4.6/5 - 26.179 votes

Package: nl.belastingdienst.maa2019.pub

Download APK now
The description of Download Aangifte 2020 2.0.7 APK
Met deze app kunt u elk jaar vanaf 1 maart uw aangifte inkomstenbelasting doen.
U haalt met uw DigiD uw gegevens op. Daarna controleert u ze. Klopt alles? Dan kunt u uw aangifte meteen ondertekenen en verzenden.

Kijk eerst of u wel aangifte kunt doen met de app.
Die kans is groot als u vorig jaar niets hoefde te wijzigen of aan te vullen, en als uw situatie niet is veranderd.

U kunt de Aangifte app niet gebruiken als u:
- niet het hele jaar dezelfde fiscale partner had
- uw woning hebt gekocht of verkocht en daardoor aftrekbare kosten had
- een restschuld voor een vroegere eigen woning had
- uw woning tijdelijk verhuurde, bijvoorbeeld via Airbnb
- een onderneming had
- aandeel in een onverdeelde erfenis had
- inkomsten uit overig werk had
- in het buitenland woonde
- inkomsten uit het buitenland had
- bezittingen in het buitenland had
- co-ouder was, en uw minderjarige kind niet op uw adres ingeschreven stond
- aftrekposten had, zoals giften, zorgkosten of studiekosten

Kunt u de app niet gebruiken? Vul dan onze online aangifte in. Kijk voor meer informatie of om direct aangifte te doen op www.belastingdienst.nl/aangifte.
With this app you can submit your income tax return every year from 1 March.
You can retrieve your data with your DigiD. Then you check them. Is everything correct? Then you can immediately sign and send your declaration.

First check whether you can file a declaration with the app.
This is very likely if you did not have to change or supplement anything last year and if your situation has not changed.

You cannot use the Declaration app if you:
- did not have the same tax partner throughout the year
- bought or sold your home and therefore had deductible expenses
- had a residual debt for a former owner-occupied home
- temporarily rented out your home, for example through Airbnb
- had an enterprise
- had a share in an undivided inheritance
- had income from other work
- lived abroad
- had income from abroad
- had assets abroad
- was a co-parent and your minor child was not registered at your address
- had deductible items, such as gifts, healthcare costs or study costs

Can't use the app? Then complete our online declaration. For more information or to file a declaration immediately, see www.belastingdienst.nl/aangifte.
Show more
  • Category

    FINANCE
  • Get it on:

  • Requirements:

    Android 6.0+

Aangifte 2020 2.0.7 APK for Android 6.0+

Version 2.0.7 for Android 6.0+
Update on 2021-04-08
Installs 500.000++
File size 55.950.757 bytes
App permissions view permissions
What's new Verbetering doorgevoerd bij het inlezen van de vooraf ingevulde gegevens.

Versions history:

Show more