.6.1 APK (2016-12-13, 7.974.368 bytes)
33. Allegro 4.5.0 APK (2016-12-07, 7.725.486 bytes)
34. Allegro Varies with device APK (2016-11-24, 7.725.486 bytes)
35. Allegro 4.4.3 APK (2016-11-21, 7.703.565 bytes)
36. Allegro 4.4.1 APK (2016-11-09, 7.734.510 bytes)
37. Allegro 4.3.10 APK (2016-09-08, 8.737.808 bytes)
38. Allegro 4.3.9 APK (2016-08-18, 8.737.814 bytes)
39. Allegro 4.3.8 APK (2016-08-12, 8.737.638 bytes)
40. Allegro 4.3.7 APK (2016-07-30, 9.399.985 bytes)
41. Allegro 4.3.5 APK (2016-06-03, 9.393.563 bytes)
42. Allegro 4.3.3 APK (2016-05-17, 9.279.583 bytes)
43. Allegro 4.2.4 APK (2016-03-21, 10.875.603 bytes)
44. Allegro 4.1.5 APK (2015-12-16, 10.462.840 bytes)
45. Allegro 4.1.3 APK (2015-12-03, 9.680.628 bytes)
46. Allegro 4.1.3 APK (2015-01-02, 9.290.514 bytes)
47. Allegro 4.1.2 APK (2015-09-25, 9.288.800 bytes)
48. Allegro 4.0.12 APK (2015-07-10, 8.159.109 bytes)
49. Allegro 4.0.11 APK (2015-06-28, 8.191.456 bytes)
50. Allegro 4.0.11 APK (2015-06-15, 8.139.477 bytes)
51. Allegro 4.0.10 APK (2015-05-27, 7.986.610 bytes)
52. Allegro Varies with device APK (2015-01-01, 4.790.704 bytes)