Download Monitor Dálniční Dopravy 1.4 APK

2.059 votes, 4.3/ 5
Package name: cz.dopravainformace.online

The description of Download Monitor Dálniční Dopravy 1.4 APK

Aktuální cílené dopravní informace z dálnice přímo do Vašeho mobilu. Vyhněte se dopravním kolonám. Nový zdroj dopravních informací založený na sledování pohybu vozidel po dálnici. Integruje navíc stávající dopravní hlášení Policie ČR a záběry kamer z dálnice. Vše zdarma.

Funkce:
- není potřeba cokoliv konfigurovat, aplikaci stačí pouze spustit a ihned vám prozradí všechny potencionální dopravní problémy na dálnicích ve Vašem okolí
- na rozdíl od jiných podobných aplikací jako např. Waze, aplikace konzumuje naprosté minimum dat z Vašeho datového tarifu
- průběžně získává GPS pozici jak ze satelitu tak z mobilní sítě - aplikace neustále ví kde jste, stačí ji pouze spustit
- heuristicky vyhodnocuje v reálném čase dopravní situaci na dálnici a informuje nejrychleji o dopravních komplikacích pomocí unikátní technologie poskytované webem dopravainformace.cz
- pokrývá celou dálniční síť České republiky včetně dálnice D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D10, D11, D35 a D46
- zobrazuje také online dopravní informace publikované Policií ČR
- poskytuje záběry z dopravních kamer na dálnici ve vašem nejblizším okolí
- zobrazuje nejnovější články, které o dálnicích vyšly, na nejznámějších zpravodajských serverech
- všechny informace o dopravní situaci a kamer zobrazuje inteligentně pouze ve Vašem okolí
- automaticky aktualizuje informace o dopravní situaci, nemusíte manuálně na nic klikat, pokud chcete získat aktuální data
- informuje o nastalých dopravních komplikacích i době, kdy aplikace není spuštěna. V tomto případně aplikace vygeneruje upomínku a upozorní na událost vybraným zvukem a vibrací
Current targeted traffic information from the highway directly to your mobile phone. Avoid the traffic tailbacks. New source of traffic information based on monitoring the movement of vehicles on the highway. In addition, integrating existing traffic reports police and camera views from the highway. All for free.

Function:
- There is no need to configure anything, you just run the application and you immediately disclose all potential traffic problems on motorways in your neighborhood
- Unlike other similar applications like. Waze application consumes the bare minimum of data from your data plan
- Continually receives GPS position as the satellite and mobile networks - applications always knows where you are, you just have to start it
- Heuristically evaluates real-time traffic conditions on the motorway and informs the fastest of the Traffic problems using unique technology are provided by dopravainformace.cz
- Covers the entire motorway network of the Czech Republic, including the highway D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D10, D11, D35 and D46
- Also shows online traffic information published by the Czech Police
- Provides footage from traffic cameras on the highway in your vicinity
- Displays the latest articles published on the highways, at the most news sites
- All information on traffic cameras and intelligently displays only in your neighborhood
- Automatically updates traffic information, do not have anything to manually handle if you want to get the actual data
- Inform the Traffic problems occurring even when the application is not running. In this application eventually generates reminders and alerts on event beep and vibration
Show more
Monitor Dálniční Dopravy 1.4 APK for Android 2.3+

Version: 1.4 for Android 2.3+

Update on: 2017-03-06

File size: 2.209.772 bytes

App permissions: view permissions

What's new:

- přidáno podpora nových dálnic D0, D4, D6, D7, D10, D35 a D46
- opravena chyba při startu bez internetového připojení¨
- opraveno několik menších chyb
- zvýšena stabilita aplikace

Download APK now


Versions history:
1. LATEST. Monitor Dálniční Dopravy 1.4 APK (2017-03-06, 2.209.772 bytes)
2. Monitor Dálniční Dopravy 1.4 APK (2017-02-14, 2.209.676 bytes)
3. Monitor Dálniční Dopravy 1.3 APK (2013-05-13, 667.735 bytes)