Download 4KÁr 2.6 APK

100 votes, 3.6/ 5
Package name: sk.nettools.android.stvorkar
 • Author:

 • Version:

  2.6

 • Update on:

The description of Download 4KÁr 2.6 APK

Táto aplikácia nie je oficiálnou aplikáciou mobilného operátora 4KA.

Aplikácia je určená pre zákazníkov slovenského mobilného operátora 4KA. Je určená na grafickú vizualizáciu položiek spotreby a uľahčenie nastavovania si dátových a hlasových služieb.

Aplikácia využíva verejne dostupné SMS služby pre získavanie aktuálnej spotreby, zisťovanie nastavenia služieb a samotné nastavovanie. Popis využívaných SMS služieb je verejne dostupný na stránkach operátora (www.4ka.sk).

Aplikácia požaduje:
- povolenie pre odosielanie a čitanie SMS správ - vykonávanie SMS príkazov
- povolenie pre čítanie stavu telefónu - zisťovanie a výber zo SIM kariet

Konfigurácia aplikácie bude aktualizovaná podľa aktuálnych zmien SMS služieb. Pokiaľ Vám niečo nefunguje, resp. položka spotreby sa nezobrazuje správne alebo vôbec, dajte nám vedieť aby sme konfiguráciu mohli zaktualizovať.

(4ka, stvorka, stvorkar, 4kar, operator, sms, spotreba, sloboda)
This application is not an official 4KA mobile operator application.

The application is intended for customers of Slovak mobile operator 4KA. It is designed to graphically visualize consumption items and facilitate the setup of data and voice services.

The application uses publicly available SMS services to retrieve current consumption, look up service settings, and adjust itself. The description of used SMS services is publicly available on the operator's website (www.4ka.sk).

Application Requires:
- permission to send and read SMS messages - to execute SMS commands
- Allow to read the phone status - Find and select from SIM cards

The application configuration will be updated according to the current SMS service changes. If something goes wrong or wrong. your consumption item is not showing properly or not at all, let us know if we can update the configuration.

(4k, stvorka, stvorkar, 4kar, operator, sms, consumption, freedom)
Show more
 • Category:

  TOOLS

 • Get it on:

 • Requirements:

  Android 4.4+

4KÁr 2.6 APK for Android 4.4+

Version: 2.6 for Android 4.4+

Update on: 2019-06-14

File size: 2.704.041 bytes

App permissions: view permissions

What's new:

opravy chýb

Download APK now


Versions history:
1. LATEST. 4KÁr 2.6 APK (2019-06-14, 2.704.041 bytes)
2. 4KÁr 2.4 APK (2019-01-09, 2.735.216 bytes)