Download Synergia - Nauczyciel 1.48.1_2017.03.31_11.01 APK

278 votes, 2.2/ 5
Package name: pl.librus.synergia

The description of Download Synergia - Nauczyciel 1.48.1_2017.03.31_11.01 APK

Aplikacja mobilna na platformę Android przeznaczona jest dla Nauczycieli oraz Dyrektorów chcących dokumentować przebieg lekcji z wykorzystaniem urządzenia mobilnego. Aplikacja współpracuje z rozwiązaniem LIBRUS Synergia dostępnym pod adresem: https://synergia.librus.pl oraz e Dziennikiem firmy Librus dostępnym pod adresem https://dziennik.librus.pl.

Aplikacja umożliwia prowadzenie zajęć każdemu Nauczycielowi i Dyrektorowi posiadającemu aktywne konto.

Aplikacja w swojej pierwszej wersji umożliwia:
- sprawdzenie planu lekcji Nauczyciela,
- odnotowywanie realizowanych lekcji,
- korzystanie z rozkładów materiału nauczania,
- dodawanie ocen,
- odnotowywanie frekwencji,
- dodawanie zdarzeń z terminarza,
- dodawanie zadań domowych,
- wyświetlanie ogłoszeń szkolnych,
- podgląd procentowej nieobecności na wybranych zajęciach,
- podgląd średniej ocen na wybranych zajęciach.

Dodatkowymi zaletami aplikacji są:
- obsługa dowolnej liczby kont za pomocą jednej aplikacji,
- możliwość przeprowadzenia lekcji bez dostępu do Internetu (praca w trybie offline, po zalogowaniu i rozpoczęciu lekcji).

Aktualna wersja aplikacji nie wspiera nauczania indywidualnego oraz obsługi szkół zaocznych i dla dorosłych.

Korzystanie z aplikacji mobilnej LIBRUS Synergia/e-Dziennik, jak również ze standardowej wersji konta dostępnej przez przeglądarkę WWW wiąże się z koniecznością akceptacji regulaminu korzystania z rozwiązania LIBRUS Synergia oraz systemu e-Dziennik. Regulamin ten dostępny jest na stronach https://synergia.librus.pl oraz https://dziennik.librus.pl.

Aplikacja prezentuje dane, które zostały wprowadzone do bazy danych przez szkołę. Częstotliwość, zakres danych oraz terminowość ich wprowadzania jest tożsama z wersją WWW systemu i zależy wyłącznie od szkoły i jej pracowników.
Show more
Synergia - Nauczyciel 1.48.1_2017.03.31_11.01 APK for Android 4.1+

Version: 1.48.1_2017.03.31_11.01 for Android 4.1+

Update on: 2017-04-04

File size: 4.803.988 bytes

App permissions: view permissions

What's new:

Zmiany w wersji 1.48:
1. Udogodnienia w interfejsie aplikacji.
2. Dodanie informacji o zsynchronizowaniu z serwerem wpisanych danych o frekwencji.
3. Dodanie możliwości wprowadzania ocen kształtujących dla przydziałów opisowych.
4. Oznaczanie uczniów skreślonych w klasie.
5. Optymalizacja widoku Ogłoszeń szkolnych.
6. Uwzględnienie zgłoszeń użytkowników.

Download APK now


Versions history:
1. LATEST. Synergia - Nauczyciel 1.48.1_2017.03.31_11.01 APK (2017-04-04, 4.803.988 bytes)
2. Synergia - Nauczyciel 1.47_2015.12.21_20.59 APK (2016-01-11, 3.838.180 bytes)