Download Takvimi - Shqip 4.5.11 APK

3.950 votes, 4.7/ 5
Package name: com.qsi.takvimi
  • Author:

  • Version:

    4.5.11

  • Update on:

The description of Download Takvimi - Shqip 4.5.11 APK

Takvimi për Kosovë, Shqipëri, Maqedoni dhe Mal të Zi (Ulqin).
Show more
Takvimi - Shqip 4.5.11 APK for Android 2.2+

Version: 4.5.11 for Android 2.2+

Update on: 2018-04-29

File size: 2.167.442 bytes

App permissions: view permissions

What's new:

Azhornimi i te dhenave per kalendarin Hixhri

Download APK now


Versions history:
1. LATEST. Takvimi - Shqip 4.5.11 APK (2018-04-29, 2.167.442 bytes)
2. Takvimi - Shqip 4.5.10 APK (2018-04-01, 2.166.953 bytes)
3. Takvimi - Shqip 4.5.7 APK (2017-07-05, 2.166.934 bytes)
4. Takvimi - Shqip 4.5.4 APK (2017-05-27, 2.167.034 bytes)
5. Takvimi - Shqip 4.5.3 APK (2016-12-31, 2.165.424 bytes)
=>> Show more(4) older versions