Download Nghĩ Giàu & Làm Giàu - 13 Nguyên Tắc Làm Giàu 5.0.6 APK

6.990 votes, 4.7/ 5
Package name: com.teambook.thinkandgrowrich

The description of Download Nghĩ Giàu & Làm Giàu - 13 Nguyên Tắc Làm Giàu 5.0.6 APK

1. GIỚI THIỆU CUỐN SÁCH
“Nghĩ giàu và Làm Giàu” là một cuốn sách kinh điển về làm giàu, làm người của Napoleon Hill nổi tiếng toàn thế giới với 60 triệu bản được bán suốt 70 năm qua. Cuốn sách là tinh hoa được tác giả Napoleon Hill dành toàn bộ thời gian và công sức suốt gần 30 năm để phỏng vấn hơn 500 người nổi tiếng và thành công nhất trong nhiều lĩnh vực, cùng hàng ngàn doanh nhân khác, có giá trị vĩnh hằng theo thời gian về tính đúng đắn! Tất cả những bí mật làm giàu được Napoleon Hill chuyển tải thông qua 13 nguyên tắc quan trọng được ông đúc kết xuyên suốt gần 30 năm. 13 nguyên tắc này như một kim chỉ nam để mở toang cánh cửa giúp chúng ta đạt được những mục tiêu lớn lao của cuộc đời mình. Và bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu 13 nguyên tắc tuyệt vời này:
Nội dung giới thiệu app ebook:

13 Nguyên Tắc Nghĩ Giàu Làm Giàu - Think And Grow Rich!!!

+ Nguyên tắc nghĩ giàu và làm giàu 1
Khát vọng. Để trở nên giàu có đích thực điều đầu tiên những người thành công phải có đó là một khát vọng mãnh liệt và nuôi dưỡng thường xuyên. Đó là động lực lớn để vươn tới những thành công vĩ đại

+ Nguyên tắc nghĩ giàu và làm giàu 2
Niềm tin. Một niềm tin lớn và một khát vọng mãnh liệt sẽ là sức mạnh to lớn để biến mọi ước mơ thành hiện thực

+ Nguyên tắc nghĩ giàu và làm giàu 3
Tự kỷ ám thị. Đưa vào trong tiềm thức của chính mình những niềm tin kiên định về những điều mong muốn đạt được một cách sâu sắc, thường trực

+ Nguyên tắc nghĩ giàu và làm giàu 4
Kiến thức chuyên môn. Trước khi bạn có thể biến khát vọng làm giàu thành đồng tiền cụ thể, bạn cần có những kiến thức chuyên môn về những loại dịch vụ, thương mại hay chuyên ngành mà bạn dự định cung cấp cho người tiêu dùng để đổi lấy tiền bạc

+ Nguyên tắc nghĩ giàu và làm giàu 5
Óc tưởng tượng. Óc tưởng tượng là một phân xưởng nơi con người có thể vạch ra mọi kế hoạch. Động cơ và khát vọng đều được định hình và biến thành hành động thông qua sự giúp đỡ của óc tưởng tượng.
.................
Hãy tự mình khám phá tiếp các nguyên tắc đó trong ứng dụng này nhé!!!

2. Chức năng chính:

* Đọc sách
- Toàn bộ nội dung cuốn sách được chúng tôi tập hợp tại đây và phân thành các danh mục. Bạn sẽ lựa chọn và đọc ngay nhé!!!

* Bookmark
- Lưu lại vị trí chương mà bạn đang đọc dở để lần sau có thể tiếp tục đọc.

* Kho sách
- Trong kho sách sẽ giới thiệu tới bạn đọc những cuốn sách liên quan như :
+ Bí Mật Của Sự May Mắn
+ Bí Mật Tư Duy Triệu Phú
+ Bí Quyết Trắng Tay Để Trở Thành Triệu Phú
+ Dám Nghĩ Lớn
+ Dám Nghĩ Lớn Để Thành Công
+ Người Giàu Có Nhất Thành BaBilon
+ Hẹn Bạn Trên Đỉnh Thành Công
+ Nhà Đầu Tư Thông Minh
+ Tự Đào Giếng Trước Khi Chết Khát
+ ...............


* Tổng hợp các 13 nguyên tắc:
- Tính năng này sẽ tổng hợp và đúc kết ra 13 Nguyên Tắc Làm Giàu cho bạn có được những bài học tổng quan.


* Cài đặt hình nền:
- Bạn có thể lựa chọn 1 trong "13 Nguyên Tắc Làm Giàu" để cài chúng làm hình nền cho điện thoại. Hãy cài các nguyên tắc này, mỗi ngày bạn sẽ thấy chúng xuất hiện trên màn hình điện thoại của mình để nhắc nhở và giúp mình học và làm theo các nguyên tắc đẫ đề ra.

Và còn rất nhiều cuốn ebook khác đang được phát triển và dành cho các bạn đọc đón nhận chúng!!!
1. BOOK REVIEWS
Thinking Rich and Rich is Napoleon Hill's classic book about getting rich, made famous worldwide with 60 million copies sold for 70 years. The book is the essence of Napoleon Hill's dedication to nearly 30 years of interviewing more than 500 celebrities and the most successful of many, along with thousands of other worthy entrepreneurs. Constant over time about rightness! All of Napoleon Hill's secrets were conveyed through 13 important principles he had been involved in for nearly 30 years. These 13 principles as a guide to opening the door help us achieve the great goals of our lives. And now let's explore these 13 great principles:
Introductory content ebook app:

13 Think And Grow Rich

+ Guidelines for thinking rich and getting rich
Hunger. To become truly rich, the first thing successful people must have is a strong desire and nurture. It is a great motivation to reach great successes

Principles for thinking rich and getting rich
Faith. A great faith and a strong desire will be the great power to make every dream come true

Principles for thinking rich and getting rich
Autosuggestion. Introduce in your own subconscious beliefs about the desire to achieve deep, permanent

Principles for thinking rich and getting rich
Expertise. Before you can turn your aspirations into wealth into a specific currency, you need professional knowledge about the types of services, businesses or specialties that you intend to provide to consumers in exchange for money.

Principles for thinking rich and getting rich
Imagine. Imagination is a workshop where people can draw out every plan. The motives and aspirations are shaped and transformed into action through the help of imagination.
.................
Please follow the rules yourself in this application nhé !!!

2. Main Functions:

Read Books
- The entire contents of this book are gathered here and divided into categories. You will choose and read soon nhé !!!

* Bookmark
- Save the chapter where you are reading so that you can continue reading.

* Bookkeeping
- In the bookstore will introduce readers related books such as:
   The Secret of Luck
   Confidential Triệu Phú
   + White Hand Tips to Become Millionaires
   + Dare Think Big
   + Think Big To Be Successful
   Wealthy Baobilon
   + Appointing you on Success
   + Smart Investor
   + Self-Prepare Well Before Dying
   + ...............


* Summary of 13 principles:
- This feature will summarize and summarize the 13 Rich Principles for you to get the overview lessons.


* Wallpaper Settings:
- You can select one of the "13 Rich Themes" to set as wallpaper for your phone. Install these guidelines every day and you will see them appear on your phone screen to remind you and help you learn and follow the guiding principles.

And many other ebooks are being developed and for the readers to receive them !!!
Show more
Nghĩ Giàu & Làm Giàu - 13 Nguyên Tắc Làm Giàu 5.0.6 APK for Android 4.2+

Version: 5.0.6 for Android 4.2+

Update on: 2018-11-01

File size: 9.557.256 bytes

App permissions: view permissions

What's new:

+ Đọc sách
+ Boomark
+ Kho sách hay
+ Đọc sách ở chế độ ban đêm
+ Chính sách bảo mật

Download APK now


Versions history:
1. LATEST. Nghĩ Giàu & Làm Giàu - 13 Nguyên Tắc Làm Giàu 5.0.6 APK (2018-11-01, 9.557.256 bytes)
2. Nghĩ Giàu & Làm Giàu - 13 Nguyên Tắc Làm Giàu 5.0.4 APK (2018-10-21, 10.814.728 bytes)
3. Nghĩ Giàu & Làm Giàu - 13 Nguyên Tắc Làm Giàu 4.0.0 APK (2018-09-06, 13.078.205 bytes)
4. Nghĩ Giàu & Làm Giàu - 13 Nguyên Tắc Làm Giàu 3.3.5 APK (2018-08-07, 12.314.651 bytes)
5. Nghĩ Giàu & Làm Giàu - 13 Nguyên Tắc Làm Giàu 3.3.4 APK (2018-07-12, 12.314.651 bytes)
=>> Show more(6) older versions