Download Truyền Kỳ Rắn Săn Mồi Online 1.0.0 APK

793 votes, 4.4/ 5
Package name: air.com.pixelstudio8.truyenkyransanmoionline

The description of Download Truyền Kỳ Rắn Săn Mồi Online 1.0.0 APK

Truyền kỳ rắn săn mồi online

Cách chơi - Chạm vào màn hình để điều khiển con rắn di chuyển, nếu đầu của bạn chạm vào người chơi khác, bạn sẽ phát nổ và sau đó là trò chơi sẽ kết thúc. Nhưng nếu người khác vô tình chạm vào bạn, họ sẽ phát nổ và sau đó bạn có thể ăn họ, ăn càng nhiều bạn sẽ càng dài ra.

Trong trò chơi này, bạn có cơ hội chiến thắng ngay cả khi bạn còn nhỏ! Nếu bạn là một hoa tiêu nhanh nhẹn, bạn có thể chạy thật nhanh chăn đường những con rắn dài hơn, đánh lừa nó chạm vào bạn, nó sẽ phát nổ. Không vấn đề gì khi kích thước bạn đang có, bạn có thể đánh bại những đối thủ khổng lồ khác. Bạn có thể rất nhỏ nhưng bạn có thể đánh bại những đối thủ khổng lồ khác, đây chính là điều thú vị nhất của game này so với thể loại game cá lớn nuốt cá bé.


Play against other people online! Can you become the longest player of the day?

[HOW TO PLAY]

If your head touches another player, you will explode and die. But if other players run into YOU, then THEY will explode and you can eat their remains!

- Eat little color dots
- Avoid other worms
- Try to slither around enemies and became the biggest worm possible
Have fun!

Play against other people online! Can you become the biggest snake?

Tip: if your head touches another snake, you will explode and then it's game over. But if you get other snakes to run into YOU, then THEY will explode and you can eat their remains! Extremely interesting

Unlike other games, you have a fighting chance even if you're tiny! If you're a nimble navigator, you can swerve in front of a much larger snake to defeat them - no matter what size you are! This is the most interesting of this game.

The biggest snake of the day gets to set a victory message that the ENTIRE WORLD will see!
Show more
Truyền Kỳ Rắn Săn Mồi Online 1.0.0 APK for Android 4.0+

Version: 1.0.0 for Android 4.0+

Update on: 2017-03-12

File size: 19.140.466 bytes

App permissions: view permissions

What's new:

Download APK now