Download Nghĩ Giàu & Làm Giàu - 13 Nguyên Tắc Làm Giàu 3.0.2 APK

3.827 votes, 4.7/ 5
Package name: com.teambook.thinkandgrowrich

The description of Download Nghĩ Giàu & Làm Giàu - 13 Nguyên Tắc Làm Giàu 3.0.2 APK

1. GIỚI THIỆU CUỐN SÁCH
“Nghĩ giàu và Làm Giàu” là một cuốn sách kinh điển về làm giàu, làm người của Napoleon Hill nổi tiếng toàn thế giới với 60 triệu bản được bán suốt 70 năm qua. Cuốn sách là tinh hoa được tác giả Napoleon Hill dành toàn bộ thời gian và công sức suốt gần 30 năm để phỏng vấn hơn 500 người nổi tiếng và thành công nhất trong nhiều lĩnh vực, cùng hàng ngàn doanh nhân khác, có giá trị vĩnh hằng theo thời gian về tính đúng đắn! Tất cả những bí mật làm giàu được Napoleon Hill chuyển tải thông qua 13 nguyên tắc quan trọng được ông đúc kết xuyên suốt gần 30 năm. 13 nguyên tắc này như một kim chỉ nam để mở toang cánh cửa giúp chúng ta đạt được những mục tiêu lớn lao của cuộc đời mình. Và bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu 13 nguyên tắc tuyệt vời này:
Nội dung giới thiệu app ebook:

13 Nguyên Tắc Nghĩ Giàu Làm Giàu - Think And Grow Rich!!!

“Nghĩ giàu và Làm Giàu” là một cuốn sách kinh điển về làm giàu, làm người của Napoleon Hill nổi tiếng toàn thế giới với 60 triệu bản được bán suốt 70 năm qua. Cuốn sách là tinh hoa được tác giả Napoleon Hill dành toàn bộ thời gian và công sức suốt gần 30 năm để phỏng vấn hơn 500 người nổi tiếng và thành công nhất trong nhiều lĩnh vực, cùng hàng ngàn doanh nhân khác, có giá trị vĩnh hằng theo thời gian về tính đúng đắn! Tất cả những bí mật làm giàu được Napoleon Hill chuyển tải thông qua 13 nguyên tắc quan trọng được ông đúc kết xuyên suốt gần 30 năm. 13 nguyên tắc này như một kim chỉ nam để mở toang cánh cửa giúp chúng ta đạt được những mục tiêu lớn lao của cuộc đời mình.

2. Chức năng chính:

* Đọc sách
- Toàn bộ nội dung cuốn sách được chúng tôi tập hợp tại đây và phân thành các danh mục. Bạn sẽ lựa chọn và đọc ngay nhé!!!

* Kho sách
- Trong kho sách sẽ giới thiệu tới bạn đọc những cuốn sách liên quan như :
+ Bí Mật Của Sự May Mắn
+ Bí Mật Tư Duy Triệu Phú
+ Bí Quyết Trắng Tay Để Trở Thành Triệu Phú
+ Dám Nghĩ Lớn
+ Dám Nghĩ Lớn Để Thành Công
+ Người Giàu Có Nhất Thành BaBilon
+ Hẹn Bạn Trên Đỉnh Thành Công
+ Nhà Đầu Tư Thông Minh
+ Tự Đào Giếng Trước Khi Chết Khát
+ ...............
Và còn rất nhiều cuốn ebook khác đang được phát triển và dành cho các bạn đọc đón nhận chúng!!!

* Tổng hợp các 13 nguyên tắc:
- Tính năng này sẽ tổng hợp và đúc kết ra 13 Nguyên Tắc Làm Giàu cho bạn có được những bài học tổng quan.
- Ví dụ:
+ Nguyên tắc nghĩ giàu và làm giàu 1:
Khát vọng. Để trở nên giàu có đích thực điều đầu tiên những người thành công phải có đó là một khát vọng mãnh liệt và nuôi dưỡng thường xuyên. Đó là động lực lớn để vươn tới những thành công vĩ đại
+ Nguyên tắc nghĩ giàu và làm giàu 2:
Niềm tin. Một niềm tin lớn và một khát vọng mãnh liệt sẽ là sức mạnh to lớn để biến mọi ước mơ thành hiện thực

+ Nguyên tắc nghĩ giàu và làm giàu 3:
Tự kỷ ám thị. Đưa vào trong tiềm thức của chính mình những niềm tin kiên định về những điều mong muốn đạt được một cách sâu sắc, thường trực

+ Nguyên tắc nghĩ giàu và làm giàu 4:
Kiến thức chuyên môn. Trước khi bạn có thể biến khát vọng làm giàu thành đồng tiền cụ thể, bạn cần có những kiến thức chuyên môn về những loại dịch vụ, thương mại hay chuyên ngành mà bạn dự định cung cấp cho người tiêu dùng để đổi lấy tiền bạc

+ Nguyên tắc nghĩ giàu và làm giàu 5:
Óc tưởng tượng. Óc tưởng tượng là một phân xưởng nơi con người có thể vạch ra mọi kế hoạch. Động cơ và khát vọng đều được định hình và biến thành hành động thông qua sự giúp đỡ của óc tưởng tượng
.................
Hãy tự mình khám phá tiếp các nguyên tắc đó trong ứng dụng này nhé!!!

* Cài đặt hình nền:
- Bạn có thể lựa chọn 1 trong "13 Nguyên Tắc Làm Giàu" để cài chúng làm hình nền cho điện thoại. Hãy cài các nguyên tắc này, mỗi ngày bạn sẽ thấy chúng xuất hiện trên màn hình điện thoại của mình để nhắc nhở và giúp mình học và làm theo các nguyên tắc đẫ đề ra.

Nghĩ giàu làm giàu!
Nghĩ giàu làm giàu!
Nghi giau, lam giau!
Nghi giau, lam giau!
Nghi giau, lam giau!
13 nguyen tac lam giau!
13 nguyen tac lam giau!
13 nguyen tac lam giau!
1. INTRODUCTION BOOKS
"Think rich and Enrichment" is a classic book about the working rich, Napoleon Hill's famous people worldwide, with 60 million copies sold during the past 70 years. The book is the quintessence of the author Napoleon Hill spent the entire time and effort for nearly 30 years interviewing more than 500 celebrities and successful in many areas, and thousands of other entrepreneurs, worth permanently constant over time for the correctness! All the secrets enriched by Napoleon Hill conveyed through 13 important principles are drawn throughout his nearly 30 years. 13 principles as a guideline to open the door to help us achieve the great goal of his life. And now let's learn this amazing 13 principles:
Contents app introduces visitors:

13 Principles Think Rich Get Rich - Think And Grow Rich !!!

"Think rich and Enrichment" is a classic book about the working rich, Napoleon Hill's famous people worldwide, with 60 million copies sold during the past 70 years. The book is the quintessence of the author Napoleon Hill spent the entire time and effort for nearly 30 years interviewing more than 500 celebrities and successful in many areas, and thousands of other entrepreneurs, worth permanently constant over time for the correctness! All the secrets enriched by Napoleon Hill conveyed through 13 important principles are drawn throughout his nearly 30 years. 13 principles as a guideline to open the door to help us achieve the great goal of his life.

2. Features:

* Read book
- Complete contents of the book are we gathered here and classified into categories. You will select and read immediately nhé !!!

* Bookstore
- In the bookstore will introduce you to read the relevant books, such as:
   + Secret of Chance
   + Secret Millionaire Thinking
   + Secret White Hand To become a millionaire
   + Dare to think big
   + Think Big Dare To Succeed
   + The richest people Babilon
   + Romance You On Success
   + The Intelligent Investor
   + Self Learning Well Before You Die Khat
   + ...............
And there are many other ebook book was developed and for the widely read them !!!

* Synthesis of 13 principles:
- This feature will be aggregated and summarized into 13 Principles Enrichment you get the lesson overview.
- Example:
+ Principle think rich and enriched 1:
Hunger. To become rich first authentic thing successful people have such a strong desire and regular feeding. It's great motivation to reach great success
+ Principle think rich and enriched 2:
Faith. A great confidence and a strong desire to be great strength to turn any dream into reality

+ Principle think rich and enriched 3:
Autosuggestion. Put in your own subconscious beliefs about what steadfast desire to achieve a profound, permanent

+ Principle think rich and enriched 4:
Expertise. Before you can turn aspiration enriched in particular currency, you need to have expert knowledge of the types of services, commercial or professional that you plan to offer to consumers in exchange for money

+ Principle think rich and enriching 5:
Imagination. Imagination is a workshop where people can map out all the plans. Motives and aspirations are shaped and transformed into action through the help of imagination
.................
Take yourself to explore these principles in it this app !!!

* Background settings:
- You can choose one of the "13 Principles Enrichment" to set them as wallpaper for your phone. Please install these guidelines, each day you will see them appear on your phone screen to remind and help her learn and follow the principles outlined.

Think rich get rich!
Think rich get rich!
Comfort is rich, rich!
Comfort is rich, rich!
Comfort is rich, rich!
13 principle rich!
13 principle rich!
13 principle rich!
Show more
Nghĩ Giàu & Làm Giàu - 13 Nguyên Tắc Làm Giàu 3.0.2 APK for Android 4.2+

Version: 3.0.2 for Android 4.2+

Update on: 2018-05-21

File size: 12.285.647 bytes

App permissions: view permissions

What's new:

Sửa lỗi trên một số thiết bị.

Download APK now


Versions history:
1. LATEST. Nghĩ Giàu & Làm Giàu - 13 Nguyên Tắc Làm Giàu 3.0.2 APK (2018-05-21, 12.285.647 bytes)
2. Nghĩ Giàu & Làm Giàu - 13 Nguyên Tắc Làm Giàu 2.0.2 APK (2017-09-24, 11.824.258 bytes)
3. Nghĩ Giàu & Làm Giàu - 13 Nguyên Tắc Làm Giàu 2.0.1 APK (2017-09-13, 11.465.591 bytes)
4. Nghĩ Giàu & Làm Giàu - 13 Nguyên Tắc Làm Giàu 2.0.0 APK (2017-09-05, 11.465.777 bytes)
5. Nghĩ Giàu & Làm Giàu - 13 Nguyên Tắc Làm Giàu 1.0.0 APK (2017-07-25, 12.737.644 bytes)