Download VnExpress.net 7.7.3 APK

10.795 votes, 4/ 5
Package name: fr.playsoft.vnexpress

The description of Download VnExpress.net 7.7.3 APK

Chào mừng bạn đến với VnExpress, báo tiếng Việt nhiều người xem nhất. Với bản App trên iOS (hoặc Android) bạn sẽ có các chức năng:
- Hiển thị tin linh hoạt và gần với thói quen của bạn nhất.
- Tính năng lật trang không mỏi mắt.
- Chế độ đọc ban đêm.
- Lưu các tin cần quan tâm.
- Liên hệ với về tòa soạn nhanh nhất.
- Chất lượng video và ảnh tốt hơn.
- Dễ chia sẻ với bạn bè.
- Kết nối với độc giả khác qua tài khoản VNE ID.

Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật tính mới để bạn trải nghiệm thú vị hơn.
Welcome to VnExpress, Vietnamese newspaper most viewers. With the App on iOS (or Android), you will have the following functions:
- Flexible Displays and information close to your routine as possible.
- Features turn the page no eyestrain.
- night reading mode.
- Save the private concern.
- Contact the newsroom fastest.
- The video quality and better image.
- Easy to share with friends.
- Connect with other readers across VMAX ID account.

We will constantly update to your new computer experience more enjoyable.
Show more
VnExpress.net 7.7.3 APK for Android 4.1+

Version: 7.7.3 for Android 4.1+

Update on: 2018-10-28

File size: 9.222.501 bytes

App permissions: view permissions

What's new:

- Tối ưu tốc độ
- Tối ưu trải nghiệm người dùng

Download APK now


Versions history:
1. LATEST. VnExpress.net 7.7.3 APK (2018-10-28, 9.222.501 bytes)
2. VnExpress.net 7.7.2 APK (2018-09-29, 8.950.561 bytes)
3. VnExpress.net 7.7.1 APK (2018-09-27, 8.905.286 bytes)
4. VnExpress.net 7.7.0 APK (2018-08-09, 8.877.864 bytes)
5. VnExpress.net 7.6.9 APK (2018-08-08, 8.732.315 bytes)
=>> Show more(42) older versions