Download Slovo Křížek 1.0.57 APK

7.891 votes, 4.8/ 5
Package name: com.wordgame.puzzle.board.cs

The description of Download Slovo Křížek 1.0.57 APK

Jste unaveni staromódním vyhledávacím rozhraním?
Chcete si užít zcela nový zážitek ze hry se slovními hádankami?
★★★ Nyní si můžete stáhnout Slovo Křížek a zahrát si ji na BOARDS zcela ZDARMA! ★★★

Slovo Křížek je kreativní křížovka, která dokáže inspirovat vaši vášeň pro mozkové výzvy. Zcela zahrnuje esence slovních her, abyste pro vás byla naprosto NÁVYKOVÁ A ZÁBAVNÁ.

➤ Nový a svěží vzhled: Hrajete-li rádi stolní a logické hry, na první pohled si zamilujete čistý a svěží BOARD UI.

➤ Pohodlná a snadná hra: Písmena můžete jednoduše posunout tak, aby vytvořila určité skryté slovo. Hrát je snadné a zabaví se každý.

➤ Překvapivý bonus: Přihlaste se každý den a získejte denní bonus, k tomu také získejte mince po rozpoznání extra slov, která se ve hře nacházejí.

➤ Více než 2 000 vzrušujících výzev: Začíná se na jednoduchých a rychle se dostanete k těm náročným. A můžete otestovat, kolik slov doopravdy znáte. Další úrovně jsou právě vyvíjeny.

➤ 100% návyková slovní hra: nikdy se u ní nebudete nudit! Zahrajte si tuto křížovku jednou a už ji neodložíte!


JAK HRÁT

- Přesouvejte písmena a vytvářejte tak slova pro vyplnění vodorovných a svislých políček na desce
- Klepnutím na tlačítko „Zamíchat“ změníte pořadí písmen
- Klepnutím na tlačítko „Poradit“ získáte vodítka


FUNKCE

• Pěkná a čistá deska BOARD pro vás (Sledujte novinky pro přizpůsobitelné motivy)
• Nacházejte slova navíc pro sbírání mincí
• Více než 2 000 úrovní pro přehrání
• ZDARMA získáte denní bonus ve formě mincí
• Vhodné pro děti i dospělé pro trénování vyhledávání slov
• Nepotřebujete internet a slova můžete vyhledávat kdykoliv
• Jednoduché a snadné hraní, náročné na dokončení
• Zcela ZDARMA pro všechny hráče


STÁHNĚTE hru nyní a začněte trénovat svůj mozek a staňte se skutečným mistrem slovních hádanek díky BOARDS!

KONTAKT
[email protected]
Are you tired of the old-fashioned search interface?
You want to enjoy a completely new gaming experience with word puzzles?
★★★ Now you can download Word Cross and play it on BOARDS FOR FREE! ★★★

Word Cross is a creative crossword puzzle that can inspire your passion for brain challenges. Fully encompasses the essence of word games for you to be completely addictive and fun.

➤ The new and fresh look: If you play like a logical table games, at first glance, you'll love clean and fresh BOARD UI.

➤ Convenient and easy to play: Letters can simply move so as to create a hidden word. It is easy to play and entertain everyone.

➤ A surprising bonus: Log in every day and get a daily bonus to also earn extra coins after recognizing words that are in the game.

➤ More than 2,000 exciting challenges: Begins the simple and fast access to the most demanding. And you can test how many words really know. Other levels are being developed.

➤ 100% addictive word game: never in her will not be bored! Play this puzzle once and not postpone it!


HOW TO PLAY ☆

- Move letters and create words for filling horizontal and vertical boxes on board
- Click "Shuffle" to change the order of letters
- Click on "Coping" get clues


THE ★

• Nice and clean BOARD board for you (Watch the news for customizable themes)
• Nacházejte words in addition to collecting coins
• More than 2000 levels to play
• FREE daily get a bonus in the form of coins
• Suitable for children and adults to train search words
• You do not need internet and word you can search anytime
• Simple and easy to play, challenging to complete
• Completely FREE to all players


DOWNLOAD game now and start training your brain and become a true master of word puzzles thanks BOARDS!

Contact ★
[email protected]
Show more
Slovo Křížek 1.0.57 APK for Android 3.0+

Version: 1.0.57 for Android 3.0+

Update on: 2018-08-06

File size: 28.947.074 bytes

App permissions: view permissions

What's new:

- Chyby určené ke zlepšení celkových herních zážitků

Download APK now


Versions history:
1. LATEST. Slovo Křížek 1.0.57 APK (2018-08-06, 28.947.074 bytes)
2. Slovo Křížek 1.0.56 APK (2018-07-30, 28.947.026 bytes)
3. Slovo Křížek 1.0.49 APK (2018-07-19, 27.466.148 bytes)
4. Slovo Křížek 1.0.40 APK (2018-05-09, 26.684.854 bytes)