412 votes, 2.3/ 5
Package name: nl.afaspersonal.app

The description of Download Huishoudboekje (AFAS Personal) 1.0.9 APK

Deze app is ontwikkeld door AFAS Personal en werkt samen met de website die te bereiken is op www.afaspersonal.nl. AFAS Personal is per 1 juli 2019 overgenomen door MijnGeldzaken.nl. MijnGeldzaken is hard bezig om AFAS Personal te integreren binnen het platform MijnGeldzaken en op welke wijze deze app wordt voortgezet. Deze app werkt dus (nog) niet met de website www.MijnGeldzaken.nl, maar wel met de website die te bereiken is via www.afaspersonal.nl.

Waar banken je alleen een beperkt overzicht geven, geeft AFAS Personal je op een leuke manier volledig inzicht in je geldzaken.
AFAS Personal doet dit door je transacties nauwkeurig te categoriseren op een veilige manier. Hierdoor krijg je compleet overzicht van waar je geld naartoe gaat zodat je meer grip krijgt op je financiën.

☆ Waarom AFAS Personal?
Overzicht van al je rekeningen bij elkaar. Onafhankelijk van banken.
Weet hoe je er financieel voor staat dankzij heldere overzichten.
Een account bij AFAS Personal is gratis.

☆ Budgetten
Zie in één oogopslag hoeveel geld je per budget kan besteden.

☆ Bonnetjes
Bewaar foto's van bonnetjes online, deze worden automatisch gekoppeld aan je transacties.
Hierdoor heb je geen last meer van losliggende papieren bonnetjes die je kwijt kan raken of die kunnen vervagen.

☆ Glazen Bol
De app voorspelt hoe je er aan het einde van de maand voor staat. Zo heb je een goed beeld van hoeveel geld je over houdt.

☆ Portemonnee
Houd je contante inkomsten en uitgaven bij in de Portemonnee.
Voer hier in wat je hebt gepind en wat je uitgeeft voor een overzicht van al je contante transacties.

☆ Categoriseren
Transacties categoriseren op een leuke manier.

☆ Zoeken
Makkelijk en snel door je transacties zoeken.

☆ Pincode
Log snel en veilig in met een pincode.

☆ Veilig
AFAS Personal hanteert state-of-the-art maatregelen om te zorgen dat jouw informatie veilig wordt bewaard. Zo wordt de beveiliging regelmatig uitgebreid getoetst door professionele externe partijen.
Meer informatie kun je nalezen op http://www.afaspersonal.nl/veiligheid.html

Deze app is geschikt voor zowel AFAS Personal Gratis gebruikers als AFAS Personal Plus gebruikers.

We streven er naar om de meest handige financiële app te zijn. Daarom ontvangen we graag jouw feedback.
Je kunt ons bereiken via www.huishoudboekje.mijngeldzaken.nl/support.
Onze website is te vinden op www.afaspersonal.nl.


Let op: Voor het gebruik van deze app is een account bij AFAS Personal nodig. Deze kun je helemaal gratis aanmaken op www.afaspersonal.nl (PC vereist). Daarna kun je meteen de app gebruiken!
This app was developed by AFAS Personal and works together with the website that can be reached at www.afaspersonal.nl. AFAS Personal has been taken over by MijnGeldzaken.nl as of 1 July 2019. MijnGeldzaken is working hard to integrate AFAS Personal within the MijnGeldzaken platform and how this app will be continued. This app does not (yet) work with the website www.MijnGeldzaken.nl, but with the website that can be reached via www.afaspersonal.nl.

While banks only give you a limited overview, AFAS Personal gives you complete insight into your financial affairs in a fun way.
AFAS Personal does this by accurately categorizing your transactions in a secure manner. This gives you a complete overview of where your money is going so that you get a better grip on your finances.

☆ Why AFAS Personal?
Overview of all your bills together. Independent of banks.
Know how you are doing financially thanks to clear overviews.
An account with AFAS Personal is free.

☆ Budgets
See at a glance how much money you can spend per budget.

☆ Bonnets
Save photos of receipts online, these are automatically linked to your transactions.
As a result, you will no longer suffer from loose paper receipts that you can lose or that can fade.

☆ Glass Ball
The app predicts how you will be at the end of the month. This gives you a good idea of ​​how much money you have left over.

☆ Wallet
Keep track of your cash income and expenses in the Wallet.
Enter here what you have debited and what you spend for an overview of all your cash transactions.

☆ Categorize
Categorize transactions in a fun way.

☆ Search
Search through your transactions easily and quickly.

☆ PIN code
Log in quickly and securely with a pin code.

☆ Safe
AFAS Personal uses state-of-the-art measures to ensure that your information is stored securely. The security is regularly extensively tested by professional external parties.
You can read more information at http://www.afaspersonal.nl/veiligheid.html

This app is suitable for both AFAS Personal Free users and AFAS Personal Plus users.

We strive to be the most useful financial app. That is why we would like to receive your feedback.
You can reach us via www.huishoudboekje.mijngeldzaken.nl/support.
Our website can be found at www.afaspersonal.nl.


Note: An AFAS Personal account is required to use this app. You can create this completely free of charge on www.afaspersonal.nl (PC required). Then you can immediately use the app!
Show more
  • Category:

    FINANCE

  • Get it on:

  • Requirements:

    Android 2.1+

Huishoudboekje (AFAS Personal) 1.0.9 APK for Android 2.1+

Version: 1.0.9 for Android 2.1+

Update on: 2015-12-26

File size: 1.027.958 bytes

App permissions: view permissions

What's new:

Connectie problemen opgelost.

Download APK now


Versions history:
1. LATEST. Huishoudboekje (AFAS Personal) 1.0.9 APK (2015-12-26, 1.027.958 bytes)
2. AFAS Personal Huishoudboekje 1.0.8 APK (2015-01-01, 1.027.958 bytes)