221 votes, 2.6/ 5
Package name: nl.asnbank.mobielbetalen
 • Author:

 • Version:

  1.0.2

 • Update on:

The description of Download ASN Mobiel Betalen 1.0.2 APK

Snel en makkelijk betalen met uw mobiel. Dat kan met de app ASN Mobiel Betalen. Download de app, houd uw mobiel tegen de betaalautomaat en u heeft betaald!

Voor wie?
U kunt de ASN Mobiel Betalen app gebruiken als u een ASN-betaalrekening én een toestel met Android 5.0 of hoger, incl. NFC-chip en de App ASN Mobiel Bankieren heeft geïnstalleerd.

Zo werkt het
Mobiel betalen met uw telefoon gaat hetzelfde als contactloos betalen met uw ASN Wereldpas. U maakt met de NFC-chip in uw telefoon contact met de betaalautomaat in de winkel om af te rekenen.

Voordat u gebruik kunt maken van de app, doet u het volgende:

- Download de app ASN Mobiel Betalen.
- Log in met uw 5-cijferige mobiele pincode van ASN Mobiel Bankieren.
- Kies een rekening waarmee u mobiel wilt betalen.
- Verzin een 4-cijferige code voor elke rekening die u toevoegt. Daarna geeft u aan of u ook uw vingerafdruk wilt gebruiken.
- Ga akkoord met de overeenkomst en voorwaarden.
- Activeer uw registratie in ASN Mobiel Betalen met uw ASN Digipas.

In de app kunt u een video bekijken en ziet u meteen hoe de app werkt.

Wat zijn de kosten?
Voor het gebruik van de ASN Mobiel Betalen app kunnen maandelijkse kosten worden gerekend. U vindt ze op https://www.asnbank.nl/mobielbetalen

Veiligheid
Mobiel betalen is veilig: de app werkt alleen als u in de beurt bent van een betaalautomaat en u het scherm van uw toestel heeft aangezet. Dus niet op afstand. Zit uw telefoon vergrendeld in uw tas? Dan hoeft u niet bang te zijn voor fraude. Verder bepaalt u zelf of u bedragen onder de € 25 met of zonder pincode betaalt. En als u uw telefoon kwijt raakt of hij wordt gestolen, dan verwijdert u de aan ASN Mobiel Betalen gekoppelde rekening(en) via ASN Online Bankieren. Zo voorkomt u dat iemand anders kan betalen met uw telefoon.

Goed om te weten: de app ASN Mobiel Betalen werkt alleen bij automaten in Europese landen.

Blijf meedenken!
Schrijf in een review in de store wat u goed vindt of mist aan ASN Mobiel Betalen. Zo maken we ASN Mobiel Betalen samen beter!
Fast and easy payment with your mobile. This is possible with the app ASN Mobile Pay. Download the app, keep your mobile at the ticket machine and you have paid!

For whom?
You can use the ASN Mobile Payment app if you have an ASN payment account and a device with Android 5.0 or higher, including NFC chip and App ASN Mobile Banking installed.

That is how it works
Mobile payment with your phone is the same as contactless payment with your ASN World Pass. You use the NFC chip in your phone to contact the payment terminal in the store to pay.

Before you can use the app, do the following:

- Download the ASN Mobile Pay app.
- Log in with your 5-digit mobile PIN code from ASN Mobiel Bankieren.
- Choose an account with which you want to pay mobile.
- Create a 4-digit code for each account you add. Then you indicate whether you want to use your fingerprint.
- Agree to the agreement and conditions.
- Activate your registration in ASN Mobile Pay with your ASN Digipass.

In the app you can view a video and see immediately how the app works.

What are the costs?
Monthly costs may be charged for the use of the ASN Mobile Payments app. You can find them at https://www.asnbank.nl/mobielpayments

Safety
Mobile payment is safe: the app only works if you are in the turn of a payment terminal and you have turned on the screen of your device. So not at a distance. Is your phone locked in your bag? Then you do not have to be afraid of fraud. You also decide whether you pay amounts under € 25 with or without pin code. And if you lose your phone or it is stolen, you can remove the account (s) linked to ASN Mobiel Betalen via ASN Online Banking. This prevents someone else from paying with your phone.

Good to know: the ASN Mobile Pay app only works with vending machines in European countries.

Keep thinking!
Write a review in the store of what you like or miss about ASN Mobiel Betalen. This way we make ASN Mobiel Betalen better together!
Show more
 • Category:

  FINANCE

 • Get it on:

 • Requirements:

  Android 5.0+

ASN Mobiel Betalen 1.0.2 APK for Android 5.0+

Version: 1.0.2 for Android 5.0+

Update on: 2019-09-13

File size: 23.482.731 bytes

App permissions: view permissions

What's new:

- In deze versie is de ondersteuning voor Android 10 toegevoegd.

Tip: update eerst uw mobiel betalen app voordat u Android 10 op uw telefoon installeert.

- De app is stabieler en technische fouten zijn opgelost.

Download APK now


Versions history:
1. LATEST. ASN Mobiel Betalen 1.0.2 APK (2019-09-13, 23.482.731 bytes)
2. ASN Mobiel Betalen 1.0.2 APK (2018-08-29, 12.548.739 bytes)
3. ASN Mobiel Betalen 1.0.2 APK (2018-05-30, 12.439.474 bytes)
Similar to "ASN Mobiel Betalen"