Download ARIRANG LIST 1.10.0.252 APK

6.326 votes, 4.3/ 5
Package name: com.triviet.ariranglist.android

The description of Download ARIRANG LIST 1.10.0.252 APK

Ứng dụng tra cứu danh sách bài hát Karaoke Arirang miễn phí

- Tra cứu bài hát theo mã số, theo tiêu đề, theo nhạc sĩ, đặc biệt có thể tìm kiếm theo lời bài hát

- Quản lý danh sách bài hát yêu thích , đồng bộ với máy chủ

- Cập nhật đến Vol mới nhất, với đầy đủ lời bài hát

- Dữ liệu nhiều nên sau khi cài đặt , ứng dụng cần kết nối wifi để tải dữ liệu

- Tính năng nghe bài phối karaoke khi xem lời.

Chân thành cảm ơn bạn đã sử dụng

Mọi góp ý hoặc thông báo lỗi vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: [email protected]
Xem hướng dẫn sử dụng tại : http://arirang.vn/c/click.php?id=2
Applications lookup list Karaoke song Arirang Free

- Search songs by number, by title, according to the musician, especially can search by lyrics

- Manage a list of your favorite songs, synchronized with the server

- Update to latest Vol, with full lyrics

- Data more so after installation, the application needs to connect wifi to download data

- Feature listening to view lyrics karaoke distribution.

Thank you for using

Any suggestions or error, please contact us via email: [email protected]
See the user guide at: http://arirang.vn/c/click.php?id=2
Show more
ARIRANG LIST 1.10.0.252 APK for Android 2.1+

Version: 1.10.0.252 for Android 2.1+

Update on: 2018-09-10

File size: 39.476.904 bytes

App permissions: view permissions

What's new:

- Cập nhật đầy đủ những bài hát mới nhất của Vol 66, nâng tổng số bài hát Midi Karaoke Việt Nam lên trên 12.200 bài.

Download APK now


Versions history:
1. LATEST. ARIRANG LIST 1.10.0.252 APK (2018-09-10, 39.476.904 bytes)
2. ARIRANG LIST 1.10.0.248 APK (2018-04-27, 39.403.320 bytes)
3. ARIRANG LIST 1.10.0.242 APK (2017-09-01, 34.685.882 bytes)
4. ARIRANG LIST 1.10.0.240 APK (2017-08-31, 34.645.934 bytes)
5. ARIRANG LIST 1.9.0.238 APK (2017-04-23, 34.209.946 bytes)
6. ARIRANG LIST 1.9.0.236 APK (2016-12-05, 33.475.781 bytes)
7. ARIRANG LIST 1.9.0.234 APK (2016-08-16, 32.389.316 bytes)
8. ARIRANG LIST 1.8.0.232 APK (2016-05-17, 31.569.084 bytes)
9. ARIRANG LIST 1.7.0.230 APK (2016-03-23, 30.720.187 bytes)
10. ARIRANG LIST 1.6.0.228 APK (2015-12-03, 30.004.419 bytes)
11. ARIRANG LIST 1.5.0.224 APK (2015-09-10, 28.795.314 bytes)
12. ARIRANG LIST 1.3.0.220 APK (2015-05-30, 27.938.229 bytes)
13. ARIRANG LIST 1.2.1.216 APK (2015-01-01, 25.961.921 bytes)