Download 9999 Tết 1.1.4 APK

1.373 votes, 5/ 5
Package name: com.aic.tet9999

The description of Download 9999 Tết 1.1.4 APK

Tết Việt là một ứng dụng cung cấp các tiện ích cho dịp Tết.
Người dùng được cung cấp các chức năng:
- Tra cứu các thông tin văn hóa Tết cổ truyền Việt Nam.
- Chụp ảnh và ghép các khung hình liên quan tới Tết, lưu và chia sẻ ảnh lên mạng xã hội.
- Gửi thiệp và lời chúc Tết với bộ hình nền độc đáo.
- Tìm kiếm các di tích, đền, chùa, bệnh viện...xung quanh và dẫn đường đến địa điểm lựa chọn.
- Tự động gợi ý và cung cấp thông tin của các địa danh nổi tiếng khi tới gần vị trí.
- Tra cứu tử vi, xông đất, xuất hành.
- Trò chuyện cùng trợ lý ảo Pi-go (chat với robot).
Vietnamese New Year is an application that provides utilities for Tet.
Users are provided with the functions:
- Look up Vietnamese traditional Tet cultural information.
- Take photos and combine frames related to Tet, save and share photos on social networks.
- Send cards and Tet greetings with unique wallpaper sets.
- Search for surrounding monuments, temples, pagodas, hospitals ... and lead the way to the selected location.
- Automatically suggest and provide information of famous landmarks when approaching the location.
- Horoscopes, ground attack, exodus.
- Chat with virtual assistant Pi-go (chat with robots).
Show more
9999 Tết 1.1.4 APK for Android 5.0+

Version: 1.1.4 for Android 5.0+

Update on: 2019-02-06

File size: 71.621.078 bytes

App permissions: view permissions

What's new:

Sửa lỗi và cập nhật khung ảnh

Download APK now


Versions history:
1. LATEST. 9999 Tết 1.1.4 APK (2019-02-06, 71.621.078 bytes)
2. 9999 Tết 1.1.2 APK (2019-02-02, 67.502.921 bytes)
3. 9999 Tết 1.1.1 APK (2019-01-28, 68.174.674 bytes)
4. 9999 Tết 1.1 APK (2019-01-24, 64.219.971 bytes)
5. 9999 Tết 1.0.0 APK (2019-01-22, 64.261.396 bytes)