Download Aftonbladet Nyheter APK

23.676 votes, 3.7/ 5
Package name: se.aftonbladet.start
  • Author:

  • Version:

    Varies with device

  • Update on:

The description of Download Aftonbladet Nyheter APK

Aftonbladet – störst på nyheter!
Vi ger dig det absolut senaste nytt inom nyheter, sport & nöje.
Här kan du följa allt om valet 2018, Rockbjörnen, väder och sport. Du kan även följa lokala nyheter, nyheter från de stora regionerna som Stockholm, Göteborg, Malmö eller större nyhetshändelser från hela världen.
Häng med i live-rapporteringar, se Aftonbladet TV varje morgon och läs fördjupande Plus-artiklar eller nyheter om kändisar på nöjesbladet.
Sveriges vassaste skribenter som Jan Guillou, Lena Melin, Linnéa Claeson, Robert Aschberg ger dig alltid granskande reportage och debatt- och opinionsjournalistik.
Håll dig uppdaterad med våra notiser vid viktiga händelser och spara artiklar för att läsa senare.
Har du några idéer eller synpunkter?
Bra – då kan du höra av dig till [email protected]

Användarvillkor: https://www.aftonbladet.se/hjalpinfo/vanligafragor/article23620164.ab
Personuppgiftspolicy:
https://www.aftonbladet.se/hjalpinfo/vanligafragor/article23620200.ab

--
Du som accepterat platstjänster avseende Aftonbladets applikation i din Android-enhet godkänner att Aftonbladet använder sig av så kallad geo-targeting, vilket innebär att Aftonbladet löpande samlar in uppgifter om din geografiska position.

Uppgifterna används för att kunna ge dig platsanpassad information och marknadsföring via post, telefon eller elektronisk kommunikation såsom sms eller e-post. Informationen kan också komma att användas i utvecklingen av nya produkter och tjänster och för att ge dig anpassat innehåll i våra digitala tjänster, såsom artiklar och annonser som är mer relevanta för dig. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till andra bolag inom Schibstedkoncernen. Aftonbladet sparar och kan komma att använda uppgifterna upp till sex (6) månader efter att uppgifterna samlats in.

Genom att du laddar hem, alternativt uppdaterat Aftonbladets applikation samtycker du till behandlingen enligt ovan. Om du inte längre vill att Aftonbladet ska kunna samla in uppgifter om din geografiska position kan du när som helst slå av platstjänster på din mobiltelefon. Du har också möjlighet att, en gång per år, få information om vilken information som finns sparad om dig, genom att kontakta Aftonbladets personuppgiftsombud.

Personuppgiftsansvarig är Aftonbladet, organisationsnummer 556100-1123, Västra Järnvägsgatan 21, 105 17 Stockholm.
Aftonbladet - greatest news!
We give you the very latest news in news, sports and entertainment.
Here you can follow everything about the 2018, Rockbjörnen election, weather and sports. You can also follow local news, news from major regions like Stockholm, Gothenburg, Malmö or major news events from around the world.
Join live reports, watch Aftonbladet TV every morning and read in-depth Plus articles or news about celebrities on the entertainment magazine.
Sweden's hottest writers, such as Jan Guillou, Lena Melin, Linnéa Claeson, Robert Aschberg, always give you reviews and debate and opinion journalism.
Keep up to date with our notifications at important events and save articles to read later.
Do you have any ideas or opinions?
Good - then you can listen to [email protected]

Terms of Use: https://www.aftonbladet.se/hjalpinfo/vanligafragor/article23620164.ab
Privacy:
https://www.aftonbladet.se/hjalpinfo/vanligafragor/article23620200.ab

-
You, who accepted platform services regarding Aftonbladet's application in your Android device, agree that Aftonbladet uses geo-targeting, which means that Aftonbladet continuously collects data about your geographical location.
 
The information is used to provide you with location-specific information and marketing via mail, telephone or electronic communications, such as text or email. The information may also be used in the development of new products and services and to provide you with custom content in our digital services, such as articles and ads that are more relevant to you. The information may be disclosed to other companies within the Schibsted Group. Aftonbladet saves and may use the data up to six (6) months after the data has been collected.

By loading, alternatively updated Aftonbladet's application, you agree to the above treatment. If you no longer want Aftonbladet to collect data about your geographical location, you can turn off location services on your mobile phone at any time. You also have the opportunity to, once a year, get information about what information is saved about you by contacting Aftonbladet's personal information representative.
 
Personal Data Responsible is Aftonbladet, organization number 556100-1123, Västra Järnvägsgatan 21, 105 17 Stockholm.
Show more
Aftonbladet Nyheter Varies with device APK for Android Varies with device+

Version: Varies with device for Android Varies with device+

Update on: 2018-10-04

File size: 37.858.704 bytes

App permissions: view permissions

What's new:

Just nu har du Sveriges största nyhetsapp i händerna! Den blev just ännu bättre efter några små buggfixar och förbättringar. Vi är jätteglada att du använder vår app och vill gärna veta vad du tycker. Skicka din feedback om appen till [email protected]!

Download APK now


Versions history:
1. LATEST. Aftonbladet Nyheter Varies with device APK (2018-10-04, 37.858.704 bytes)
2. Aftonbladet Nyheter Varies with device APK (2018-08-26, 37.828.489 bytes)
3. Aftonbladet Nyheter Varies with device APK (2018-08-18, 37.758.012 bytes)
4. Aftonbladet Nyheter Varies with device APK (2018-07-18, 37.613.311 bytes)
5. Aftonbladet Nyheter Varies with device APK (2018-06-24, 37.639.363 bytes)
6. Aftonbladet Nyheter Varies with device APK (2018-06-15, 37.612.862 bytes)
7. Aftonbladet Nyheter Varies with device APK (2018-06-05, 37.616.218 bytes)
8. Aftonbladet Nyheter Varies with device APK (2018-05-31, 37.616.318 bytes)
9. Aftonbladet Nyheter Varies with device APK (2018-05-18, 19.643.917 bytes)
10. Aftonbladet Nyheter Varies with device APK (2018-05-03, 20.649.827 bytes)
11. Aftonbladet Nyheter Varies with device APK (2018-04-27, 38.524.983 bytes)
12. Aftonbladet Nyheter Varies with device APK (2018-04-24, 19.732.043 bytes)
13. Aftonbladet Varies with device APK (2017-09-28, 36.037.427 bytes)
14. Aftonbladet Varies with device APK (2017-09-21, 36.026.756 bytes)
15. Aftonbladet Varies with device APK (2017-09-14, 36.003.523 bytes)
16. Aftonbladet Varies with device APK (2017-09-11, 36.003.247 bytes)
17. Aftonbladet Varies with device APK (2017-09-02, 35.961.800 bytes)
18. Aftonbladet Varies with device APK (2017-08-17, 35.596.674 bytes)
19. Aftonbladet Varies with device APK (2017-07-07, 35.595.796 bytes)
20. Aftonbladet Varies with device APK (2017-07-05, 35.596.084 bytes)
21. Aftonbladet Varies with device APK (2017-07-02, 35.551.339 bytes)
22. Aftonbladet Varies with device APK (2017-06-22, 35.550.843 bytes)
23. Aftonbladet Varies with device APK (2017-06-21, 35.548.683 bytes)
24. Aftonbladet Varies with device APK (2017-06-17, 35.484.221 bytes)
25. Aftonbladet Varies with device APK (2017-06-16, 35.483.977 bytes)
26. Aftonbladet Varies with device APK (2017-06-01, 35.443.879 bytes)
27. Aftonbladet Varies with device APK (2017-05-24, 35.437.229 bytes)
28. Aftonbladet Varies with device APK (2017-05-11, 35.525.668 bytes)
29. Aftonbladet Varies with device APK (2017-05-11, 35.905.046 bytes)
30. Aftonbladet Varies with device APK (2017-04-28, 35.801.262 bytes)
31. Aftonbladet Varies with device APK (2017-04-22, 36.727.900 bytes)
32. Aftonbladet Varies with device APK (2017-03-22, 36.689.009 bytes)
33. Aftonbladet Varies with device APK (2017-03-21, 36.688.375 bytes)
34. Aftonbladet 4.1.10 APK (2017-03-21, 36.769.933 bytes)
35. Aftonbladet 4.1.9 APK (2017-03-08, 36.724.259 bytes)
36. Aftonbladet 4.1.8 APK (2017-02-10, 36.013.919 bytes)
37. Aftonbladet 4.1.6 APK (2017-01-27, 35.900.493 bytes)
38. Aftonbladet 4.1.5 APK (2017-01-26, 35.900.925 bytes)
39. Aftonbladet 4.1.4 APK (2017-01-13, 36.506.853 bytes)
40. Aftonbladet 4.1.1 APK (2017-01-13, 19.940.599 bytes)
41. Aftonbladet 4.0.42 APK (2017-01-10, 19.641.307 bytes)
42. Aftonbladet 4.0.40 APK (2016-12-14, 19.610.601 bytes)
43. Aftonbladet 4.0.39 APK (2016-12-08, 19.677.856 bytes)
44. Aftonbladet 4.0.38 APK (2016-12-04, 19.676.195 bytes)
45. Aftonbladet 4.0.25 APK (2016-11-29, 20.263.206 bytes)
46. Aftonbladet 4.0.21 APK (2016-09-16, 20.160.335 bytes)
47. Aftonbladet 4.0.19 APK (2016-09-14, 17.797.068 bytes)
48. Aftonbladet 4.0.18 APK (2016-08-24, 17.791.820 bytes)
49. Aftonbladet 4.0.17 APK (2016-08-12, 17.772.684 bytes)
50. Aftonbladet 4.0.16 APK (2016-08-09, 17.781.116 bytes)
51. Aftonbladet 4.0.15 APK (2016-07-31, 18.373.432 bytes)
52. Aftonbladet 4.0.14 APK (2016-06-30, 17.347.509 bytes)
53. Aftonbladet 4.0.12 APK (2016-06-04, 11.460.731 bytes)
54. Aftonbladet 4.0.10 APK (2016-05-18, 11.459.738 bytes)
55. Aftonbladet 4.0.5 APK (2016-03-21, 11.076.748 bytes)
56. Aftonbladet 3.3.22 APK (2015-12-22, 13.416.069 bytes)
57. Aftonbladet 3.3.20 APK (2015-12-16, 13.432.941 bytes)
58. Aftonbladet 3.3.18 APK (2015-12-03, 12.654.689 bytes)
59. Aftonbladet 3.2.11 APK (2015-07-10, 12.987.682 bytes)
60. Aftonbladet 3.2.11 APK (2015-06-28, 12.998.703 bytes)
61. Aftonbladet 3.2.11 APK (2015-06-24, 12.989.233 bytes)
62. Aftonbladet 3.2.11 APK (2015-06-18, 12.990.333 bytes)
63. Aftonbladet 3.2.11 APK (2015-06-05, 12.985.414 bytes)
64. Aftonbladet 3.2.11 APK (2015-05-30, 20.663.099 bytes)
65. Aftonbladet 3.2.11 APK (2015-01-01, 7.662.391 bytes)